betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.080.847 betydninger.Nyeste betydninger

0   1

Exoplanet


Dette er et substantiv som representerer en planet som kretser en stjerne utenfor solsystemet.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   1

ekstrovert


Når det brukes som et substantiv, representerer det en utgående, sosialt selvsikker person. Brukes som et adjektiv, beskriver det noe som er knyttet til, betegner eller typisk for en ekstrovert.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

evaluering


Dette er et substantiv som representerer utførelse av en dom om mengden, tallet eller verdien av noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

evolusjon


Dette er et substantiv som representerer prosessen der ulike typer levende organismer antas å ha utviklet seg fra tidligere former under jordens historie. Det representerer også den gradvise utviklingen av noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

eventyr


Dette er et substantiv som representerer en eventyr, noe som ligner en eventyr i å være magisk, idealisert eller ekstremt glad. Det foreslår også en fabrikkhistorie, spesielt en som er ment å bedra.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

1   0

evne


Dette er et substantiv som representerer besittelse av midler eller ferdigheter til å gjøre noe. Det antyder også talent, ferdigheter i et bestemt område.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Eufemisme


Dette er et substantiv som representerer et mildt, indirekte ord eller uttrykk som er erstattet av en, anses å være for hard eller stump når man henviser til noe ubehagelig eller pinlig.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Euklidisk


Dette er et adjektiv som beskriver noe relatert til eller betegner systemet for geometri, basert på Euclid-arbeidet og som svarer til geometrien av vanlig erfaring.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

eukaryot


Dette er et adjektiv som beskriver en celle som inneholder en kjerne og andre strukturer, hver med sin egen funksjon.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Eutanasi


Dette er et substantiv som representerer smertefri drap av en pasient som lider av en uhelbredelig og smertefull sykdom eller i en irreversibel koma.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Europa


Dette er et substantiv som representerer kontinentet som ligger øst for Atlanterhavet, nord for Middelhavet og vest i Asia.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

etterpå


Dette er et adverb som betyr "på en senere eller fremtidig tid".
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

etnisk


Dette er et adjektiv relatert til en befolkningsundergruppe, innenfor en større eller dominerende nasjonal eller kulturell gruppe, med en felles nasjonal eller kulturell tradisjon.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

etasje


Dette er et substantiv som representerer alle rom eller områder på samme nivå en bygning.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

ettermiddag


Når det brukes som et substantiv, representerer det klokken fra middagstid eller lunsjtid til kveld. Når den brukes som et adverb, beskriver det noe som er gjort om ettermiddagen eller hver ettermiddag.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Estimering


Dette er et substantiv som representerer en grov beregning av verdi, antall, kvantitet eller omfarg av noe. Det foreslår også en vurdering av verdien eller karakteren til noen eller noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Essensen


Dette er et substantiv som representerer den egentlige naturen eller uunnværlig kvalitet på noe, spesielt noe abstrakt, som bestemmer karakteren sin. Det antyder også et ekstrakt eller konsentrert oppnådd fra en plante eller et annet materiale og brukt til smak eller duft.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

2   1

Eskalere


Dette er et verb som betyr å øke raskt, å gjøre eller bli mer intens eller alvorlig.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

estimate


Når det brukes som et verb, betyr det å beregne omtrentlig eller dømme verdien, tallet, mengden eller omfanget av. Når den brukes som et substantiv, representerer den en omtrentlig beregning eller vurdering av verdien, mengde eller antall av noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

erklæring


Dette er et substantiv som representerer en formell eller eksplisitt uttalelse eller kunngjøring.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

4   0

essensiell


Når det brukes som et adjektiv, beskriver det noe eller noen som er absolutt nødvendig, veldig viktig. Når det brukes som et substantiv, representerer det en ting som er absolutt nødvendig.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ergo


Dette er et adverb som beskriver en handling som er derfor gjort.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

ernæring


Dette er et substantiv som representerer prosessen med å tilveiebringe eller oppnå maten som er nødvendig for helse og vekst. Det representerer også grenen av vitenskap som omhandler næringsstoffer og ernæring, spesielt hos mennesker.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

erkjennelse


Dette er et substantiv som representerer handlingen eller prosessen med å gjenkjenne eller bli anerkjent. Det representerer også identifikasjon av en ting eller en person fra tidligere møter eller kunnskap, eller til og med bekreftelsen om eksistensen, gyldigheten eller lovligheten til noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Erting


Dette er et verb som betyr å gjøre narr av eller forsøk å provosere en person eller et dyr, på en leken måte. Det betyr også å forsiktig trekke eller kamme hår eller ull, i separate tråder.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

erverv


Dette er et substantiv som representerer en person som en formidling er laget av, eller en person som overføres.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

erfaring


Når det brukes som et substantiv, representerer det praktisk kontakt med og observasjon av fakta eller hendelser. Det antyder også en hendelse eller begivenhet som etterlater et inntrykk på noen. Brukes som et verb, betyr det å møte eller gjennomgå en hendelse eller en forekomst.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ergonomi


Dette er et substantiv som representerer studien av menneskers effektivitet i arbeidsmiljøet.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

equalizer


Det er et substantiv som representerer en ting som har en utjevningseffekt. I Nord-Amerika er det kjent som et våpen, spesielt en pistol.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Equity


Dette er et substantiv som representerer kvaliteten på å være rettferdig og upartisk. Det antyder også verdien av aksjene utstedt av et selskap.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Equilibrium


Dette er et substantiv som representerer en tilstand der motstridende krefter eller påvirkninger er balansert. Det antyder også en tilstand av fysisk balanse eller en rolig sinnstilstand.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

equivalent


Når det brukes som et substantiv, representerer det en person eller ting som er lik eller tilsvarer en ennen i verdi, mengde, funksjon eller betydning. Det antyder også massen av et bestemt stoff som kan kombinere med eller forskyve et gram hydrogen eller åtte gram oksygen, som brukes til å uttrykke kombinerende krefter, særlig av elementer. Brukes som et adjektiv, beskriver det noe som er lik i verdi, beløp eller funksjon.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Epost


Dette er et substantiv som representerer meldinger fordelt på elektronisk måte fra en datamaskin brukes til en eller flere mottakere via et nettverk.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

epitet


Dette er et substantiv som representerer et adjektiv eller uttrykk som uttrykker en kvalitet eller attributt betraktet som karakteristisk for den nevnte personen eller saken.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Episode


Dette er et substantiv som representerer en hendelse eller en gruppe hendelser som forekommer som en del av en sekvens, en hendelse eller periode betraktet i isolasjon. Det representerer også hver av de separate delene som en serialisert historie, radio eller fjernsynsprogram deles opp.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Epikrise


Dette er et substantiv som representerer en sekundær krise som oppstår i løpet av en sykdom.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Epidemi


Når det brukes som et substantiv, representerer det en utbredt forekomst av en smittsom sykdom i et samfunn på et bestemt tidspunkt. Brukes som et adjektiv, beskriver det noe som er av arten av en epidemi.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Epilepsy


Dette er et substantiv som representerer en nevrologisk lidelse preget av plutselige gjentatte episoder av sensorisk forstyrrelse, bevissthetstap eller kramper, assosiert med unormal elektrisk aktivitet i hjernen.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

episk


Når det brukes som et substantiv, representerer det en langt dikt, typisk en avledet fra gammel muntlig tradisjon, som forteller gjerningene og eventyrene til heroiske eller legendariske figurer eller historien til en nasjon. Det antyder også en svært lang og vanskelig oppgave eller aktivitet. Brukes som et adjektiv, beskriver det noe som er knyttet til eller karakteristisk for en episk eller epik, eller noen heroisk eller stor i skala eller karakter.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Eosinophil


Dette er et substantiv som representerer en hvite blodcelle inneholdende granulater som lett blir farget av eosin.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10