betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.157 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

ølet


ǫl) 1 alkoholhaldig drikk laga av vatn, malt, humle og gjær; i ordtak:når ølet går inn, går vitet utnår ølet går inn, går vitet ut
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øl


ylr; beslektet med ulme) 1 mild varme
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økumenisk


oikumenikos 'som gjelder den bebodde verden') 1 som gjelder hele den kristne verden // økumenisk konsil kirkemøte der hele kristenheten er representert kirkemøte der hele kristenheten er representert
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økumene


oikumene 'den bebodde verden') kristenheten, det kristne fellesskap mellom de ulike kirkesamfunn kristenheten, det kristne fellesskap mellom de ulike kirkesamfunn
Kilde: ordbok.uib.no

2   0

økt


eykt) 1 arbeidstid mellom to måltider eller hvilepausermorgenøkt, middagsøkt, kveldsøktmorgenøkt, middagsøkt, kveldsøkt
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øksle


ǿxla, beslektet med Iix vokse og øke)mest refleksivt øksle seg formere seg, forplante seg formere seg, forplante seg
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øksel


ǿxl, jamfør øksle) 1 forøkning i buskap
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økseegg


egg f, sm o s eng. edge 'kant' og, ty. Ecke 'kant, hjørne') 1 (kvesst) kant på skjere-, hogg- og stikkreiskapknivseggknivsegg / økseeggøkseegg / slipe kniven til egga el. til egg(e)s slik at slipeflatene møtest i ei [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økse


øxa) hogge eller telgje med øks hogge eller telgje med øks
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øks


øx, beslektet med gr. axine 'øks') redskap til å hogge med som består av en metallkile med skarpslipt egg og et hull som et treskaft er festet i; også om forhistoriske hoggeredskaper av stein med eller uten skaft redskap til å hogge med som bes [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomisk


kommunens økonomiske stillingkommunens økonomiske stilling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomisere


økonomisere med ressurseneøkonomisere med ressursene
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomikk


economics) sosialøkonomi som fag eller vitenskap sosialøkonomi som fag eller vitenskap
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomi


'husholdning'; se -nomi) 1 pengeforhold, finansiell stilling, økonomiske forhold i stat, kommune, bedrift, husholdning og lignende Norge har en av de mest internasjonale økonomier i verdenNorge har en av de mest internasjonale økonomier i verden / kommunen [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonometri


econometry, av lat. oeconomia og -metri) grein av sosialøkonomien som byggjer på ein kombinasjon av økonomisk teori, matematikk og statistikk med ei matematisk formulering av økonomiske hypotesar grein av sosialøkonomien som byggjer på ein kombinasjon av &osla [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonom


'husholder'; se I -nom) 1 person som har utdanning i eller studerer økonomi
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økologisk


økologisk pyramideøkologisk pyramide / utrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturenutrydding av en dyreart kan forstyrre den økologiske balansen i naturen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øko


oikos 'hus, hjem') 1 som prefiks: som gjelder husholdning, pengeforhold, i ord somøkologi, økonomiøkologi, økonomi
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øking


øking i lønnøking i lønn
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øking


øking i lønnøking i lønn
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

auke


auka, lat. augere; beslektet med II vokse) 1 gjøre større, få til å vokse, forøkeøke sine inntekterøke sine inntekter
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øk


eykr m 'lastedyr, hest'; beslektet med åk) gammel, utslitt hest; jamfør øyk gammel, utslitt hest; jamfør øyk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øgle


e(y)ðla og øðla) krypdyr som hører til ordenen Lacertiliafirfisle og stålorm hører til øglenefirfisle og stålorm hører til øglene
Kilde: ordbok.uib.no

1   1

ødslig


det var stille og ødsligdet var stille og ødslig / store, ødslige vidderstore, ødslige vidder
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødsle


eyðsla 'ødselhet') være ødsel (med), sløseødsle bort noeødsle bort noe / ødsle med arvenødsle med arven
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

ødsel


ødsel; truleg av II øydsle) øydsamvere øydsel i hushaldetvere øydsel i hushaldet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødipuskompleks


Ødipus, som drepte sin far og giftet seg med sin mor uten å vite at han var sønnen deres) etter psykoanalytisk teori fellesbetegnelse på de neurotiske fortrengninger som kan oppstå hos gutter og menn etter den utviklingsfasen da den lille gutten er seksuelt bundet til [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødipal


Ødipus, gresk Oidipus, og IV -al) som heng saman med ødipuskomplekset som heng saman med ødipuskomplekset
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødem


oidema 'hovenhet') sykelig væskesamling i vevene på et parti av kroppen sykelig væskesamling i vevene på et parti av kroppen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødelegge


leggja i eyði) 1 gjøre ende på, utslette, knuse, spolere, skadeødelegge for de andreødelegge for de andre / ødelegge lekene sineødelegge lekene sine
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øde


eyði; av II øde) 1 større ubygd, folketomt områdeisødeisøde
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

Ø


ø bokstaven og språklyden ø
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ævelig


ævi(n)ligr) evig evig
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æve


ævi) evigheti all ævei all æve
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ættlede


ættleiða) om norrøne forhold: ta uekte barn opp i slekten om norrøne forhold: ta uekte barn opp i slekten
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ættledd


etter fire ættledd vart løysingen fri bondeetter fire ættledd vart løysingen fri bonde / ætta sit på garden i femte ættleddetætta sit på garden i femte ættleddet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ætting


ættingi) slektning, etterkommer, ætling slektning, etterkommer, ætling
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

ættesamfunn


kon(un)gr) 1 mannleg monark, herskar, regent; majestet; hovding (i ættesamfunn)baglarkongebaglarkonge / danskekongedanskekonge / eksilkongeeksilkonge / underkongeunderkonge / Hans Majestet KongenHans Majestet Kongen
Kilde: ordbok.uib.no

0   3

ættesaga


ættarsaga) 1 islendingesaga
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ætte


ættaðr 'av den og den ætt') nedstammeætte fra Harald Hårfagreætte fra Harald Hårfagre
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10