betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.157 betydninger.Nyeste betydninger

0   3

øyrike


Storbritannia er eit øyrikeStorbritannia er eit øyrike
Kilde: ordbok.uib.no

0   3

ør


eyrr, av aur) tange eller banke av sand eller grus, særlig ved elveos tange eller banke av sand eller grus, særlig ved elveos
Kilde: ordbok.uib.no

0   2

øyk


sele på øykensele på øyken
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyhopping


island-hopping) øyloffing øyloffing
Kilde: ordbok.uib.no

1   3

øygruppe


aldersgruppealdersgruppe / folkegruppefolkegruppe / partigruppepartigruppe / popgruppepopgruppe / studiegruppestudiegruppe / øygruppeøygruppe / samle seg i, dele seg inn i, arbeide i gruppersamle seg i, dele seg inn i, arbeide i grupper / ei gruppe forretningsfolk frå utlandetei [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyenvitne


politiet søker øyevitner til trafikkulykkenpolitiet søker øyevitner til trafikkulykken
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyenstikker


Odonata insekt med store fasettøyne og kraftig bitemunn, av ordenen Odonata
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyenstein


være så redd for noe som sin egen øyensteinvære så redd for noe som sin egen øyenstein
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyenstein


være så redd for noe som sin egen øyensteinvære så redd for noe som sin egen øyenstein
Kilde: ordbok.uib.no

1   1

øyenvitne


politiet søker øyevitner til trafikkulykkenpolitiet søker øyevitner til trafikkulykken
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyentrøst


Euphrasia ettårig plante i maskeblomstfamilien som tidligere ble brukt mot øyesykdommer, Euphrasia
Kilde: ordbok.uib.no

0   2

øyensynlig


de er øyensynlig utlendingerde er øyensynlig utlendinger
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyenstikker


Odonata insekt med store fasettøyne og kraftig bitemunn, av ordenen Odonata
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyenstein


være så redd for noe som sin egen øyensteinvære så redd for noe som sin egen øyenstein
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyenstein


være så redd for noe som sin egen øyensteinvære så redd for noe som sin egen øyenstein
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyebryn


øyen- av en gammel genitiv flertall ) hårkledd rand over øyet hårkledd rand over øyet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyemed


gjøre noe i et bestemt øyemedgjøre noe i et bestemt øyemed
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyemål


ha godt øyemålha godt øyemål
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øyelege


ǿgiligr) // fæl, skremmeleg; nifshan er så øyeleg til å stelehan er så øyeleg til å stele / eit øyeleg uvêreit øyeleg uvêr
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyekrok


få en tåre i øyekrokenfå en tåre i øyekroken
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyekast


oppdage feilen ved første øyekastoppdage feilen ved første øyekast
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyebryn


øyen- av en gammel genitiv flertall ) hårkledd rand over øyet hårkledd rand over øyet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyeblikkelig


ha øyeblikkelige fordeler av handelenha øyeblikkelige fordeler av handelen / være i øyeblikkelig livsfare på grunn av oksygenmangelvære i øyeblikkelig livsfare på grunn av oksygenmangel
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øyeblikk


på øyeblikket med en gangpå øyeblikket med en gang / for øyeblikket akkurat nåfor øyeblikket akkurat nå / i øyeblikket akkurat nåi øyeblikket akkurat nå / det var gjort på et øyeblikkdet var gjort på et [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øye


auga) 1 synsorgan, særlig om den forreste, synlige delenfå tårer i øynenefå tårer i øynene / ha rødsprengte øyneha rødsprengte øyne / han har så snille øynehan har så snille øyne / hun hadde store, [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øder


-eyða i samansetningar; jamfør II øyde) aud tilstand; aud eller ubygd stadi ville øydai ville øyda / ukjende øyderukjende øyder
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødelegging


øydelegging av skogenøydelegging av skogen / byen vart dømd til øydeleggingbyen vart dømd til øydelegging / øydeleggingane var store etter bombeåtaketøydeleggingane var store etter bombeåtaket
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødelegge


leggja i eyði) 1 gjøre ende på, utslette, knuse, spolere, skadeødelegge for de andreødelegge for de andre / ødelegge lekene sineødelegge lekene sine
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øde


auðr, ty. öde) 1 ubygd, ubebodd
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øy


ey, beslektet med lat. aqua) større eller mindre landområde som er omgitt av vann på alle kanterøyer, holmer og skjærøyer, holmer og skjær
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øvrighet


overichheit, samme ord som ty. Oberigkeit; beslektet med over) offentlig myndighet offentlig myndighet
Kilde: ordbok.uib.no

0   3

øvrig


overich, samme ord som ty. übrig; beslektet med over) 1 som er igjen, som utgjør en rest, det eller de andrefem personer ble syke, mens de øvrige holdt seg friskefem personer ble syke, mens de øvrige holdt seg friske / hun lot det øvrige arbeidet ligge til neste [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvre


øfri; egentlig komparativ av over, jamfør øverst) 1 som er lenger eller høyere oppeden øvre delen av eiendommenden øvre delen av eiendommen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvingsavdeling


Infanteriets øvingsavdelingInfanteriets øvingsavdeling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvelse


kroppsøving, sangøvelsekroppsøving, sangøvelse / øvelse gjør mesterøvelse gjør mester
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvd


være øvd i husstellvære øvd i husstell / en øvd snekkeren øvd snekker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øverst


øfstr; egentlig superlativ av over, jamfør øvre) 1 som er lengst eller høyest oppelandets øverste myndigheterlandets øverste myndigheter / båtens øverste dekkbåtens øverste dekk / de øverste gardene i dalende øver [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvelse


kroppsøving, sangøvelsekroppsøving, sangøvelse / øvelse gjør mesterøvelse gjør mester
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øve


oven, samme ord som ty. üben) 1 lære opp, trene (II), innøve, oppøveen god pianist må øve flere timer dagligen god pianist må øve flere timer daglig
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvd


være øvd i husstellvære øvd i husstell / en øvd snekkeren øvd snekker
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10