betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.078.859 betydninger.Nyeste betydninger

0   1

Dabbe


ha vanskelighet , vansmektet
i noen dialekt bli svakere, gå senere,

miste styrke, helse eller kjød, som gjennom sorg; "Etter at mannen hennes døde, dabbe hun bare bort"
ha et ønske om noe eller noen som ikke er tilstede

å være eller bli svak, svak eller oppvokst for eksempler Planter smelter i tørken.
å være eller leve i en tilstand av depresjon eller redusert vitalitet for eksempler slått i fengsel i ti år
å bli utslettet
å lide å forsømme for eksempler regningen dabbe i senatet i åtte måneder
å anta et uttrykk for sorg eller følelser som appellerer til sympati
 Eszter på 2017-11-03

0   0

Datterselskap


selskap som er stiftet av / festet med et annet selskap som beholder kontrollen over det
De annen selskap ofte heter morselskap

Et datterselskap er et selskap som er helt kontrollert av et annet selskap.
eller
en assistent underlagt myndighet eller kontroll av en annen
Fungerer i et datterselskap eller støttekapasitet for eksempler "hovedbiblioteket og dets hjelpeavdelinger"
relatert til noe som er lagt til, men ikke viktig;
for eksempler - "en tilleggs pumpe";
-"en adjuvans disiplin til former for mystikk";
-"Sinnet og følelsene er hjelpe til hverandre"
eller
detaljer om en konto som støtter det beløpet som er angitt i hovedboken
 Eszter på 2017-11-03

0   0

definisjon


nøyaktig forklaring

et presise betydningen av et ord, innholdet av noen slik at det ikke kan blandes sammen med andre

for eksempler :

kontekstuell definisjon
en definisjon der begrepet brukes ved å legge det inn i et større uttrykk som inneholder dens forklaring;

ostensiv definisjon
en definisjon som peker ut eller viser forekomster av begrepet definert

eksplisitt definisjon
en definisjon som gir en nøyaktig ekvivalent av begrepet definert

definativ definisjon
en definisjon som er fastsatt av noen og det er ikke en vanlig bruk

rekursiv definisjon
(matematikk) en definisjon av en funksjon hvorfra verdier av funksjonen kan beregnes i et begrenset antall trinn

ordbokdefinisjon
en definisjon som rapporterer standard bruken av et ord eller en setning eller et symbol
 Eszter på 2017-11-03

0   0

Demens


ikke-medfødt sykdom i hjernen
De vanligste symptomene er at evne til å huske blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige oppgaver.

Demens er en kronisk eller vedvarende lidelse i de mentale prosessene som skyldes hjernesykdom eller skade og er preget av minnes forstyrrelser, personlighets endringer og nedsatt resonnement.

Har flere typer for eksempler :

alkoholisk demens
demens observert i de siste stadiene av alvorlig kronisk alkoholisme; innebærer tap av minne for nylige hendelser, selv om langtidshukommelsen er intakt

presenil demens som er demens med utbrudd før 65 år

senil demens
demens i alderen; resultater fra degenerasjon av hjernen i fravær av cerebrovaskulær sykdom
 Eszter på 2017-11-03

0   0

demokrati


Et demokrati er en form for regjering hvor folket, enten direkte eller indirekte, deltar i styring. Ordet demokrati stammer fra gresk, og betyr folkets regel.

Fra tiden til det gamle Hellas har hittil definisjonen av ordet "demokrati" endret seg, ifølge de fleste politiske forskere i dag (og mest vanlige engelsktalende), refererer begrepet "demokrati" til en regjering valgt av folket, enten det er direkte eller representativt. Begrepet "republikk" betyr i dag vanligvis et politisk system med statshode valgt for et begrenset tidsrom, i motsetning til et konstitusjonelt monarki.

Noen mener at ordet "demokrati" bare refererer til direkte demokrati, mens et representativt demokrati refereres til som en "republikk". Ved hjelp av denne definisjonen refereres det til det vestlige coutries regjeringens system som en "demokratisk republikk", snarere enn et demokrati.
Merk imidlertid at de eldre begrepene er fortsatt noen ganger brukt i diskusjoner om politisk teori, spesielt når de vurderer verk av Aristoteles eller den amerikanske "Founding Fathers".

Derfor demokrati er et styreform der folket har den viktigste makt, (folkestyre). Eller med andre ord et system med betydelig medbestemmelsesrett for mennesker med mindre makt.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

Diare


Kort: løs mage, magesyke, tilstand med tynn og hyppig avføring

Diaré er en tilstand der lidelsen har hyppige og våte tarmbevegelser. Denne tilstanden kan være et symptom på skade, sykdom eller matforgiftning og er vanligvis ledsaget av magesmerter, og ofte kvalme og oppkast.
Det er oftest forårsaket av myriade virusinfeksjoner, men er også ofte et resultat av bakterielle toksiner og noen ganger til og med infeksjon. I sanitære levekår og med rikelig med mat og vann tilgjengelig, gjenoppretter en ellers frisk pasient typisk fra de vanlige virusinfeksjonene om noen dager og maksimalt en uke. Imidlertid kan diaré for syke eller underernærte føre til alvorlig dehydrering og kan bli livstruende uten behandling.
Diaré kan også være et symptom på mer alvorlige sykdommer, som dysenteri, kolera eller botulisme, og kan også være indikativ for et kronisk syndrom som Crohns sykdom. Det er også en effekt av alvorlig strålingssykdom.
Symptomatisk behandling av diaré innebærer at pasienten bruker tilstrekkelige mengder vann for å erstatte det tapte, fortrinnsvis blandet med elektrolytter for å gi essensielle salter og en viss mengde næringsstoffer.
Trenger å diskutere behandling med lege.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

diskurs


Det er et substantive.

Diskurs kan referere til utvidet verbalt uttrykk i tale eller skrift, med andre ord, det er en snakk som holdes formelt om et emne.

En adresse av religiøs karakter eller emne som er vanligvis levert under en kirketjeneste.
 
Dagliglivet bruker vi også diskurs hvis vi fortsetter å snakke med noen.

Noen språkforskere vil si folk / forskere diskutere når de vurderer eller undersøker i tale eller skriving.

Men diskurs kan bare referere til en utvidet kommunikasjon (ofte interaktiv) som omhandler et bestemt emne.

I språkvitenskap diskurs er et språklig enhet som er større enn en setning.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

Drømmer


Drøm refererer vanligvis til et fantastisk, men forgjeves håp.
Eller oftere en opplevelse mens du sover når en serie mentale bilder og følelser oppstår

Noen ganger drøm også brukt som en sinnstilstand preget av abstraksjon og frigjøring fra virkeligheten.

Noen kaller de fantasifulle tanker henga i mens awakea drøm.

Andre mennesker kan ringe vårt verdsatte ønske, mål eller ambisjon en drøm når de ikke tror at vi kan oppnå det.

I daglig tale kan vi ringe noen eller noe veldig flott en "drøm"

Også drømmer kan bli en person som langt unna virkelighet
eller et person som drømmer seg bort fra virkeligheten.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

dverg


En legendarisk skapning som ligner av en liten gammel mann eller kvinner, som noen ganger lever i jordens dyp og vakter begravd skatt. I noen folklore eventyr er dverg vanligvis bulkete og / eller ukjent og / eller stygg og dyktig som en håndverkere.
En uhøflig måte å si, en person er unormalt liten.
Noe som er gjort / eller synes maker / virker liten eller ubetydelig ved sammenligning.
I astronomi: en stjerne (som sol) med vanlig eller lav lysstyrke og relativt liten masse og størrelse.

Første kjente bruken av ordet dverg ( som noun ) var før det 12. århundre.
 Eszter på 2017-11-03

0   1

Likebehandling


Likebehandlingens betingelse: Alle underlagt samme lov skal behandles likt og ikke skille mellom personlighet og politikk.
Reidar Henriksen på 2017-11-03

0   0

agitasjon


påvirkning av folks oppfatning i en bestemt retning, propaganda,
gjøre mennesker forstå noe i en preferert veien

Slang: De gjorde spenning i ord eller angrep banan. Å overtale et samfunn eller en person har argumenter eller følelsesmessig, stimulerende effekt på å akseptere eller gjøre en ønskelig ting.

Politik: Distribuere politiske synspunkter i ord eller skriftlig. Fremme av ideer og passord, utformet for å påvirke eller mobilisere et fellesskap eller en person.

Historisk: Politisk invasjon for et politisk mål i strid med den eksisterende sosiale orden. Spenning av spenning, feber med følelsesmessig påvirkning eller overbevisende argumenter.

Slang: Spenning; sinne og forstyrrelser i en annen person.

Medisinsk: Overdreven agitasjon, angst som pasienten ikke kan overvinne.

Teknisk, gammel: Bland grundig; Bland forskjellige forskjellige materialer jevnt ved rotasjon og risting.

Elektrisk eksitasjon; magnet som genererer kjernen til generatorgeneratorgeneratoren med spenningen påført spolene for å konvertere roterende bevegelse til elektrisk energi.
 Eszter på 2017-10-31

0   0

absurd


Noen som er uten mening, uten sammenheng eller vanskelig å tro på, usannsynlig, ikke trolig. Inkonsekvent med grunn eller logikk eller sunn fornuft; helt uten visdom eller god forstand;

Slang: Forstyrrende meningsløst (situasjon, forhold) som er så i strid med den rimelige forventningen om at det er latterlig. Det er latterlig meningsløst (kommunikasjon, uttale) som er så i strid med sinnet og sunn fornuft at det er lett å se; manglende evne.
Det er overflødig tull; nykte er motstridende; umulig og absurd (laget, oppførsel).
Teatralsk: Imponerende, utrolig dialog med utrolige situasjoner (ytelse, film, arbeid) som gjør latterliggjøring av menneskelige svakheter og sosiale motsetninger.
 Eszter på 2017-10-31

0   0

abstrakt


Ting som bare kan fattes gjennom tanken, kan ikke trilles i et trillebår.
Noen substantiv uten direkte forbindelse med livet.
Det er abstrakt, teoretisk, gjennomtenkt. Det bryr seg ikke om forholdene til virkeligheten og bryter de vanlige skjemaene.
Vitenskapelig: Abstinens (status, erklæring, ting) som vi ser på oss selv, trukket fra sammenhenger
Kunst: Til forskjell fra den naturlige representasjonen av virkeligheten (kunstverk, skapelses metode), som for eksempel bruker geometriske former og fargestrekk.
Litteratur: Det regnes (genre, litterært arbeid, stil) som forsettlig forstyrrer sammenhengen mellom elementer av virkelighet og fakta og bryter de naturlige uttrykkene for språkuttrykk.
Lingvistikk: ikke oppfattet substantiv eller adjektiv
 Eszter på 2017-10-31

0   2

revolusjon


Revulusjon betyr at det er en brå forandring, eller uvikling. Eks, utvikling i et samfunn.
 SmartAss123 på 2017-10-30

0   0

SOS


Morsekode, internasjonalt nødsignal. Ble valgt fordi det er enkelt å kjenne igjen. : 3 korte - 3 lange - 3 korte
anonym på 2017-10-30

0   1

Ideologi


Ein ideeologi inneheld dei viktigaste synspunkta til ei politisk gruppering eller ei politisk parti.
pussyslayer67 på 2017-10-24

0   0

Justismord


Bli beskyldt for ting man ikke har gjort. Utenom domstol.

Bli trakassert med direkte løgner om seg selv, utenom domstol
Torill Johnsen på 2017-10-24

0   1

Thranebevegelsen


det er en bevegelse some r lagt for bomser som kan spise mat
ole på 2017-10-24

1   0

Pluralisme


respekt for forskjellige meninger, synspunkter og interesser i et samfunn.
Victor på 2017-10-23

0   0

Noaide


Det betyr den som forstår den som kan gå har ingenting med tro å gjøre noaiden vet kan bruke de dødes ånder kan gå i dødsrike kan gå i livet behersker mørket som lyset noaiden er i vår tid noaiden dør ikke
anonym på 2017-10-23Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9