betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.050 betydninger.Nyeste betydninger

2   0

Bøsen


En skummel person som var egen og bestemte alt. ALA vampyr.
anonym (22. oktober 2017)

2   4

Interessekonflikt


Dette er en konflikt der to parter har et ulikt syn på et tema. Derfor argumenterer og framhever dem sin side til å vinne over den andre. Dette har med våre ulike interessene innenfor ulike temaer og derfor vil kjempe for vårt syn.
 Din venn (19. oktober 2017)

0   0

definisjon på miljø


Miljø er noe bra go nyttig det er mange såm fårsjøpler og noen som rydder opp plast papir osvdette var min definisjon på miljø!!!
Miljø (19. oktober 2017)

0   0

Blågrønnbakterier


Blågrønnbakterier finnes i hele verden, de lever i vann og på fuktige steder. Noen trives til og med i varme kilder opp til 75 grader celsius.
anonym (17. oktober 2017)

0   0

hund


Det er et dyr. Det stammer opprinnelig fra ulven. Hund er et kjæledyr. De fleste hjem har en hund.
 Aurora (16. oktober 2017)

1   2

revolusjon


Det er en forandring som gjør at samfunnet blir helt annerledes. Det er en krig som er forhåndsstemt av lederen
Lisa Moen (16. oktober 2017)

0   0

dynamisk


Som et adjektiv som vedrører eller kjennetegnes av energi eller effektiv handling.
Noen som er kraftig aktive, kraftige eller / og energiske.
For eksempel den dynamiske selgeren til firmaet.

I Fysikk dynamikk knyttet til kraft eller kraft relatert til bevegelse.

Dynamisk som et adjektiv kan være relatert til volumet av musikalsk lyd.

I datateknologi, spesielt i datalagring, behandling og programmering. Dynamisk beskriver en type enhet eller program som er påvirket av tidsforløp eller tilstedeværelse eller fravær av strøm.
For eksempler dynamisk minne eller dynamisk nettsted som er oppdatere hele tiden.

Som et substantiv beskrives en grunnleggende eller dynamisk kraft, spesielt en som motiverer, påvirker utvikling eller stabilitet.
 Eszter (16. oktober 2017)

0   0

Depresjon


Depresjon er et negativ dybde, nedgang, i alt forskjellige emne.

Økonomisk depresjon eller nedgang er et krise periode hvor verdier for næringsliv, sysselsetting og aksjemarked avtar sterkt eller forblir på et svært lavt aktivitetsnivå.

I geografi depresjon er et del av landjorda som ligger lavere enn havnivå.

I astronomi depresjon er et himmellegemes dybde i grader under horisonten, målt langs en vertikalsirkel negativ dybde.

Depresjon er en tilstand / sykdom som er karakterisert ved senket humør, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt svekkelse.

I psykiatrien er en depresjon som er så alvorlig at den anses å være unormal, enten på grunn av ingen åpenbare miljøårsaker, eller fordi reaksjonen på uheldig livsforhold er mer intens eller langvarig enn det som vanligvis forventes.
 Eszter (16. oktober 2017)

0   0

dialekt


Variasjoner i et språk

En dialekt kan skille seg ut på svært mange ulike nivåer.
For eksempler
Grammatiske forskjeller (Morfologi)
Fonetiske forskjeller (Fonologi)
Setningsoppbygning (Syntaks)
Vokabular

Lingvistikk. et utvalg av et språk som skiller seg fra andre varianter av det samme språket av funksjoner i fonologi, grammatikk og ordforråd, og ved bruk av en gruppe høyttalere som setter seg fra andre geografisk eller sosialt.
Språkform som er spesiell for en del av et større språkområde som den språklig sett hører inn under. Talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet.

Dialekt er et provinsiell, landlig eller sosialt distinkt utvalg av et språk som adskiller seg fra standardspråket, spesielt når det anses å være ubestemt.

Dialekt er et språk som anses som en av en gruppe som har en felles forfedre. I noen tilfeller kan sjargong eller skrånende.
 Eszter (16. oktober 2017)

0   0

Effekt


Noun
Effekt er noe som er produsert av et byrå og har en årsak; resultat eller konsekvens.

I vitenskaps effekt er en makt til å produsere resultater; effekt; makt; gyldighet eller påvirkning av noe.

Andre betydninger for effekt er tilstanden til å være operativ eller funksjonell. Eller tilstanden til å være drift eller utførelse. Eller det kan være prestasjon eller oppfyllelse.

I helsemessige emner produseres et mentalt eller følelsesmessig inntrykk, som ved et maleri eller en tale.

Effekt kan også beskrive mening eller følelse; formål eller intensjon eller fremstilling av et ønsket inntrykk.

Oftest brukes som en illusorisk fenomen. For eksempler 3D effekt
 Eszter (16. oktober 2017)

0   0

Ekstravagant


adjektiv
Foreldet. Noen som vandrer over vanlig grenser.

Noen som er altfor flott, yppig, uvanlig flott, eller preget av luksus.
Noen mennesker som bruker mye mer av noen (for eksempler penger, eller sminke) enn det er nødvendig eller klokt. Mange ganger det er uøkonomisk å bli ekstravagant.

En andre betydning for denne ord er overskrider begrensningens eller stiger grensene av grunn , som handlinger, krav, meninger eller lidenskaper.

I andre ord noen som går utover det som er fortjent eller forsvarlig.

Ekstravagant kan bli negativ eller positiv avhenger av situasjonen.
Noen synonymer er uhensiktsmessig, utbrudd, fortapt. immoderate, overdreven, uvanlig. urimelig, unrestrained, fantastisk, vill, absurd, preposterous.
 Eszter (16. oktober 2017)

0   0

innlevelsesevne


At man innlever seg in i det og at man har evnen til dette.

Empati
Roger (15. oktober 2017)

0   0

eldre


Elder er en person av høyere alder. En mennesker som er nokså gammel. Noen ganger bruker vi de ord senior som synonym.

En eldre kan være en overlegen mot en annen, eller andre, for eksempler som i rang.
Andre betydning av an eldre er et innflytelsesrik medlem av en familie, stamme eller samfunn.

Når folk spiller kort og sier "han har de eldre hendene", mener de at den andre personen har visse fordeler i spillet.

Elder kan også referere til et lite tre som har klynger av små hvite blomster og rød, lilla eller svart bærlignende frukter.
 Eszter (11. oktober 2017)

5   3

Oppslutning


oppslutning kan i noen sammenhenger bety at mange er enige i den påstanden. Foreksempel: "Den saken fikk stor oppslutning på stortinget".
anonym (11. oktober 2017)

0   0

Empowerment


Fra engelsk


Empowerment sette noen i stand å gjøre noen.
For eksempler datamaskin empower oss å lære.
Et fange empower et advokat til å hjelpe han / henne kom ut fra fengsel og vaske navnet rent.

Empowerment er en handling som gir lovlighet eller sanksjon eller formell garanti eller lov overdragelse legalitet eller formell arrestordre eller offisiell tillatelse eller godkjenning eller makt eller rett til å gi bestillinger eller ta avgjørelser eller et dokument som gir en offisiell instruksjon eller kommando.

Empowerment også betyr myndiggjøring, eller å gi makt og / eller autoritet til noen.
 Eszter (11. oktober 2017)

1   0

skilpadde


Skilpadder var et tegn på lykke i gamle romeriket og flere andre steder
Anonymous sceientist (11. oktober 2017)

0   0

etikk


Noun (fra Gresk)

Etikk er en system av prinsippene om rett og galt, som er akseptert av en person eller en sosial gruppe. Det styrer ofte moral og akseptabel oppførsel.

Ulike sosiale, kulturelle, religiøse eller sivile grupper anser forskjellig oppførsel riktig. Dette er en av grunnene til at etikk er et stort filosofisk emne. Andre grunn er det noen mennesker tror å dømme noen i retten om deres etikk er ulovlig og uetisk.

Noen yrker har etiske regler eller standarder. Dette er satt opp for å sikre at kundene og pasientene får den beste mulig service og omsorg.
Disse etiske regler er nedskrevet, og kan brukes i retten. For eksempel medisinsk etikk.
 Eszter (11. oktober 2017)

0   0

Skadebot


Erstatning. Eks. "Å kreve skadebot for tapt fortjeneste" = "Å kreve erstatning fo tapt fortjeneste".
anonym (10. oktober 2017)

4   2

sammenligne


Sammenligne to ting mot hverandre og se på forskjellen på de to tingene. f.eks begrepet "sterk som en bjørn" kan være en sammenligning. Sammenligning er også likt metafor.
Sammenligne (9. oktober 2017)

1   0

destruktiv


ødeleggende, nedbrytende, skadelig, giftig, fordervelig
anonym (5. oktober 2017)

0   1

Erosjon


Erosjon
Vann, is og vind sliper og graver i jord og stein. Vannet, isen, vinden og havstrømmer tar også med seg jord, sand,grus og stein til andre steder. Når disse ytre kreftene forandrer landskapet på denne måten, kaller vi det erosjon.
 Seare (4. oktober 2017)

0   0

Eureka


Eureka er det mest berømt utropstegn tilskrives av Arkimedes.
" Eureka! Jeg har funnet det!"

Derfor når en plutselige, uventede realisere noen løsninger på et problem som tatt lang tid å tenkte på. En ofte sier : Eureka jeg har det løsning.


Eureka kan refer to en dikt, skrivet av Edgar Allan Poe

De Eureka møte under andre verdenskrig tok sted i Tehran mellom Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt, og Winston Churchill. I slutten av 1943 det var de førtse av fire møte. I Eureka møte forpliktet de seg til å åpne en ny front mot nazistiske Tyskland og anerkjenne Irans uavhengighet.

Eureka også navn til flere vitenskap og teknologi prosjekter, forskjellige filmer og flere byer rundt verden I tillegg et gammel biltype.
 Eszter (4. oktober 2017)

1   0

ettermæle


Noen som skjedde med en i livet etter at en døde.
For eksempler Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld har fått en ettermælet Nobel-pris i 1961 etter han døde i et flyulykke. Etter hans død ble boken hans (som heter Vägmärken) gitt ut på ettermælet i 1963.

Noen sted bli kåret til nytt navn etter en berømt person døde.
For eksempler
Det veien heter Olaveien ettermælet fordi Ola bodde her før.

Ettermælet kan også være synet av oppfinnelser, funn og intellektuell eiendom utført av en avdøde person.

For eksempler
Marie Curies bok om radioaktivitet ble publisert ettermælet i 1935. Hun hadde dødd fra stråling forgiftning i 1934.
 Eszter (4. oktober 2017)

0   0

ettermiddag


noun
Et tidsrom fra klokka tolv eller middag til kveld (ofte rundt klokka seks.)
Denne perioden det sola gå nedover. Samtidig mange forskning dokumenterte det at de hjerne arbeider mindre i denne perioden.

Ettermiddag kan også brukes figurativt. I denne sammenheng betyr den senere delen av noe, ofte med implikasjoner av nedgang.

Vi kan lage sammensette ord med ettermiddag.
Denne ordene beskriver mest ofte begivenhet i ettermiddagen.
For eksempler solskinnsettermiddag
Jeg skal gå til ettermiddagsøkene i universitet.
ettermiddagskaffe Vi drikke et kaffe etter middagen.
ettermiddagsrush Alle de trafikk som dra til hjem fra skole / jobb eller / og hente barn ettermiddagen,.
 Eszter (4. oktober 2017)

0   0

Euphoria


noun (eufori)
Mest ofte Euphori betyr en følelse eller tilstand av intens spenning, velvære og lykke.
Det kommer fra gresk hvor "eu" betyr veldig bra og "fero" betyr hente, bringe.
Så hvis vi sette sammen det er bringe noen veldig bra.
En kan bli euphonic fra rus, kompliment, kjærlighet, eller fra et lenge siden avventet program/dag.
For eksempler
Denne konsert var veldig euphonic.

I teknologi finnes et programmering språk som heter Euphoria. Det er et generelt prosedyremessing språk som fokuserer på enkelhet, lesbarhet, rask utvikling og ytelse på flere måter.

I tillleg det finnes flere insekt fra Sør-Amerika, trær, idrettslag software, sang, novel og film som har det navn Euphoria.
 Eszter (4. oktober 2017)

0   0

fattigdom


noun
Fattigdom betyr det å være i nød, vanskelig situasjon, trengsel.
Når vi fattig det er veldig vanskelig å kjøpe klær, sko, mat, betale for utdanning, hus og transport.
Fattig mennesker har ingen eller veldig liten penger. Derfor de kan ikke ha et sun livet. Det er ofte føres til sykdom og mer betaling. (For eksempler lege og medisin. )
Hvis mennesker kan ikke betale for utdanning de kan ikke få jobb. Hvis de ikke få jobb de har ikke lønn derfor ikke penger. De bli mer fattig.
Mange organisasjoner hjelper fattig mennesker å komme ut fra fattigdom.
Uheldigvis, det finnes fattig mennesker i hver land. Men forskjellige land definere fattigdom i forskjellige måten.
 Eszter (4. oktober 2017)

1   0

ferie


noun,
En sammenhengende rekke av dager da en har fri fra noen.
Vi kan ta ferie fra arbeide, fra skole, fra noen oppgave eller fra et annet person.
Eksempler: Skolen er stengt i høstferie.
Jeg vil ikke jobbe i sommerferie.
Jeg vet ikke menyen, jeg må ha et ferie fra matlaging.
Hun alltid synger. Jeg gå til skogen fordi jeg må ha et ferie fra henne.

Vi kan lage sammensett ord med ferie. De beskriver hva vi gjør når vi gjøre, eller hvordan vi gjøre.
Eksempler: feriereise vi reise i ferie
høstferie et ferie i høst
storbyferie , reise på ferie i et stor by
drømmeferie et ferie vi drømme om
 Eszter (4. oktober 2017)

2   2

Prosit


Prosit betyr: "Hold alle onde ånder ute" fordi: Når man nyser åpnes alle "sluser" inn til kroppen - for at det onde da ikke skal slippe inn i kroppen, sier man prosit.
Run (4. oktober 2017)

0   0

schizoid


Schizoid personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personer er svært innadvendte, er lite interesserte i andre og synes å ha nok med seg selv. Disse personene har en varig tendens til å isolere seg fra sosiale sammenhenger og viser lite følelser i mellommenneskelige relasjoner. Innad kan enkelte ha et rikt tankeliv, utad virker de fjerne, kalde og uinteresserte – samtidig som de er sky, hemmelighetsfulle og isolerte. Verken ros eller kritikk synes å påvirke dem.
Dr. Oz (29. september 2017)

8   8

næringsvei


Forskjellige grener innenfor næringslivet. Altså veien grenene fyller næringslivet.
Lene (26. september 2017)

0   2

skjøge


"Politisk skjøge" som f.eks. et politisk parti som "byr seg frem" som sitter i maktposisjon...
Bjarne Scheide (26. september 2017)

2   6

Forkynnelse


melding til person om forskjellige ting via politi og lensmannsetaten om ting.
erik windheim (26. september 2017)

3   4

Motiv


Motiv er en kort oppsummering av teksten
Anonym (25. september 2017)

0   0

Euphoria


en følelse eller tilstand av intens spenning og lykke.
 Eszter (25. september 2017)

0   0

ettermæle


dom av ettertiden
omdømet til noen som er død
kan også være synet av oppfinnelser, funn og intellektuell eiendom utført av en avdøde person
 Eszter (25. september 2017)

0   0

etikk


beskriver moral, gir normer for riktig og god livsførsel
 Eszter (25. september 2017)

0   0

eldre


en person av høyere alder, nokså gammel, senior,
 Eszter (25. september 2017)

0   0

Ekstravagant


altfor flott, yppig, uvanlig flott, preget av luksus
 Eszter (25. september 2017)

1   0

Effekt


følge av en kraft, handling,
innflytelse, påvirkning,
 Eszter (25. september 2017)

0   0

Eureka


berømt utropstegn tilskrives Archimedes
eller
den plutselige, uventede realiseringen av løsningen på et problem
eller
Dikt, av Edgar Allan Poe
eller
et alliert møte under andre verdenskrig
eller
gammel biltype
eller
navn til flere vitenskap og teknologi prosjekter, forskjellige filmer og flere byer rundt verden,
 Eszter (25. september 2017)Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10