betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.050 betydninger.Nyeste betydninger

14   12

Knøvle


Feile miserabelt. Opprinnelse Indre Salten. Brukes når man snubler/faller.
Per Olsen (6. november 2017)

7   11

innful


Smålig og usikker med ikke vennlige hensikter som er negativ mot alt som er nytt
Johnny (5. november 2017)

8   10

aksjenes pålydende


Aksjens pålydene er faktisk innbetalt kapital pr aksje. Aksjens pålydende kan være forskjellig fra markedsverdi / virkelig verdi.
anonym (4. november 2017)

6   16

rosa


Fargen rosa ligner først og fremst på hvit, deretter på rød - altså en rødaktig hvit.
Li Willumsen (3. november 2017)

9   10

adekvat


Adekvat mest ofte betyr noen av
høy kvalitet, eller / og
bra, eller / og
fin, eller / og
klar, eller / og
nøyaktig, eller / og
akkurat

I juridisk sammenheng en sannsynlig løsning.

tilstrekkelig for et bestemt behov eller krav til tilstrekkelig tid en mengde penger tilstrekkelig til å forsyne sine behov; også: god nok: av en kvalitet som er god eller akseptabel en maskin som gjør en tilstrekkelig jobb: av en kvalitet som er akseptabel, men ikke bedre enn akseptabel

nok til å møte behovene til en situasjon eller en foreslått slutt

ha kapasitet til å fungere eller utvikle seg på en bestemt måte
 Eszter (3. november 2017)

7   6

akkumulere


samle opp og lagre,
plukke sammen og bevare

Noen ganger ting som har hopet seg opp (økt kapital= akkumulert kapital)

Mennesker kan for eksempler akkumulere energi eller kunnskap.

Akkumuler er å samle eller hakke opp eller samle inn for noen eller for noe spesielt litt etter litt

å øke gradvis i antall eller antall

handlingen eller prosessen med innsamling

Har mange synonymer:
noe samlet; spesielt: en akkumulering av gjenstander samlet for studie, sammenligning eller utstilling eller som en hobby en samling av dikt en samling av fotografier en baseball kort samling

I annen sammenheng akkumulere betyr å tjene som en attraksjon
 Eszter (3. november 2017)

7   6

alkoholiker


En person med sykelig behov til å drikke alkohol.

Kort : Fortsatt, ukontrollert, og større enn vanlig bruk av alkoholholdige drikker; også: en unormal kroppsstatus assosiert med slik bruk

en kronisk, en progressiv, potensielt dødelig lidelse som er preget av overdreven og vanligvis tvungen alkoholforbruk som fører til psykologisk og fysisk avhengighet eller avhengighet
  Alkoholisme kjennetegnes vanligvis av manglende evne til å kontrollere alkoholholdig drikking, nedsatt evne til å jobbe og sosialisere, tendens til å drikke alene og engasjere seg i voldelig oppførsel, forsømmelse av fysisk utseende og riktig ernæring, alkoholrelatert sykdom (som hepatitt eller cirrhose av leveren) og moderate til alvorlige abstinenssymptomer (som irritasjon, angst, tremor, søvnløshet og forvirring) ved avgiftning.
 Eszter (3. november 2017)

4   12

Angst


sterk frykt, fobia
det å være nervøs
daglig bekymring
å være trist over noe en har gjort eller må gjøre

Kan være et tegn på at man har levd med for mye stress.

bekymret uletthet eller nervøsitet vanligvis over en forestående eller forventet syk: en tilstand av å være engstelig

preget av ekstrem ubehag i sinnet eller broene av frykt for en eller annen beredskap,

inderlig eller inntrengende ønske

Medisin: En unormal og overveldende følelse av angst og frykt, ofte preget av fysiske tegn (som spenning, svette og økt pulsrate), ved tvil om trusselens virkelighet og natur, og ved selvtillit om ens evne til å takle med det

mentalt forstyrrende bekymring eller interesse, et sterkt ønske blandet med tvil, frykt eller uro,
 Eszter (3. november 2017)

6   9

anneks


tilbygg, vedlag
bygning som er bygd til eller ved siden av større bygning
å skaffe seg eller ta for seg selv


Anneks betyr å legge ved som en kvalitet, eller konsekvens eller tilstand.
I et forskjellige sammenheng anneks betyr å legge til noe tidligere, større eller mer viktig, en ekstra bestemmelse eller erklæring
for eksempel anneks en bibliografi til boken.

Anneks som verb betyr å innlemme innenfor et lands domene. Det kan være en by eller et land eller et annet territorium.

Anneks kan også være en del eller egenskap av en bygning som vanligvis projiserer fra og underordnet hoved- eller sentraldelen
 Eszter (3. november 2017)

5   9

Apatisk


Et menneske uten følelse, som er uklar, and utydelig, som samtidig ikke interessert i ingenting.

En person som har eller viser liten eller ingen følelse. Noen som mangler animasjon og munterhet og modig.

Noen som har liten eller ingen interesse eller bekymring. Denne personen virker ofte likegyldig om mange emner.
For eksempel apatiske velgere, apatisk under prestasjoner

Noen som merket av upartiskhet, fri for bias; spesielt: fri for all fordom og favorisering: ypperlig rettferdig og upartisk mening

Noen som merket av ingen spesiell smak for eller misliker noe likegyldig om hvilken oppgave han fikk, noen som preget av mangel på aktiv kvalitet.
 Eszter (3. november 2017)

5   7

Abstinenser


det å nekte seg noe
handlingen om å trekke tilbake noe

Handlingen om å ta tilbake eller bort noe som er gitt eller besatt

fjerning fra et innskuddssted eller investering

avbrudd av administrasjon eller bruk av et legemiddel

syndromet av ofte smertefulle fysiske og psykologiske symptomer som følger avbrytelse av et avhengighetsmiddel, en heroinmisbruker går gjennom tilbaketrekning

trekke seg tilbake eller pensjonere spesielt inn i et mer bortgjemt eller mindre eksponert sted eller posisjon

en operasjon hvor en militærstyrke frigjøres fra fienden

sosial eller emosjonell løsrivelse

et patologisk tilbaketrekning fra objektiv virkelighet (som i noen skizofreniske stater)

tilbaketrekking, tilbakekallelse truet oss med tilbaketrekking av samtykke

Handlingen med å tegne noen eller noe tilbake fra eller ut av et sted eller en stilling
 Eszter (3. november 2017)

4   8

autonomi


det å være selvstendig, frihet, uavhengighet
det å styre seg selv

kvaliteten eller tilstanden til å være selvstyrende; spesielt: Retten til selvstyre Landet ble gitt autonomi

selvstyrende frihet og spesielt moralsk uavhengighet personlig autonomi

Første kjent bruk er rundt de begynnelsen av 17 århundre.

opptrer eller forekommer ufrivillig autonome reflekser

relatert til, påvirker eller styres av det autonome nervesystemet eller dets virkninger eller aktivitet autonome legemidler

relatert til, påvirker eller kontrolleres av autonomt nervesystem autonomt ganglia autonom dysfunksjon

foretas eller gjennomføres uten å være utenfor kontroll: selvstendig et autonomt skolesystem

eksisterende eller i stand til å eksistere selvstendig

svare, reagere eller utvikle uavhengig av det hele en autonom vekst
 Eszter (3. november 2017)

5   7

Bærekraftig


holde styrke oppe

kan opprettholdes til en viss nivå

For eksempler
utvikling som gir økonomisk vekst og bedre livsvilkår for menneskene uten å ødelegge naturressursene og miljøet

Bærekraftig, knyttet til, eller er en metode for høsting eller bruk av ressurs, slik at ressursen ikke er utarmet eller permanent skadet bærekraftig teknikk bærekraftig landbruk
Bærekraftig i også knyttet til en livsstil som involverer bruk av bærekraftige metoder, bærekraftig samfunn

Bærekraftig tingen som kan brukes uten å være helt oppbrudd eller ødelagt.
Bærekraftig prosedyre involverer metoder som ikke helt bruker eller ødelegger naturressurser
Bærekraftig alt som kan vare eller fortsette i lang tid
 Eszter (3. november 2017)

5   9

balkong


Balkong er et eller annet type veranda.
Balkong kan også være et utbygg på yttervegg eller i teater / kino.

Byggemester sier balkong er en plattform som projiserer fra veggen av en bygning og er omgitt av en balustrade eller rekkverk eller parapet
Eller balkong kan være en øvre etasje som rager bakfra over hovedetasjen i et auditorium.

Balkong kan betyr privat område i et teater eller tribune hvor en liten gruppe kan se forestillingen;

Noen ganger betyr balkong en horisontal (eller nesten horisontal) passasje i en gruve.

I en annen linje betyr balkong en av en rekke horisontale rygger i en åsside for å øke kultivert jord, spare fuktighet eller minimere erosjon
 Eszter (3. november 2017)

5   6

Bilskilt


Om kort bilskilt er et plate eller tavle med opplysning om kjøretøy.
Det er et eller annet kombinasjon av bokstaver og sifre.
Hver land har eget kombinasjon system og eget første (et eller to bokstav som identifisere landet). I Norge begynne med N.


Bilskilt er en plate eller etikett montert på forsiden og baksiden av bilen og med bilens registreringsnummer som erklærer at en lisens er sikret. Mest ofte laget av metall.
Du må ha et bilskilt hvis du vil kjøre på veien.

Bilskilt brukes til å identifisere kjøretøyet.

Første kjent bruk er ca. 1924

Synonymer er nummerskiltet til bil, lisens skilt, eller kjøretøy skilt.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

BOENHET


Med andre ord boligenhet,
Mest often en selvstendig del av et bygning man bor

Boenhet kan bety et stall utstyr som består av et dekorerte dekk for en hest, spesielt (tidligere) for en krigs hest. Nåtid den kan også brukes til andre dyr.
For mennesker boenhet er en slags kollektiv struktur bolig hva er laget så pass at der folk er plassert.
Boenhet også oftere refererer til et hus - enhet til et beskyttelses deksel som er utformet for å inneholde eller støtte en mekanisk komponent.
I utgangspunktet bolig som noen bor i. Dette noen kan være mennesker eller dyr eller utstyr.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

celle


Kort:lite, avstengt rom for eksempler i fengsel
eller
element, del av en helhet, ingrediens, komponent;

I biologi er cellen den grunnleggende strukturelle og funksjonelle enheten til alle organismer. Celler kan eksistere som uavhengige enheter av livet (for eksempel som i monader) eller kan danne kolonier eller vev som i planter og dyr.
Det kan være en enhet som leverer en elektrisk strøm som følge av en kjemisk reaksjon.
Ofte brukes til å beskrive rom hvor en fange er holdt.
Eller et lite rom er som en munk eller nonne lever.
Grunnleggende alle små rom; for eksempel celler av en honningkake "
Før det ble brukt til å beskrive håndholdt mobil radiotelefon til bruk i et område delt inn i små seksjoner (mobilecells), hver med sin egen kortdistanse sender / mottaker. Det brukes sjelden i dag.

Alternativ betydning for en celle er liten enhet som tjener som en del av eller som kjernen til en større (ofte politisk) bevegelse.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

Coaching


Denne ord kommer fra engelsk.
Mest ofen betyr opplæring, veileding, trening, motivering,
Eller et mennesker som gi rå om faglig eller personlig utvikling til noen.

Coaching betyr vanligvis en person som gir privat instruksjon. Med andre ord undervise noen og overvåke noen;
Hvis vi snakker om sport, snakker vi om noen som har ansvaret for å trene en idrettsutøver eller et lag.

Coaching kan også betyr å gi (noen) instruksjoner om hva du skal gjøre eller si i en bestemt situasjon.

For eksempler :
Det var klart at vitnet har fått coaching av advokaten sin på hvordan å svare på spørsmålene.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

compliance


Denne ord brukes osgå på engelsk
Compliance betyr samsvar
eller i vitenskaplig sammenheng de betydning at:
egenskapen til et materiale som gjennomgår elastisk deformasjon eller en gass volumendring når den blir utsatt for en påført kraft. Den er lik gjensidig av stivhet.

Handlingen om å sende inn noe; Vanligvis overgir makt til hverandre.
I mange tilfeller betyr det at man etterleves etter visse godkjente standarder med andre ord overensstemmelse i oppfyllelse av offisielle krav.
I andre tilfeller en disposisjon eller tendens til å gi til andres vilje.
Noen ganger er etterlevelse en god, vennlig avtale

Evnenes evne til å gi elastisk når en kraft påføres: fleksibilitet
 Eszter (3. november 2017)

0   0

cringe


Det ord cringe er kommer fra engelsk.
Hvis vi oversette til norsk vi bruker de ord kleint.
når noen bøye sitt hode og kropp i frykt
Andre betydning er å trekke inn eller kontrakt ens muskler ufrivillig for eksempler som fra kulde, vind eller smerte.
Tredje betydning er å krympe i tjenlighet, i tilstrekkelighet eller i adekvans eller i tilfredsstillhet.
Fjerde betydning er å oppføre seg på en overdrevent ydmyk eller servil måte.
Femte betydning er å rekyler eller rykke til eller gyse i avsmak
 Eszter (3. november 2017)

0   1

Dabbe


ha vanskelighet , vansmektet
i noen dialekt bli svakere, gå senere,

miste styrke, helse eller kjød, som gjennom sorg; "Etter at mannen hennes døde, dabbe hun bare bort"
ha et ønske om noe eller noen som ikke er tilstede

å være eller bli svak, svak eller oppvokst for eksempler Planter smelter i tørken.
å være eller leve i en tilstand av depresjon eller redusert vitalitet for eksempler slått i fengsel i ti år
å bli utslettet
å lide å forsømme for eksempler regningen dabbe i senatet i åtte måneder
å anta et uttrykk for sorg eller følelser som appellerer til sympati
 Eszter (3. november 2017)

0   0

Datterselskap


selskap som er stiftet av / festet med et annet selskap som beholder kontrollen over det
De annen selskap ofte heter morselskap

Et datterselskap er et selskap som er helt kontrollert av et annet selskap.
eller
en assistent underlagt myndighet eller kontroll av en annen
Fungerer i et datterselskap eller støttekapasitet for eksempler "hovedbiblioteket og dets hjelpeavdelinger"
relatert til noe som er lagt til, men ikke viktig;
for eksempler - "en tilleggs pumpe";
-"en adjuvans disiplin til former for mystikk";
-"Sinnet og følelsene er hjelpe til hverandre"
eller
detaljer om en konto som støtter det beløpet som er angitt i hovedboken
 Eszter (3. november 2017)

0   0

definisjon


nøyaktig forklaring

et presise betydningen av et ord, innholdet av noen slik at det ikke kan blandes sammen med andre

for eksempler :

kontekstuell definisjon
en definisjon der begrepet brukes ved å legge det inn i et større uttrykk som inneholder dens forklaring;

ostensiv definisjon
en definisjon som peker ut eller viser forekomster av begrepet definert

eksplisitt definisjon
en definisjon som gir en nøyaktig ekvivalent av begrepet definert

definativ definisjon
en definisjon som er fastsatt av noen og det er ikke en vanlig bruk

rekursiv definisjon
(matematikk) en definisjon av en funksjon hvorfra verdier av funksjonen kan beregnes i et begrenset antall trinn

ordbokdefinisjon
en definisjon som rapporterer standard bruken av et ord eller en setning eller et symbol
 Eszter (3. november 2017)

0   0

Demens


ikke-medfødt sykdom i hjernen
De vanligste symptomene er at evne til å huske blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige oppgaver.

Demens er en kronisk eller vedvarende lidelse i de mentale prosessene som skyldes hjernesykdom eller skade og er preget av minnes forstyrrelser, personlighets endringer og nedsatt resonnement.

Har flere typer for eksempler :

alkoholisk demens
demens observert i de siste stadiene av alvorlig kronisk alkoholisme; innebærer tap av minne for nylige hendelser, selv om langtidshukommelsen er intakt

presenil demens som er demens med utbrudd før 65 år

senil demens
demens i alderen; resultater fra degenerasjon av hjernen i fravær av cerebrovaskulær sykdom
 Eszter (3. november 2017)

0   0

demokrati


Et demokrati er en form for regjering hvor folket, enten direkte eller indirekte, deltar i styring. Ordet demokrati stammer fra gresk, og betyr folkets regel.

Fra tiden til det gamle Hellas har hittil definisjonen av ordet "demokrati" endret seg, ifølge de fleste politiske forskere i dag (og mest vanlige engelsktalende), refererer begrepet "demokrati" til en regjering valgt av folket, enten det er direkte eller representativt. Begrepet "republikk" betyr i dag vanligvis et politisk system med statshode valgt for et begrenset tidsrom, i motsetning til et konstitusjonelt monarki.

Noen mener at ordet "demokrati" bare refererer til direkte demokrati, mens et representativt demokrati refereres til som en "republikk". Ved hjelp av denne definisjonen refereres det til det vestlige coutries regjeringens system som en "demokratisk republikk", snarere enn et demokrati.
Merk imidlertid at de eldre begrepene er fortsatt noen ganger brukt i diskusjoner om politisk teori, spesielt når de vurderer verk av Aristoteles eller den amerikanske "Founding Fathers".

Derfor demokrati er et styreform der folket har den viktigste makt, (folkestyre). Eller med andre ord et system med betydelig medbestemmelsesrett for mennesker med mindre makt.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

Diare


Kort: løs mage, magesyke, tilstand med tynn og hyppig avføring

Diaré er en tilstand der lidelsen har hyppige og våte tarmbevegelser. Denne tilstanden kan være et symptom på skade, sykdom eller matforgiftning og er vanligvis ledsaget av magesmerter, og ofte kvalme og oppkast.
Det er oftest forårsaket av myriade virusinfeksjoner, men er også ofte et resultat av bakterielle toksiner og noen ganger til og med infeksjon. I sanitære levekår og med rikelig med mat og vann tilgjengelig, gjenoppretter en ellers frisk pasient typisk fra de vanlige virusinfeksjonene om noen dager og maksimalt en uke. Imidlertid kan diaré for syke eller underernærte føre til alvorlig dehydrering og kan bli livstruende uten behandling.
Diaré kan også være et symptom på mer alvorlige sykdommer, som dysenteri, kolera eller botulisme, og kan også være indikativ for et kronisk syndrom som Crohns sykdom. Det er også en effekt av alvorlig strålingssykdom.
Symptomatisk behandling av diaré innebærer at pasienten bruker tilstrekkelige mengder vann for å erstatte det tapte, fortrinnsvis blandet med elektrolytter for å gi essensielle salter og en viss mengde næringsstoffer.
Trenger å diskutere behandling med lege.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

diskurs


Det er et substantive.

Diskurs kan referere til utvidet verbalt uttrykk i tale eller skrift, med andre ord, det er en snakk som holdes formelt om et emne.

En adresse av religiøs karakter eller emne som er vanligvis levert under en kirketjeneste.
 
Dagliglivet bruker vi også diskurs hvis vi fortsetter å snakke med noen.

Noen språkforskere vil si folk / forskere diskutere når de vurderer eller undersøker i tale eller skriving.

Men diskurs kan bare referere til en utvidet kommunikasjon (ofte interaktiv) som omhandler et bestemt emne.

I språkvitenskap diskurs er et språklig enhet som er større enn en setning.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

Drømmer


Drøm refererer vanligvis til et fantastisk, men forgjeves håp.
Eller oftere en opplevelse mens du sover når en serie mentale bilder og følelser oppstår

Noen ganger drøm også brukt som en sinnstilstand preget av abstraksjon og frigjøring fra virkeligheten.

Noen kaller de fantasifulle tanker henga i mens awakea drøm.

Andre mennesker kan ringe vårt verdsatte ønske, mål eller ambisjon en drøm når de ikke tror at vi kan oppnå det.

I daglig tale kan vi ringe noen eller noe veldig flott en "drøm"

Også drømmer kan bli en person som langt unna virkelighet
eller et person som drømmer seg bort fra virkeligheten.
 Eszter (3. november 2017)

0   0

dverg


En legendarisk skapning som ligner av en liten gammel mann eller kvinner, som noen ganger lever i jordens dyp og vakter begravd skatt. I noen folklore eventyr er dverg vanligvis bulkete og / eller ukjent og / eller stygg og dyktig som en håndverkere.
En uhøflig måte å si, en person er unormalt liten.
Noe som er gjort / eller synes maker / virker liten eller ubetydelig ved sammenligning.
I astronomi: en stjerne (som sol) med vanlig eller lav lysstyrke og relativt liten masse og størrelse.

Første kjente bruken av ordet dverg ( som noun ) var før det 12. århundre.
 Eszter (3. november 2017)

0   1

Likebehandling


Likebehandlingens betingelse: Alle underlagt samme lov skal behandles likt og ikke skille mellom personlighet og politikk.
Reidar Henriksen (3. november 2017)

0   1

agitasjon


påvirkning av folks oppfatning i en bestemt retning, propaganda,
gjøre mennesker forstå noe i en preferert veien

Slang: De gjorde spenning i ord eller angrep banan. Å overtale et samfunn eller en person har argumenter eller følelsesmessig, stimulerende effekt på å akseptere eller gjøre en ønskelig ting.

Politik: Distribuere politiske synspunkter i ord eller skriftlig. Fremme av ideer og passord, utformet for å påvirke eller mobilisere et fellesskap eller en person.

Historisk: Politisk invasjon for et politisk mål i strid med den eksisterende sosiale orden. Spenning av spenning, feber med følelsesmessig påvirkning eller overbevisende argumenter.

Slang: Spenning; sinne og forstyrrelser i en annen person.

Medisinsk: Overdreven agitasjon, angst som pasienten ikke kan overvinne.

Teknisk, gammel: Bland grundig; Bland forskjellige forskjellige materialer jevnt ved rotasjon og risting.

Elektrisk eksitasjon; magnet som genererer kjernen til generatorgeneratorgeneratoren med spenningen påført spolene for å konvertere roterende bevegelse til elektrisk energi.
 Eszter (31. oktober 2017)

0   0

absurd


Noen som er uten mening, uten sammenheng eller vanskelig å tro på, usannsynlig, ikke trolig. Inkonsekvent med grunn eller logikk eller sunn fornuft; helt uten visdom eller god forstand;

Slang: Forstyrrende meningsløst (situasjon, forhold) som er så i strid med den rimelige forventningen om at det er latterlig. Det er latterlig meningsløst (kommunikasjon, uttale) som er så i strid med sinnet og sunn fornuft at det er lett å se; manglende evne.
Det er overflødig tull; nykte er motstridende; umulig og absurd (laget, oppførsel).
Teatralsk: Imponerende, utrolig dialog med utrolige situasjoner (ytelse, film, arbeid) som gjør latterliggjøring av menneskelige svakheter og sosiale motsetninger.
 Eszter (31. oktober 2017)

0   0

abstrakt


Ting som bare kan fattes gjennom tanken, kan ikke trilles i et trillebår.
Noen substantiv uten direkte forbindelse med livet.
Det er abstrakt, teoretisk, gjennomtenkt. Det bryr seg ikke om forholdene til virkeligheten og bryter de vanlige skjemaene.
Vitenskapelig: Abstinens (status, erklæring, ting) som vi ser på oss selv, trukket fra sammenhenger
Kunst: Til forskjell fra den naturlige representasjonen av virkeligheten (kunstverk, skapelses metode), som for eksempel bruker geometriske former og fargestrekk.
Litteratur: Det regnes (genre, litterært arbeid, stil) som forsettlig forstyrrer sammenhengen mellom elementer av virkelighet og fakta og bryter de naturlige uttrykkene for språkuttrykk.
Lingvistikk: ikke oppfattet substantiv eller adjektiv
 Eszter (31. oktober 2017)

1   3

revolusjon


Revulusjon betyr at det er en brå forandring, eller uvikling. Eks, utvikling i et samfunn.
 SmartAss123 (30. oktober 2017)

3   1

SOS


Morsekode, internasjonalt nødsignal. Ble valgt fordi det er enkelt å kjenne igjen. : 3 korte - 3 lange - 3 korte
anonym (30. oktober 2017)

2   3

Ideologi


Ein ideeologi inneheld dei viktigaste synspunkta til ei politisk gruppering eller ei politisk parti.
pussyslayer67 (24. oktober 2017)

0   0

Justismord


Bli beskyldt for ting man ikke har gjort. Utenom domstol.

Bli trakassert med direkte løgner om seg selv, utenom domstol
Torill Johnsen (24. oktober 2017)

0   1

Thranebevegelsen


det er en bevegelse some r lagt for bomser som kan spise mat
ole (24. oktober 2017)

1   1

Pluralisme


respekt for forskjellige meninger, synspunkter og interesser i et samfunn.
Victor (23. oktober 2017)

0   1

Noaide


Det betyr den som forstår den som kan gå har ingenting med tro å gjøre noaiden vet kan bruke de dødes ånder kan gå i dødsrike kan gå i livet behersker mørket som lyset noaiden er i vår tid noaiden dør ikke
anonym (23. oktober 2017)Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10