betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.069.088 betydninger.Nyeste betydninger

0 opp,0 ned

Åverk


Skade på fremmed fast eiendom.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Åndsrett


Regler om rettigheter som er skapt gjennom en intellektuell og skapende innsats.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Åger


Det at det blir krevet høyere rente enn lovgivningen tillater.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Øvrighet


De organer for statens utøvende makt som har kompetanse til å opptre som overordnet.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Æreskrenkelse


Noen ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Æresgjeld


Gjeld som ikke kan inndrives ad rettslig vei, spillegjeld.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Yrkeskadetrygd


Offentlig ulykkesforsikring, pliktig for alle arbeidsgivere.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Våde


Hendelig skade som ikke er forsettlig voldt.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Votum


Meningsytring i form av stemmegivelse.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Voldgift


Det å la en eller flere personer avgjøre en tvist uten å gå veien om domstolene.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Vigsel


Stiftelse av ekteskap.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Veto


Innsigelse mot en fattet beslutning.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Verneting


Rettskrets hvor en rettssak kan eller må reises.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Verge


En person som ivaretar en umyndigs interesser og handler på hans vegne i formuessaker.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Vedtak


En avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Vederheftig


Økonomisk solid, betalingsdyktig.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Vartpenger


Ventepenger når en off tjenestemann blir oppsagt etter ett år i tjeneste sammenhengende.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Varsel


Underretning til en part om at et rettergangsskritt skal foretas.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Utskiftning


Deling av jordstykker som ligger i fellesskap.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Utløsningsrett


Den rett en pantehaver har til å overta en annen pantehavers rett i samme ting.
Kilde: legaliz.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9