betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.048 betydninger.Nyeste betydninger

7   8

Knøvle


Feile miserabelt. Opprinnelse Indre Salten. Brukes når man snubler/faller.
Per Olsen på 2017-11-06

5   7

innful


Smålig og usikker med ikke vennlige hensikter som er negativ mot alt som er nytt
Johnny på 2017-11-05

5   6

aksjenes pålydende


Aksjens pålydene er faktisk innbetalt kapital pr aksje. Aksjens pålydende kan være forskjellig fra markedsverdi / virkelig verdi.
anonym på 2017-11-04

4   10

rosa


Fargen rosa ligner først og fremst på hvit, deretter på rød - altså en rødaktig hvit.
Li Willumsen på 2017-11-03

4   7

adekvat


Adekvat mest ofte betyr noen av
høy kvalitet, eller / og
bra, eller / og
fin, eller / og
klar, eller / og
nøyaktig, eller / og
akkurat

I juridisk sammenheng en sannsynlig løsning.

tilstrekkelig for et bestemt behov eller krav til tilstrekkelig tid en mengde penger tilstrekkelig til å forsyne sine behov; også: god nok: av en kvalitet som er god eller akseptabel en maskin som gjør en tilstrekkelig jobb: av en kvalitet som er akseptabel, men ikke bedre enn akseptabel

nok til å møte behovene til en situasjon eller en foreslått slutt

ha kapasitet til å fungere eller utvikle seg på en bestemt måte
 Eszter på 2017-11-03

4   3

akkumulere


samle opp og lagre,
plukke sammen og bevare

Noen ganger ting som har hopet seg opp (økt kapital= akkumulert kapital)

Mennesker kan for eksempler akkumulere energi eller kunnskap.

Akkumuler er å samle eller hakke opp eller samle inn for noen eller for noe spesielt litt etter litt

å øke gradvis i antall eller antall

handlingen eller prosessen med innsamling

Har mange synonymer:
noe samlet; spesielt: en akkumulering av gjenstander samlet for studie, sammenligning eller utstilling eller som en hobby en samling av dikt en samling av fotografier en baseball kort samling

I annen sammenheng akkumulere betyr å tjene som en attraksjon
 Eszter på 2017-11-03

5   3

alkoholiker


En person med sykelig behov til å drikke alkohol.

Kort : Fortsatt, ukontrollert, og større enn vanlig bruk av alkoholholdige drikker; også: en unormal kroppsstatus assosiert med slik bruk

en kronisk, en progressiv, potensielt dødelig lidelse som er preget av overdreven og vanligvis tvungen alkoholforbruk som fører til psykologisk og fysisk avhengighet eller avhengighet
  Alkoholisme kjennetegnes vanligvis av manglende evne til å kontrollere alkoholholdig drikking, nedsatt evne til å jobbe og sosialisere, tendens til å drikke alene og engasjere seg i voldelig oppførsel, forsømmelse av fysisk utseende og riktig ernæring, alkoholrelatert sykdom (som hepatitt eller cirrhose av leveren) og moderate til alvorlige abstinenssymptomer (som irritasjon, angst, tremor, søvnløshet og forvirring) ved avgiftning.
 Eszter på 2017-11-03

2   8

Angst


sterk frykt, fobia
det å være nervøs
daglig bekymring
å være trist over noe en har gjort eller må gjøre

Kan være et tegn på at man har levd med for mye stress.

bekymret uletthet eller nervøsitet vanligvis over en forestående eller forventet syk: en tilstand av å være engstelig

preget av ekstrem ubehag i sinnet eller broene av frykt for en eller annen beredskap,

inderlig eller inntrengende ønske

Medisin: En unormal og overveldende følelse av angst og frykt, ofte preget av fysiske tegn (som spenning, svette og økt pulsrate), ved tvil om trusselens virkelighet og natur, og ved selvtillit om ens evne til å takle med det

mentalt forstyrrende bekymring eller interesse, et sterkt ønske blandet med tvil, frykt eller uro,
 Eszter på 2017-11-03

3   5

anneks


tilbygg, vedlag
bygning som er bygd til eller ved siden av større bygning
å skaffe seg eller ta for seg selv


Anneks betyr å legge ved som en kvalitet, eller konsekvens eller tilstand.
I et forskjellige sammenheng anneks betyr å legge til noe tidligere, større eller mer viktig, en ekstra bestemmelse eller erklæring
for eksempel anneks en bibliografi til boken.

Anneks som verb betyr å innlemme innenfor et lands domene. Det kan være en by eller et land eller et annet territorium.

Anneks kan også være en del eller egenskap av en bygning som vanligvis projiserer fra og underordnet hoved- eller sentraldelen
 Eszter på 2017-11-03

3   5

Apatisk


Et menneske uten følelse, som er uklar, and utydelig, som samtidig ikke interessert i ingenting.

En person som har eller viser liten eller ingen følelse. Noen som mangler animasjon og munterhet og modig.

Noen som har liten eller ingen interesse eller bekymring. Denne personen virker ofte likegyldig om mange emner.
For eksempel apatiske velgere, apatisk under prestasjoner

Noen som merket av upartiskhet, fri for bias; spesielt: fri for all fordom og favorisering: ypperlig rettferdig og upartisk mening

Noen som merket av ingen spesiell smak for eller misliker noe likegyldig om hvilken oppgave han fikk, noen som preget av mangel på aktiv kvalitet.
 Eszter på 2017-11-03

3   4

Abstinenser


det å nekte seg noe
handlingen om å trekke tilbake noe

Handlingen om å ta tilbake eller bort noe som er gitt eller besatt

fjerning fra et innskuddssted eller investering

avbrudd av administrasjon eller bruk av et legemiddel

syndromet av ofte smertefulle fysiske og psykologiske symptomer som følger avbrytelse av et avhengighetsmiddel, en heroinmisbruker går gjennom tilbaketrekning

trekke seg tilbake eller pensjonere spesielt inn i et mer bortgjemt eller mindre eksponert sted eller posisjon

en operasjon hvor en militærstyrke frigjøres fra fienden

sosial eller emosjonell løsrivelse

et patologisk tilbaketrekning fra objektiv virkelighet (som i noen skizofreniske stater)

tilbaketrekking, tilbakekallelse truet oss med tilbaketrekking av samtykke

Handlingen med å tegne noen eller noe tilbake fra eller ut av et sted eller en stilling
 Eszter på 2017-11-03

1   6

autonomi


det å være selvstendig, frihet, uavhengighet
det å styre seg selv

kvaliteten eller tilstanden til å være selvstyrende; spesielt: Retten til selvstyre Landet ble gitt autonomi

selvstyrende frihet og spesielt moralsk uavhengighet personlig autonomi

Første kjent bruk er rundt de begynnelsen av 17 århundre.

opptrer eller forekommer ufrivillig autonome reflekser

relatert til, påvirker eller styres av det autonome nervesystemet eller dets virkninger eller aktivitet autonome legemidler

relatert til, påvirker eller kontrolleres av autonomt nervesystem autonomt ganglia autonom dysfunksjon

foretas eller gjennomføres uten å være utenfor kontroll: selvstendig et autonomt skolesystem

eksisterende eller i stand til å eksistere selvstendig

svare, reagere eller utvikle uavhengig av det hele en autonom vekst
 Eszter på 2017-11-03

3   3

Bærekraftig


holde styrke oppe

kan opprettholdes til en viss nivå

For eksempler
utvikling som gir økonomisk vekst og bedre livsvilkår for menneskene uten å ødelegge naturressursene og miljøet

Bærekraftig, knyttet til, eller er en metode for høsting eller bruk av ressurs, slik at ressursen ikke er utarmet eller permanent skadet bærekraftig teknikk bærekraftig landbruk
Bærekraftig i også knyttet til en livsstil som involverer bruk av bærekraftige metoder, bærekraftig samfunn

Bærekraftig tingen som kan brukes uten å være helt oppbrudd eller ødelagt.
Bærekraftig prosedyre involverer metoder som ikke helt bruker eller ødelegger naturressurser
Bærekraftig alt som kan vare eller fortsette i lang tid
 Eszter på 2017-11-03

3   5

balkong


Balkong er et eller annet type veranda.
Balkong kan også være et utbygg på yttervegg eller i teater / kino.

Byggemester sier balkong er en plattform som projiserer fra veggen av en bygning og er omgitt av en balustrade eller rekkverk eller parapet
Eller balkong kan være en øvre etasje som rager bakfra over hovedetasjen i et auditorium.

Balkong kan betyr privat område i et teater eller tribune hvor en liten gruppe kan se forestillingen;

Noen ganger betyr balkong en horisontal (eller nesten horisontal) passasje i en gruve.

I en annen linje betyr balkong en av en rekke horisontale rygger i en åsside for å øke kultivert jord, spare fuktighet eller minimere erosjon
 Eszter på 2017-11-03

3   4

Bilskilt


Om kort bilskilt er et plate eller tavle med opplysning om kjøretøy.
Det er et eller annet kombinasjon av bokstaver og sifre.
Hver land har eget kombinasjon system og eget første (et eller to bokstav som identifisere landet). I Norge begynne med N.


Bilskilt er en plate eller etikett montert på forsiden og baksiden av bilen og med bilens registreringsnummer som erklærer at en lisens er sikret. Mest ofte laget av metall.
Du må ha et bilskilt hvis du vil kjøre på veien.

Bilskilt brukes til å identifisere kjøretøyet.

Første kjent bruk er ca. 1924

Synonymer er nummerskiltet til bil, lisens skilt, eller kjøretøy skilt.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

BOENHET


Med andre ord boligenhet,
Mest often en selvstendig del av et bygning man bor

Boenhet kan bety et stall utstyr som består av et dekorerte dekk for en hest, spesielt (tidligere) for en krigs hest. Nåtid den kan også brukes til andre dyr.
For mennesker boenhet er en slags kollektiv struktur bolig hva er laget så pass at der folk er plassert.
Boenhet også oftere refererer til et hus - enhet til et beskyttelses deksel som er utformet for å inneholde eller støtte en mekanisk komponent.
I utgangspunktet bolig som noen bor i. Dette noen kan være mennesker eller dyr eller utstyr.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

celle


Kort:lite, avstengt rom for eksempler i fengsel
eller
element, del av en helhet, ingrediens, komponent;

I biologi er cellen den grunnleggende strukturelle og funksjonelle enheten til alle organismer. Celler kan eksistere som uavhengige enheter av livet (for eksempel som i monader) eller kan danne kolonier eller vev som i planter og dyr.
Det kan være en enhet som leverer en elektrisk strøm som følge av en kjemisk reaksjon.
Ofte brukes til å beskrive rom hvor en fange er holdt.
Eller et lite rom er som en munk eller nonne lever.
Grunnleggende alle små rom; for eksempel celler av en honningkake "
Før det ble brukt til å beskrive håndholdt mobil radiotelefon til bruk i et område delt inn i små seksjoner (mobilecells), hver med sin egen kortdistanse sender / mottaker. Det brukes sjelden i dag.

Alternativ betydning for en celle er liten enhet som tjener som en del av eller som kjernen til en større (ofte politisk) bevegelse.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

Coaching


Denne ord kommer fra engelsk.
Mest ofen betyr opplæring, veileding, trening, motivering,
Eller et mennesker som gi rå om faglig eller personlig utvikling til noen.

Coaching betyr vanligvis en person som gir privat instruksjon. Med andre ord undervise noen og overvåke noen;
Hvis vi snakker om sport, snakker vi om noen som har ansvaret for å trene en idrettsutøver eller et lag.

Coaching kan også betyr å gi (noen) instruksjoner om hva du skal gjøre eller si i en bestemt situasjon.

For eksempler :
Det var klart at vitnet har fått coaching av advokaten sin på hvordan å svare på spørsmålene.
 Eszter på 2017-11-03

0   0

compliance


Denne ord brukes osgå på engelsk
Compliance betyr samsvar
eller i vitenskaplig sammenheng de betydning at:
egenskapen til et materiale som gjennomgår elastisk deformasjon eller en gass volumendring når den blir utsatt for en påført kraft. Den er lik gjensidig av stivhet.

Handlingen om å sende inn noe; Vanligvis overgir makt til hverandre.
I mange tilfeller betyr det at man etterleves etter visse godkjente standarder med andre ord overensstemmelse i oppfyllelse av offisielle krav.
I andre tilfeller en disposisjon eller tendens til å gi til andres vilje.
Noen ganger er etterlevelse en god, vennlig avtale

Evnenes evne til å gi elastisk når en kraft påføres: fleksibilitet
 Eszter på 2017-11-03

0   0

cringe


Det ord cringe er kommer fra engelsk.
Hvis vi oversette til norsk vi bruker de ord kleint.
når noen bøye sitt hode og kropp i frykt
Andre betydning er å trekke inn eller kontrakt ens muskler ufrivillig for eksempler som fra kulde, vind eller smerte.
Tredje betydning er å krympe i tjenlighet, i tilstrekkelighet eller i adekvans eller i tilfredsstillhet.
Fjerde betydning er å oppføre seg på en overdrevent ydmyk eller servil måte.
Femte betydning er å rekyler eller rykke til eller gyse i avsmak
 Eszter på 2017-11-03Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9