betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.069.148 betydninger.Nyeste betydninger

0 opp,0 ned

Casanova


Casanova er en betydning av og vær snill, koselig, og en person som gjør alt for deg, (finnes en sang på yt som heter Casablanca)
MBA på 2016-10-25

1 opp,0 ned

Migrasjon


Migrasjon betyr folkevandring= stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater
 Eirin myrhaugen  på 2016-10-25

1 opp,0 ned


En vits eller setning som har tørr humor blir ofte sett på som "lø"
kashaf på 2016-10-17

0 opp,0 ned

Ismael


Ismael er hebraisk og betyr: Gud har lyttet. Det ble gitt ham i respons på at Hagar opplevde seg sett og hørt av Gud i ørkenen.
Britt M. Kvaran Elli på 2016-10-17

0 opp,0 ned

grom


Søt og nusselig. I alle fall på Indre nordnøre.
Mari på 2016-10-16

0 opp,0 ned

Biom


Et ord som brukes i økologi .......................................................................................................................
Hei på 2016-10-15

0 opp,0 ned

kjemoautotrofe


De kjemoautotrofe organismene som bruker solenergi til å bygge organiske molekyler, kaller vi fotoautotrofe. Alle grønne planter er fotoautotrofe. Andre autotrofe organismer er kjemoautotrofe. De kjemoautotrofe organismene tar energi fra uorganiske molekyer og bygger organiske forbindelser av dem. Mange arkeer (arkebakterier) og bakterier er kjemoautotrofe. For eksempel tar arkeene i varme kilder på Island energi fra uorganiske svovelforbindelser. Også de nitrifiserte bakteriene i nitrogenkretsløpet lever kjemoautotroft. De deles i to grupper der den ene gruppen omdanner ammoniumioner til nitritt, og den andre omdanner nitritt til nitrat. De gjør dette fordi de selv får energi fra reaksjonen. Nylig er det påvist at også mange arter av arkeer kan omdanne ammoniumioner.
 Marius på 2016-10-15

0 opp,0 ned

utligning


Utligning av skatt - fastsetting av skatt, ref. ligningsloven.
Stig Ulfsby på 2016-10-14

0 opp,0 ned

PARAFRASERING


A good example of this is a person seen on the left. He is holding a stack of books on his back but he is not moving. The force downwards is STATIC.
anonym på 2016-10-09

1 opp,0 ned

Hurpe


"Hurpe"
En kvinne ("et grepa kvinnfolk") med ben i nesen som fryktløst og direkte sier sin mening.til maktmennesker (gjerne menn) som misbruker sin posisjon.
anonym på 2016-10-05

1 opp,0 ned

Akkvisisjon


Egen akkvisisjon har også vært benyttet innenfor bilsalg. Dette betyr at selger selv tar initiativ ved å ta kontakt med kunden, foretar en behovsanalyse, og selv følger kunden opp etter en beskrevet prosess som fører fram til kjøpekontrakt og levering av bil.
anonym på 2016-09-29

0 opp,0 ned

Åverk


Skade på fremmed fast eiendom.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Åndsrett


Regler om rettigheter som er skapt gjennom en intellektuell og skapende innsats.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Åger


Det at det blir krevet høyere rente enn lovgivningen tillater.
Kilde: legaliz.no

1 opp,0 ned

Øvrighet


De organer for statens utøvende makt som har kompetanse til å opptre som overordnet.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Æreskrenkelse


Noen ved ord eller handling krenker en annens æresfølelse.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Æresgjeld


Gjeld som ikke kan inndrives ad rettslig vei, spillegjeld.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Yrkeskadetrygd


Offentlig ulykkesforsikring, pliktig for alle arbeidsgivere.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Våde


Hendelig skade som ikke er forsettlig voldt.
Kilde: legaliz.no

0 opp,0 ned

Votum


Meningsytring i form av stemmegivelse.
Kilde: legaliz.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9