betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.474 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

øder


-eyða i samansetningar; jamfør II øyde) aud tilstand; aud eller ubygd stadi ville øydai ville øyda / ukjende øyderukjende øyder
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødelegging


øydelegging av skogenøydelegging av skogen / byen vart dømd til øydeleggingbyen vart dømd til øydelegging / øydeleggingane var store etter bombeåtaketøydeleggingane var store etter bombeåtaket
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ødelegge


leggja i eyði) 1 gjøre ende på, utslette, knuse, spolere, skadeødelegge for de andreødelegge for de andre / ødelegge lekene sineødelegge lekene sine
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øde


auðr, ty. öde) 1 ubygd, ubebodd
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øy


ey, beslektet med lat. aqua) større eller mindre landområde som er omgitt av vann på alle kanterøyer, holmer og skjærøyer, holmer og skjær
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvrighet


overichheit, samme ord som ty. Oberigkeit; beslektet med over) offentlig myndighet offentlig myndighet
Kilde: ordbok.uib.no

0   2

øvrig


overich, samme ord som ty. übrig; beslektet med over) 1 som er igjen, som utgjør en rest, det eller de andrefem personer ble syke, mens de øvrige holdt seg friskefem personer ble syke, mens de øvrige holdt seg friske / hun lot det øvrige arbeidet ligge til neste daghun lot det øvrige arbeidet ligge til n [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvre


øfri; egentlig komparativ av over, jamfør øverst) 1 som er lenger eller høyere oppeden øvre delen av eiendommenden øvre delen av eiendommen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvingsavdeling


Infanteriets øvingsavdelingInfanteriets øvingsavdeling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvelse


kroppsøving, sangøvelsekroppsøving, sangøvelse / øvelse gjør mesterøvelse gjør mester
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvd


være øvd i husstellvære øvd i husstell / en øvd snekkeren øvd snekker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øverst


øfstr; egentlig superlativ av over, jamfør øvre) 1 som er lengst eller høyest oppelandets øverste myndigheterlandets øverste myndigheter / båtens øverste dekkbåtens øverste dekk / de øverste gardene i dalende øverste gardene i dalen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvelse


kroppsøving, sangøvelsekroppsøving, sangøvelse / øvelse gjør mesterøvelse gjør mester
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øve


oven, samme ord som ty. üben) 1 lære opp, trene (II), innøve, oppøveen god pianist må øve flere timer dagligen god pianist må øve flere timer daglig
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvd


være øvd i husstellvære øvd i husstell / en øvd snekkeren øvd snekker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austvendt


en østvendt dalsideen østvendt dalside
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austside


østsiden av øyaøstsiden av øya
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østrus


oistros 'brunst, begjær') brunsttid hos hunndyr brunsttid hos hunndyr
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austromersk


Det østromerske riketDet østromerske riket
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østrogen


oistros 'brunst' og -gen) hormon som dannes særlig i eggstokkene hos kvinnen (men som også kan framstilles syntetisk) hormon som dannes særlig i eggstokkene hos kvinnen (men som også kan framstilles syntetisk)
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9