betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.078.859 betydninger.Nyeste betydninger

1   0

dynamisk


noen som er i bevegelse,
energisk, initiativrik, har drivende kraft
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Drømmer


en person som langt unna virkelighet

person som drømmer seg bort fra virkeligheten
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Diare


løs mage, magesyke
tilstand med tynn og hyppig avføring
 Eszter på 2017-09-25

0   0

dialekt


Variasjoner i et språk

En dialekt kan skille seg ut på svært mange ulike nivåer.
For eksempler
Grammatiske forskjeller (Morfologi)
Fonetiske forskjeller (Fonologi)
Setningsoppbygning (Syntaks)
Vokabular

Språkform som er spesiell for en del av et større språkområde som den språklig sett hører inn under. Talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet.
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Depresjon


negativ dybde, nedgang,

økonomisk nedgang, krise
eller
i geografi: del av landjorda som ligger lavere enn havnivå
eller
i astronomi: et himmellegemes dybde i grader under horisonten, målt langs en vertikalsirkel negativ dybde
eller
Depresjon er en tilstand/sykdom som er karakterisert ved senket humør, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt svekklse
 Eszter på 2017-09-25

0   0

demokrati


styreform der folket har den viktigste makt, folkestyre
system med betydelig medbestemmelsesrett for mennesker med mindre makt
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Demens


ikke-medfødt sykdom i hjernen
De vanligste symptomene er at evne til å huske blir dårligere, problemer med språket, og vanskeligheter med daglige oppgaver.
 Eszter på 2017-09-25

0   0

definisjon


nøyaktig forklaring

et presise betydningen av et ord, innholdet av noen slik at det ikke kan blandes sammen med andre
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Datterselskap


selskap som er stiftet av/ festet med et annet selskap som beholder kontrollen over det
 Eszter på 2017-09-25

0   0

compliance


fra engelsk
samsvar
eller i vitenskap
egenskapen til et materiale som gjennomgår elastisk deformasjon eller en gass volumendring når den blir utsatt for en påført kraft. Den er lik gjensidig av stivhet.
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Coaching


fra engelsk
opplæring, veileding, trening, motivering,
noen som som gi faglig eller personlig utvikling
 Eszter på 2017-09-25

0   0

celle


lite, avstengt rom for eksempler i fengsel
eller
element, del av en helhet, ingrediens, komponent;
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Carport


åpen garasje, plass for bil, rom med takk men uten vegger
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Brukermedvirkning


hjelpe, støtte, et person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form
lovfestet rettighet
 Eszter på 2017-09-25

0   0

balkong


veranda,
utbygg på yttervegg eller i teater, kino
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Bærekraftig


holde styrke oppe

kan opprettholdes til en viss nivå

For eksempler
utvikling som gir økonomisk vekst og bedre livsvilkår for menneskene uten å ødelegge naturressursene og miljøet
 Eszter på 2017-09-25

0   0

anneks


tilbygg,
bygning som er bygd til eller ved siden av større bygning
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Angst


sterk frykt, fobia
det å være nervøs
daglig bekymring
å være trist over noe en har gjort eller må gjøre

Kan være et tegn på at man har levd med for mye stress.
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Samspill


Samspill betyr blant anna det å gå godt overens imellom. Dette kan være både foreldre og barn eller to kollegaer på jobb. Dette er vi, mennesker, som bør sørge for et godt samspill med noen.
 Kristina på 2017-09-25

0   0

Samspill


Samspill betyr blant anna det å gå godt overens imellom. Dette kan være både foreldre og barn eller to kollegaer på jobb.
 Kristina på 2017-09-25Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9