betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.050 betydninger.Nyeste betydninger

1   0

Kope


En kopskalle er en som blir oppfattet som litt mindre begavet,treg, tafatt,giddesløs og litt åndsfraværende kanskje. Står mye og glaner uten å trekke noen konklusjon.
 Tor Alfred Hauge (21. februar 2017)

9   2

Veigrep


Med veigrep menes den evne bilen har til å holde kontakt med kjørebanen i den retning føreren ønsker. Veigrep blir det samme som friksjonsevne mellom gummi og underlag. Veigrepet påvirkes av fart.
Veigrep forbrukes i svinger og ved fartsendring.
Katja (21. februar 2017)

0   0

Team


Et team er en gruppe på to eller flere personer som er avhengige av hverandre for å løse en gitt oppgave, og som har et felles mål
anonym (21. februar 2017)

0   0

Samle smålån


Blir ofte brukt i sammenheng med å samle kredittkortgjeld fra flere kredittkort til ett lån for den totale gjelden. Les mer om selskaper som tilbyr dette på http://www.xn--samlesmln-c3ab.com der finner du også eksempler på hvor mye penger det er mulig å spare på å samle smålån.
 Kristian (17. februar 2017)

1   2

Disposisjon


disposisjon betyr en "planleggings skisse" eller noe du skriver eller noterer for å planlegge f.eks et intervju.
anonym (15. februar 2017)

0   0

dems


I likhet med alle ord i verden, er dette ordet funnet opp av folk, siden det gir mere mening og høres bedre ut enn ordet "deres".
Marcus H (15. februar 2017)

0   0

Hobøl


Bygde- og innbyggernavn

Kommunegrensa mellom Hobøl og Enebakk, ved fylkesvei 120 på vestsida av innsjøen Lyseren.
Foto: Trond Nygård (2016)
Bygdenavnet uttales tradisjonelt /høbbeL/ eller /høbbøL/ (L=tjukk L). Nyere, skriftspråkpåvirka uttale er /håbbøL/ (hobbøL?). Hobøl er opprinnelig navn på prestegården og betyr «høytliggende gård» (sammensatt av adjektivet hàr, høy, og bæli, bosted). Ifølge Norsk stadnamnleksikon kalles en person fra Hobøl for hobøling.

Det gamle navnet på Hobøl var Mossedal (Morsardalr), som ble brukt fram til 1600-tallet. Navnet kommer fra Mosseelva (nå kalt Hobølselva ovafor Vannsjø). En person fra Mossedal ble kalt Morsdælir. I et brev fra 1210 henvender skribenten seg til «ollum Morsdælom», altså alle innbyggere i Mossedal.
https://lokalhistori (13. februar 2017)

3   1

utgangspunkt


på grunnlag av ("med utgangspunkt i")
eller begynne med blanke ark ("ha et helt åpent utgangspunkt når man begynner på noe nytt"
 amanmeko (12. februar 2017)

0   0

utgivelse


publisering, utgivelse er virksomheten av publisering bøker, eller magasiner.
 amanmeko (12. februar 2017)

0   0

Laktose


Melkesukker. Mange kan være allergisk mot dette stoffet
anonym (9. februar 2017)

0   0

rente


Renter blir definert som kostnaden for å låne pengene. Det vil si at renten blir en ekstra kostnad låntaker må betale til banken for å få lånet. For eksempel [..]
Kilde: pengi.no

0   0

pixel


Amtall punkter pr.kvderat tomme. En tomme er 25,4 mm.
Ole K Johannessen (4. februar 2017)

18   11

Interessekonflikt


En interessekonflikt foreligger når en persons evne til å handle på
nøytral måte er forurenset av andre hensyn. Hvert menneske har flere roller og derved kan en persons lojalitet avogtil kræsje med en annen lojalitet de har. Dette temaet faller innenfor etikk og jus.

F.eks en lærer som er bestekamerat med faren til en av elevene kan ikke forventes å kunne være nøytral.

F.eks en forsker som blir betalt en gedigen sum av et legemiddelselskap for å evaluere et medikament.

Hvor nøytral er vedkommende egentlig i en slik sammenheng? I mange profesjonelle sammenhenger er det et krav at man skal opplyse om andre hensyn som kan representere en interessekonflikt - og det å opplyse om interessekonflikt bør sees som et uttrykk for ærlighet - men historisk sett er det uhyggelig vanlig å høre om tilfeller hvor det eksisterte en klar interessekonflikt det burde vært opplyst om, men som aldri så dagens lys.

En interessekonflikt kan oppstå for en person, bedrift, regjering, skole,
eller hvilken som helst form for menneskelig organisasjon.
 Nipedal (2. februar 2017)

0   0

formell utdanning


formell utdanning er all den kompetansen du har fått gjennom skolen.
Anna (2. februar 2017)

0   1

Selvrealisering


et kjennetegn ved det selvrealiserende mennesket:
- mindre avhengig av andre mennesker. Trenger ikke stadige påminnelser om at hun eller han er godt likt eller respektert av andre.
Kriss (31. januar 2017)

1   1

Minotauros


Minotauros er delt opp i de to ordene mino og tauros. Mino betyr menneske og tauros betyr okse. Minotauros ble født av hustruen til kong Minos, Pasifae, og hun ble som straff forelsket i en okse, og fødte barnet Minotauros, et menneske med hode til en okse og klover til en okse, og selve kroppen til en okse.
Tobias nissen meyer (24. januar 2017)

0   1

Utgående faktura


Utgående fakturaer er fakturaer virksomheten sender til sine kunder.
anonym (19. januar 2017)

0   2

Inkasso


Inkasso blir definert som den ubetalte gjelden du har påløpt deg, når du ikke har betalt i tide. Når en regning ikke blir betalt i tide kan den gå videre til et inkassob [..]
Kilde: pengi.no

0   0

Betalingsanmerkning


Betalingsevne gir enkelt og greit en oversikt til banken om du kan- og til hvilken grad- du kan gjøre opp for deg, det vil si din evne til å innfri dine betalingsforpliktelser. Betalingse [..]
Kilde: pengi.no

0   0

Kredittsjekk


En kredittsjekk eller en kredittvurdering vil si at banken får tilgang til dine kredittopplysninger de føler er nødvendige for å innvilge din søknad for lån elle [..]
Kilde: pengi.no

0   0

rente


Renter blir definert som kostnaden for å låne pengene. Det vil si at renten blir en ekstra kostnad låntaker må betale til banken for å få lånet. For eksempel [..]
Kilde: pengi.no

0   0

Forbrukslån


Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet i eiendeler, for eksempel fast eiendom som hus eller hytte for å få innvilget lå [..]
Kilde: pengi.no

6   2

Befolkningseksplosjon


Befolkningseksplosjon er noe som skjer i et land/område/samfunn der antall fødte i forhold til døde er mye større enn til vanlig. Dermed øker befolkningen kraftig.
anonym (18. januar 2017)

0   0

Feriepenger


Feriepenger er penger man får utbetalt før en ferie.
Anonym (16. januar 2017)

1   4

Tro


Tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees
Ove Hove (16. januar 2017)

0   2

Morbid


Glimrende "Valium" til bekjempelse av angst og uro! Virker momentant.
GrandCru01 (14. januar 2017)

7   6

verdikonflikt


når det er uenighet om hvilke grunnleggende mål, idealer eller livsyn som skal prege samfunnet
Harun (10. januar 2017)

0   0

TBC


The buklers ceroise, en diagnose. Som er farlig og skummel spesielt for de fleste andre som er i de asiatiske delene av jordkloden
Selma (9. januar 2017)

0   0

fødselsstein


Fødselssteiner er steiner som er knyttet til de ulike kalendermånedene, og de skulle gi den som bærer de både beskyttelse og magiske egenskaper. Fødselssteiner har eksistert i omtrent alle gamle sivilisasjoner og kulturer, blant annet romerne, perserne, aztekerne og tibetanerne hadde egne system for fødselssteiner.
Fødselssteinene ble "offisielle" i 1912 da "The National Assocation of Jewelers" lagde en offisielle liste over steinene.

Kilde: www.lyrdesign.no
 925Lars (24. desember 2016)

1   2

Politiattest


En erklæring fra politiet som bekrefter at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller ungdommer.
BUA vg2 (8. desember 2016)

0   0

Påbygging til generell studiekompetanse


Påbygging til generell studiekompetanse, også omtalt som allmennfaglig påbygging, er et programområde i norsk videregående opplæring. Området består av et studieår og er tilpasset elever som har fullført de to første årene i yrkesfaglige utdanningsprogram, eller alternative kryssløp mellom et studieforberedende utdanningsprogram og et ..
snl.no (2. desember 2016)

0   1

Arena


Arena betyr idrettshaller for eksempel sørmarkarena eller DNB Arena
Lol (29. november 2016)

9   9

Organisme


en organisme kan være det samme som orgasme. altså; en organisme er en pikk, eller et levende vesen. Vesen; vesen kan være et brannvesen. Brannvesen; brannvesen har 10 bokstaver. vet du hva annet som har 10 bokstaver? Penishodet. det er også 10 bokstaver. en brannmanns penishode er et organisme
Alfred Hagen (27. november 2016)

48   18

Interessekonflikt


konflikt som handler om hvordan materielle eller økonomiske goder skal fordeles mellom samfunnet.
anonym (23. november 2016)

3   4

masse


Masse betyr materielle eller stoffmengde(protoner,nøytroner og elektroner) ved en gjenstand
MH (22. november 2016)

2   4

analfabet


Analfabet er en voksen person som har lært å lese og skrive, men som ikke behersker kunsten godt nok for hverdagens behov.
anonym (21. november 2016)

2   3

sakkyndig


En Sakkyndig er en person som kan alt om litt og samtidig litt om alt. Personen bør ha en anerkjent bransjeorganisasjon som referanse.
Knut Myrebøe (21. november 2016)

7   7

Ideologi


Ideologi refererer til bevissthet om ytelse og presentasjon av.
anonym (17. november 2016)

0   2

SOSI


SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for forvaltning , bruk og utvikling av digitale geografiske data for offentlige bruksområder. SOSI er også et mye brukt filformat for norske kartdata.
Etterhvert som digitaliseringen gir oss visuelle arenaer vil hurtig navigering og gjenfinning av data bli nøkkelen til å skape sporbarhet, bedre beslutninger, forebygge vedlikehold og sikre gjenvinning og gjenbruk. Stedfestede data og data benyttet og forvaltet i rollebestemte digitale arbeidsrom skaper kunnskapstyrt aktivitet og handling.
 Frank Lillehagen (15. november 2016)Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10