betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.078.859 betydninger.Nyeste betydninger

1   0

Bøsen


En skummel person som var egen og bestemte alt. ALA vampyr.
anonym på 2017-10-22

0   2

Interessekonflikt


Dette er en konflikt der to parter har et ulikt syn på et tema. Derfor argumenterer og framhever dem sin side til å vinne over den andre. Dette har med våre ulike interessene innenfor ulike temaer og derfor vil kjempe for vårt syn.
 Din venn på 2017-10-19

0   0

definisjon på miljø


Miljø er noe bra go nyttig det er mange såm fårsjøpler og noen som rydder opp plast papir osvdette var min definisjon på miljø!!!
Miljø på 2017-10-19

0   0

Blågrønnbakterier


Blågrønnbakterier finnes i hele verden, de lever i vann og på fuktige steder. Noen trives til og med i varme kilder opp til 75 grader celsius.
anonym på 2017-10-17

0   0

hund


Det er et dyr. Det stammer opprinnelig fra ulven. Hund er et kjæledyr. De fleste hjem har en hund.
 Aurora på 2017-10-16

1   1

revolusjon


Det er en forandring som gjør at samfunnet blir helt annerledes. Det er en krig som er forhåndsstemt av lederen
Lisa Moen  på 2017-10-16

0   0

dynamisk


Som et adjektiv som vedrører eller kjennetegnes av energi eller effektiv handling.
Noen som er kraftig aktive, kraftige eller / og energiske.
For eksempel den dynamiske selgeren til firmaet.

I Fysikk dynamikk knyttet til kraft eller kraft relatert til bevegelse.

Dynamisk som et adjektiv kan være relatert til volumet av musikalsk lyd.

I datateknologi, spesielt i datalagring, behandling og programmering. Dynamisk beskriver en type enhet eller program som er påvirket av tidsforløp eller tilstedeværelse eller fravær av strøm.
For eksempler dynamisk minne eller dynamisk nettsted som er oppdatere hele tiden.

Som et substantiv beskrives en grunnleggende eller dynamisk kraft, spesielt en som motiverer, påvirker utvikling eller stabilitet.
 Eszter på 2017-10-16

0   0

Depresjon


Depresjon er et negativ dybde, nedgang, i alt forskjellige emne.

Økonomisk depresjon eller nedgang er et krise periode hvor verdier for næringsliv, sysselsetting og aksjemarked avtar sterkt eller forblir på et svært lavt aktivitetsnivå.

I geografi depresjon er et del av landjorda som ligger lavere enn havnivå.

I astronomi depresjon er et himmellegemes dybde i grader under horisonten, målt langs en vertikalsirkel negativ dybde.

Depresjon er en tilstand / sykdom som er karakterisert ved senket humør, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt svekkelse.

I psykiatrien er en depresjon som er så alvorlig at den anses å være unormal, enten på grunn av ingen åpenbare miljøårsaker, eller fordi reaksjonen på uheldig livsforhold er mer intens eller langvarig enn det som vanligvis forventes.
 Eszter på 2017-10-16

0   0

dialekt


Variasjoner i et språk

En dialekt kan skille seg ut på svært mange ulike nivåer.
For eksempler
Grammatiske forskjeller (Morfologi)
Fonetiske forskjeller (Fonologi)
Setningsoppbygning (Syntaks)
Vokabular

Lingvistikk. et utvalg av et språk som skiller seg fra andre varianter av det samme språket av funksjoner i fonologi, grammatikk og ordforråd, og ved bruk av en gruppe høyttalere som setter seg fra andre geografisk eller sosialt.
Språkform som er spesiell for en del av et større språkområde som den språklig sett hører inn under. Talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet.

Dialekt er et provinsiell, landlig eller sosialt distinkt utvalg av et språk som adskiller seg fra standardspråket, spesielt når det anses å være ubestemt.

Dialekt er et språk som anses som en av en gruppe som har en felles forfedre. I noen tilfeller kan sjargong eller skrånende.
 Eszter på 2017-10-16

0   0

Effekt


Noun
Effekt er noe som er produsert av et byrå og har en årsak; resultat eller konsekvens.

I vitenskaps effekt er en makt til å produsere resultater; effekt; makt; gyldighet eller påvirkning av noe.

Andre betydninger for effekt er tilstanden til å være operativ eller funksjonell. Eller tilstanden til å være drift eller utførelse. Eller det kan være prestasjon eller oppfyllelse.

I helsemessige emner produseres et mentalt eller følelsesmessig inntrykk, som ved et maleri eller en tale.

Effekt kan også beskrive mening eller følelse; formål eller intensjon eller fremstilling av et ønsket inntrykk.

Oftest brukes som en illusorisk fenomen. For eksempler 3D effekt
 Eszter på 2017-10-16

0   0

Ekstravagant


adjektiv
Foreldet. Noen som vandrer over vanlig grenser.

Noen som er altfor flott, yppig, uvanlig flott, eller preget av luksus.
Noen mennesker som bruker mye mer av noen (for eksempler penger, eller sminke) enn det er nødvendig eller klokt. Mange ganger det er uøkonomisk å bli ekstravagant.

En andre betydning for denne ord er overskrider begrensningens eller stiger grensene av grunn , som handlinger, krav, meninger eller lidenskaper.

I andre ord noen som går utover det som er fortjent eller forsvarlig.

Ekstravagant kan bli negativ eller positiv avhenger av situasjonen.
Noen synonymer er uhensiktsmessig, utbrudd, fortapt. immoderate, overdreven, uvanlig. urimelig, unrestrained, fantastisk, vill, absurd, preposterous.
 Eszter på 2017-10-16

0   0

innlevelsesevne


At man innlever seg in i det og at man har evnen til dette.

Empati
Roger på 2017-10-15

0   0

eldre


Elder er en person av høyere alder. En mennesker som er nokså gammel. Noen ganger bruker vi de ord senior som synonym.

En eldre kan være en overlegen mot en annen, eller andre, for eksempler som i rang.
Andre betydning av an eldre er et innflytelsesrik medlem av en familie, stamme eller samfunn.

Når folk spiller kort og sier "han har de eldre hendene", mener de at den andre personen har visse fordeler i spillet.

Elder kan også referere til et lite tre som har klynger av små hvite blomster og rød, lilla eller svart bærlignende frukter.
 Eszter på 2017-10-11

1   1

Oppslutning


oppslutning kan i noen sammenhenger bety at mange er enige i den påstanden. Foreksempel: "Den saken fikk stor oppslutning på stortinget".
anonym på 2017-10-11

0   0

Empowerment


Fra engelsk


Empowerment sette noen i stand å gjøre noen.
For eksempler datamaskin empower oss å lære.
Et fange empower et advokat til å hjelpe han / henne kom ut fra fengsel og vaske navnet rent.

Empowerment er en handling som gir lovlighet eller sanksjon eller formell garanti eller lov overdragelse legalitet eller formell arrestordre eller offisiell tillatelse eller godkjenning eller makt eller rett til å gi bestillinger eller ta avgjørelser eller et dokument som gir en offisiell instruksjon eller kommando.

Empowerment også betyr myndiggjøring, eller å gi makt og / eller autoritet til noen.
 Eszter på 2017-10-11

1   0

skilpadde


Skilpadder var et tegn på lykke i gamle romeriket og flere andre steder
Anonymous sceientist på 2017-10-11

0   0

etikk


Noun (fra Gresk)

Etikk er en system av prinsippene om rett og galt, som er akseptert av en person eller en sosial gruppe. Det styrer ofte moral og akseptabel oppførsel.

Ulike sosiale, kulturelle, religiøse eller sivile grupper anser forskjellig oppførsel riktig. Dette er en av grunnene til at etikk er et stort filosofisk emne. Andre grunn er det noen mennesker tror å dømme noen i retten om deres etikk er ulovlig og uetisk.

Noen yrker har etiske regler eller standarder. Dette er satt opp for å sikre at kundene og pasientene får den beste mulig service og omsorg.
Disse etiske regler er nedskrevet, og kan brukes i retten. For eksempel medisinsk etikk.
 Eszter på 2017-10-11

0   0

Skadebot


Erstatning. Eks. "Å kreve skadebot for tapt fortjeneste" = "Å kreve erstatning fo tapt fortjeneste".
anonym på 2017-10-10

1   0

sammenligne


Sammenligne to ting mot hverandre og se på forskjellen på de to tingene. f.eks begrepet "sterk som en bjørn" kan være en sammenligning. Sammenligning er også likt metafor.
Sammenligne på 2017-10-09

0   0

destruktiv


ødeleggende, nedbrytende, skadelig, giftig, fordervelig
anonym på 2017-10-05Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9