betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.157 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

ætt


ætt femininum; beslektet med II eie) slekt slekt
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ætling


ättling 'etterkommer', norr. ættingi 'slektning'; av I ætt) etterkommeren ætling av Harald Hårfagreen ætling av Harald Hårfagre
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æsj


æsj, for noe kliss!æsj, for noe kliss!
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æser


æs 'saumhol, snørehol i kanten av noko') lage (avlangt, firkanta) hol til å felle noko inn i; felle inn, felle (i hop)vil du æse eller vil du bore?vil du æse eller vil du bore? / æse hol for stolpaneæse hol for stolpane / æse i hop e [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æse


æs 'saumhol, snørehol i kanten av noko') lage (avlangt, firkanta) hol til å felle noko inn i; felle inn, felle (i hop)vil du æse eller vil du bore?vil du æse eller vil du bore? / æse hol for stolpaneæse hol for stolpane / æse i hop e [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærverdig


en ærverdig middelalderkirkeen ærverdig middelalderkirke / en ærverdig gammel herreen ærverdig gammel herre
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærlighet


ærlighet varer lengstærlighet varer lengst
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærlig


ærligr, fra l.ty.) 1 sannferdig, oppriktig, uforstiltsi en sin ærlige meningsi en sin ærlige mening / være ærlig mot envære ærlig mot en
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

ærgjerrighet


hennes ærgjerrighet var å komme inn på akademiethennes ærgjerrighet var å komme inn på akademiet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærgjerrig


en ærgjerrig planen ærgjerrig plan / være ærgjerrigvære ærgjerrig
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærfuglslekt


Somateria slekt av dykkender, Somateria
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærfugl


æðarfugl) stor dykkand, Somateria mollissima; jamfør ær stor dykkand, Somateria mollissima; jamfør ær
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æresvakt


gardister dannet æresvaktgardister dannet æresvakt
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æressak


det var en æressak for ham å betale spillegjeldendet var en æressak for ham å betale spillegjelden
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærespris


få tildelt Egebergs æresprisfå tildelt Egebergs ærespris
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æresord


parole d'honneur) forsikring gitt med ryktet eller æren som sikkerhetgi sitt æresord på noegi sitt æresord på noe / love noe på æresordlove noe på æresord
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æreskompani


kongen inspiserte et æreskompanikongen inspiserte et æreskompani
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æresgjeld


dette d'honneur) gjeld som det er en æresforpliktelse å betale, men som en ikke er juridisk forpliktet til gjeld som det er en æresforpliktelse å betale, men som en ikke er juridisk forpliktet til
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æresforplikte


være æresforpliktet til noe ha som æresforpliktelsevære æresforpliktet til noe ha som æresforpliktelse
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æresdoktor


Doctor honoris causa) person som på grunn av fortjenester har fått doktorgrad og -tittel uten å levere avhandling, delta i disputas eller holde prøveforelesninger person som på grunn av fortjenester har fått doktorgrad og -tittel uten å levere avhandling, d [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æresbevisning


æresbevisning) det å vise (nokon) ære (I,2); hylling(sseremoni), utmerking det å vise (nokon) ære (I,2); hylling(sseremoni), utmerking
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærerørig


ehrenrührig) ærekrenkendekomme med ærerørige uttalelserkomme med ærerørige uttalelser
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærerik


ehrenreich; av I ære) som det følger ry meden ærerik seieren ærerik seier
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærend


erendi) 1 budskap; verv (II), oppdragha ærend til enha ærend til en / utføre et ærendutføre et ærend
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærelaus


den som agelaus lever, han ærelaus døyrden som agelaus lever, han ærelaus døyr
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærekrenkelse


både redaktøren og journalisten vart dømde for ærekrenkingbåde redaktøren og journalisten vart dømde for ærekrenking
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærekjær


han var for ærekjær til å fare rundt og tiggehan var for ærekjær til å fare rundt og tigge
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærefull


en ærefull handlingen ærefull handling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærefrykt


Ehrfurcht) djup vørdnadærefrykt for livetærefrykt for livet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ære


æra, fra l.ty.; jamfør heder) 1 anseelse, berømmelse, respekt, beundringhans arbeid er (all) ære verdthans arbeid er (all) ære verdt / sette sin ære i å lage god matsette sin ære i å lage god mat / vinne ærevinne ære
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærbødighet


vise stor ærbødighetvise stor ærbødighet
Kilde: ordbok.uib.no

2   2

ærbødig


erbödich 'villig', beslektet med ty. erbieten 'tilby', betydning påvirket av ære og tysk ehr(er)bietig 'ærbødig') 1 som viser stor aktelse eller respekt
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ærbarhet


i all ærbarheti all ærbarhet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

æra


aera 'tall', opphavlig om tall som tidsregning tar sitt utgangspunkt i) tidsrom, epokedatamaskinen innledet en ny æradatamaskinen innledet en ny æra
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ær


æðr) ærfugl ærfugl
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ægide


aigis; trolig beslektet med aiks) 1 om greske forhold : Zevs' eller Pallas Atenes skjold
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

Æ


æ bokstaven og språklyden æ
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

zygote


zygotos 'spent i åk sammen', av zygon 'åk') celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller, vanligvis om befruktet eggcelle celle som er oppstått ved sammensmeltning av to kjønnsceller, vanligvis om befruktet egg [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

zulu


ama-zulu) medlem av et bantutalende folk i Sør-Afrika medlem av et bantutalende folk i Sør-Afrika
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

Zr


zirkon) metallisk grunnstoff (kjemisk symbol Zr) metallisk grunnstoff (kjemisk symbol Zr)
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10