betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.638 betydninger.Nyeste betydninger

7   6

Interessekonflikt


En interessekonflikt foreligger når en persons evne til å handle på
nøytral måte er forurenset av andre hensyn. Hvert menneske har flere roller og derved kan en persons lojalitet avogtil kræsje med en annen lojalitet de har. Dette temaet faller innenfor etikk og jus.

F.eks en lærer som er bestekamerat med faren til en av elevene kan ikke forventes å kunne være nøytral.

F.eks en forsker som blir betalt en gedigen sum av et legemiddelselskap for å evaluere et medikament.

Hvor nøytral er vedkommende egentlig i en slik sammenheng? I mange profesjonelle sammenhenger er det et krav at man skal opplyse om andre hensyn som kan representere en interessekonflikt - og det å opplyse om interessekonflikt bør sees som et uttrykk for ærlighet - men historisk sett er det uhyggelig vanlig å høre om tilfeller hvor det eksisterte en klar interessekonflikt det burde vært opplyst om, men som aldri så dagens lys.

En interessekonflikt kan oppstå for en person, bedrift, regjering, skole,
eller hvilken som helst form for menneskelig organisasjon.
 Nipedal på 2017-02-02

0   0

formell utdanning


formell utdanning er all den kompetansen du har fått gjennom skolen.
Anna på 2017-02-02

0   0

Selvrealisering


et kjennetegn ved det selvrealiserende mennesket:
- mindre avhengig av andre mennesker. Trenger ikke stadige påminnelser om at hun eller han er godt likt eller respektert av andre.
Kriss på 2017-01-31

0   0

Minotauros


Minotauros er delt opp i de to ordene mino og tauros. Mino betyr menneske og tauros betyr okse. Minotauros ble født av hustruen til kong Minos, Pasifae, og hun ble som straff forelsket i en okse, og fødte barnet Minotauros, et menneske med hode til en okse og klover til en okse, og selve kroppen til en okse.
Tobias nissen meyer  på 2017-01-24

0   0

Utgående faktura


Utgående fakturaer er fakturaer virksomheten sender til sine kunder.
anonym på 2017-01-19

0   0

Inkasso


Inkasso blir definert som den ubetalte gjelden du har påløpt deg, når du ikke har betalt i tide. Når en regning ikke blir betalt i tide kan den gå videre til et inkassobyrå og det vil påløpe seg renter. Når en regningen har gått til inkasso gjør du som regel opp det uteståen [..]
Kilde: pengi.no

0   0

Betalingsanmerkning


Betalingsevne gir enkelt og greit en oversikt til banken om du kan- og til hvilken grad- du kan gjøre opp for deg, det vil si din evne til å innfri dine betalingsforpliktelser. Betalingsevnen påvirkes av tilnærmet de samme vilkårene som i en kredittsjekk, som for eksempel betalingsanmerkning, gjeld og alder
Kilde: pengi.no

0   0

Kredittsjekk


En kredittsjekk eller en kredittvurdering vil si at banken får tilgang til dine kredittopplysninger de føler er nødvendige for å innvilge din søknad for lån eller ikke. En kredittsjekk er regulert av personopplysningsloven. Når det tas kredittsjekk gis følgende kredittopplysninger til banken: folk [..]
Kilde: pengi.no

0   0

rente


Renter blir definert som kostnaden for å låne pengene. Det vil si at renten blir en ekstra kostnad låntaker må betale til banken for å få lånet. For eksempel når man tar opp et forbrukslån, må man betale renter til banken for å ha pengene til sin disposisjon. Dette gjelder alle l&ari [..]
Kilde: pengi.no

0   0

Forbrukslån


Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det betyr at du slipper å stille sikkerhet i eiendeler, for eksempel fast eiendom som hus eller hytte for å få innvilget lånet. Dette betyr at du selv har muligheten til å råde over ditt eget lån, slik at du kan bruke pengene slik du ønsker.
Kilde: pengi.no

2   1

Befolkningseksplosjon


Befolkningseksplosjon er noe som skjer i et land/område/samfunn der antall fødte i forhold til døde er mye større enn til vanlig. Dermed øker befolkningen kraftig.
anonym på 2017-01-18

0   0

Feriepenger


Feriepenger er penger man får utbetalt før en ferie.
Anonym på 2017-01-16

1   2

Tro


Tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees
Ove Hove på 2017-01-16

0   1

Morbid


Glimrende "Valium" til bekjempelse av angst og uro! Virker momentant.
GrandCru01 på 2017-01-14

6   2

verdikonflikt


når det er uenighet om hvilke grunnleggende mål, idealer eller livsyn som skal prege samfunnet
Harun på 2017-01-10

0   0

TBC


The buklers ceroise, en diagnose. Som er farlig og skummel spesielt for de fleste andre som er i de asiatiske delene av jordkloden
Selma på 2017-01-09

0   0

fødselsstein


Fødselssteiner er steiner som er knyttet til de ulike kalendermånedene, og de skulle gi den som bærer de både beskyttelse og magiske egenskaper. Fødselssteiner har eksistert i omtrent alle gamle sivilisasjoner og kulturer, blant annet romerne, perserne, aztekerne og tibetanerne hadde egne system for fødselssteiner.
Fødselssteinene ble "offisielle" i 1912 da "The National Assocation of Jewelers" lagde en offisielle liste over steinene.

Kilde: www.lyrdesign.no
 925Lars på 2016-12-24

0   2

Politiattest


En erklæring fra politiet som bekrefter at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn eller ungdommer.
BUA vg2 på 2016-12-08

0   0

Påbygging til generell studiekompetanse


Påbygging til generell studiekompetanse, også omtalt som allmennfaglig påbygging, er et programområde i norsk videregående opplæring. Området består av et studieår og er tilpasset elever som har fullført de to første årene i yrkesfaglige utdanningsprogram, eller alternative kryssløp mellom et studieforberedende utdanningsprogram og et ..
snl.no på 2016-12-02

0   0

Arena


Arena betyr idrettshaller for eksempel sørmarkarena eller DNB Arena
Lol på 2016-11-29Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9