betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.078.859 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

Erosjon


Erosjon
Vann, is og vind sliper og graver i jord og stein. Vannet, isen, vinden og havstrømmer tar også med seg jord, sand,grus og stein til andre steder. Når disse ytre kreftene forandrer landskapet på denne måten, kaller vi det erosjon.
 Seare på 2017-10-04

0   0

Eureka


Eureka er det mest berømt utropstegn tilskrives av Arkimedes.
" Eureka! Jeg har funnet det!"

Derfor når en plutselige, uventede realisere noen løsninger på et problem som tatt lang tid å tenkte på. En ofte sier : Eureka jeg har det løsning.


Eureka kan refer to en dikt, skrivet av Edgar Allan Poe

De Eureka møte under andre verdenskrig tok sted i Tehran mellom Joseph Stalin, Franklin D. Roosevelt, og Winston Churchill. I slutten av 1943 det var de førtse av fire møte. I Eureka møte forpliktet de seg til å åpne en ny front mot nazistiske Tyskland og anerkjenne Irans uavhengighet.

Eureka også navn til flere vitenskap og teknologi prosjekter, forskjellige filmer og flere byer rundt verden I tillegg et gammel biltype.
 Eszter på 2017-10-04

1   0

ettermæle


Noen som skjedde med en i livet etter at en døde.
For eksempler Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld har fått en ettermælet Nobel-pris i 1961 etter han døde i et flyulykke. Etter hans død ble boken hans (som heter Vägmärken) gitt ut på ettermælet i 1963.

Noen sted bli kåret til nytt navn etter en berømt person døde.
For eksempler
Det veien heter Olaveien ettermælet fordi Ola bodde her før.

Ettermælet kan også være synet av oppfinnelser, funn og intellektuell eiendom utført av en avdøde person.

For eksempler
Marie Curies bok om radioaktivitet ble publisert ettermælet i 1935. Hun hadde dødd fra stråling forgiftning i 1934.
 Eszter på 2017-10-04

0   0

ettermiddag


noun
Et tidsrom fra klokka tolv eller middag til kveld (ofte rundt klokka seks.)
Denne perioden det sola gå nedover. Samtidig mange forskning dokumenterte det at de hjerne arbeider mindre i denne perioden.

Ettermiddag kan også brukes figurativt. I denne sammenheng betyr den senere delen av noe, ofte med implikasjoner av nedgang.

Vi kan lage sammensette ord med ettermiddag.
Denne ordene beskriver mest ofte begivenhet i ettermiddagen.
For eksempler solskinnsettermiddag
Jeg skal gå til ettermiddagsøkene i universitet.
ettermiddagskaffe Vi drikke et kaffe etter middagen.
ettermiddagsrush Alle de trafikk som dra til hjem fra skole / jobb eller / og hente barn ettermiddagen,.
 Eszter på 2017-10-04

0   0

Euphoria


noun (eufori)
Mest ofte Euphori betyr en følelse eller tilstand av intens spenning, velvære og lykke.
Det kommer fra gresk hvor "eu" betyr veldig bra og "fero" betyr hente, bringe.
Så hvis vi sette sammen det er bringe noen veldig bra.
En kan bli euphonic fra rus, kompliment, kjærlighet, eller fra et lenge siden avventet program/dag.
For eksempler
Denne konsert var veldig euphonic.

I teknologi finnes et programmering språk som heter Euphoria. Det er et generelt prosedyremessing språk som fokuserer på enkelhet, lesbarhet, rask utvikling og ytelse på flere måter.

I tillleg det finnes flere insekt fra Sør-Amerika, trær, idrettslag software, sang, novel og film som har det navn Euphoria.
 Eszter på 2017-10-04

0   0

fattigdom


noun
Fattigdom betyr det å være i nød, vanskelig situasjon, trengsel.
Når vi fattig det er veldig vanskelig å kjøpe klær, sko, mat, betale for utdanning, hus og transport.
Fattig mennesker har ingen eller veldig liten penger. Derfor de kan ikke ha et sun livet. Det er ofte føres til sykdom og mer betaling. (For eksempler lege og medisin. )
Hvis mennesker kan ikke betale for utdanning de kan ikke få jobb. Hvis de ikke få jobb de har ikke lønn derfor ikke penger. De bli mer fattig.
Mange organisasjoner hjelper fattig mennesker å komme ut fra fattigdom.
Uheldigvis, det finnes fattig mennesker i hver land. Men forskjellige land definere fattigdom i forskjellige måten.
 Eszter på 2017-10-04

0   0

ferie


noun,
En sammenhengende rekke av dager da en har fri fra noen.
Vi kan ta ferie fra arbeide, fra skole, fra noen oppgave eller fra et annet person.
Eksempler: Skolen er stengt i høstferie.
Jeg vil ikke jobbe i sommerferie.
Jeg vet ikke menyen, jeg må ha et ferie fra matlaging.
Hun alltid synger. Jeg gå til skogen fordi jeg må ha et ferie fra henne.

Vi kan lage sammensett ord med ferie. De beskriver hva vi gjør når vi gjøre, eller hvordan vi gjøre.
Eksempler: feriereise vi reise i ferie
høstferie et ferie i høst
storbyferie , reise på ferie i et stor by
drømmeferie et ferie vi drømme om
 Eszter på 2017-10-04

1   0

Prosit


Prosit betyr: "Hold alle onde ånder ute" fordi: Når man nyser åpnes alle "sluser" inn til kroppen - for at det onde da ikke skal slippe inn i kroppen, sier man prosit.
Run på 2017-10-04

0   0

schizoid


Schizoid personlighetsforstyrrelse kjennetegnes ved at personer er svært innadvendte, er lite interesserte i andre og synes å ha nok med seg selv. Disse personene har en varig tendens til å isolere seg fra sosiale sammenhenger og viser lite følelser i mellommenneskelige relasjoner. Innad kan enkelte ha et rikt tankeliv, utad virker de fjerne, kalde og uinteresserte – samtidig som de er sky, hemmelighetsfulle og isolerte. Verken ros eller kritikk synes å påvirke dem.
Dr. Oz på 2017-09-29

3   2

næringsvei


Forskjellige grener innenfor næringslivet. Altså veien grenene fyller næringslivet.
Lene på 2017-09-26

0   1

skjøge


"Politisk skjøge" som f.eks. et politisk parti som "byr seg frem" som sitter i maktposisjon...
Bjarne Scheide  på 2017-09-26

1   2

Forkynnelse


melding til person om forskjellige ting via politi og lensmannsetaten om ting.
erik windheim på 2017-09-26

2   1

Motiv


Motiv er en kort oppsummering av teksten
Anonym på 2017-09-25

0   0

Euphoria


en følelse eller tilstand av intens spenning og lykke.
 Eszter på 2017-09-25

0   0

ettermæle


dom av ettertiden
omdømet til noen som er død
kan også være synet av oppfinnelser, funn og intellektuell eiendom utført av en avdøde person
 Eszter på 2017-09-25

0   0

etikk


beskriver moral, gir normer for riktig og god livsførsel
 Eszter på 2017-09-25

0   0

eldre


en person av høyere alder, nokså gammel, senior,
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Ekstravagant


altfor flott, yppig, uvanlig flott, preget av luksus
 Eszter på 2017-09-25

1   0

Effekt


følge av en kraft, handling,
innflytelse, påvirkning,
 Eszter på 2017-09-25

0   0

Eureka


berømt utropstegn tilskrives Archimedes
eller
den plutselige, uventede realiseringen av løsningen på et problem
eller
Dikt, av Edgar Allan Poe
eller
et alliert møte under andre verdenskrig
eller
gammel biltype
eller
navn til flere vitenskap og teknologi prosjekter, forskjellige filmer og flere byer rundt verden,
 Eszter på 2017-09-25Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9