betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.421 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

ønolog


oinos 'vin' og -log) vinkjennar vinkjennar
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ømtålig


seksuelle spørsmål var mer ømtålige førseksuelle spørsmål var mer ømtålige før
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ømme


eyma; av øm) refleksivt : klage, jamre, ynke segømme segømme seg
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ømfintlig


empfindlich, av empfinden 'føle', med tilknytning til øm) 1 følsom, sartømfintlig hudømfintlig hud
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øm


aumr 'elendig, ulykkelig') 1 verkende, sår (II)være øm i kneet etter falletvære øm i kneet etter fallet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ølle


sitte og øllesitte og ølle
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ølgjær


Saccharomyces cerevisiae som brukes ved framstilling av øl B-vitaminrik gjærsopp av arten Saccharomyces cerevisiae som brukes ved framstilling av øl
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ølet


ǫl) 1 alkoholhaldig drikk laga av vatn, malt, humle og gjær; i ordtak:når ølet går inn, går vitet utnår ølet går inn, går vitet ut
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øl


ylr; beslektet med ulme) 1 mild varme
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økumenisk


oikumenikos 'som gjelder den bebodde verden') 1 som gjelder hele den kristne verden // økumenisk konsil kirkemøte der hele kristenheten er representert kirkemøte der hele kristenheten er representert
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økumene


oikumene 'den bebodde verden') kristenheten, det kristne fellesskap mellom de ulike kirkesamfunn kristenheten, det kristne fellesskap mellom de ulike kirkesamfunn
Kilde: ordbok.uib.no

1   0

økt


eykt) 1 arbeidstid mellom to måltider eller hvilepausermorgenøkt, middagsøkt, kveldsøktmorgenøkt, middagsøkt, kveldsøkt
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øksle


ǿxla, beslektet med Iix vokse og øke)mest refleksivt øksle seg formere seg, forplante seg formere seg, forplante seg
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øksel


ǿxl, jamfør øksle) 1 forøkning i buskap
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økseegg


egg f, sm o s eng. edge 'kant' og, ty. Ecke 'kant, hjørne') 1 (kvesst) kant på skjere-, hogg- og stikkreiskapknivseggknivsegg / økseeggøkseegg / slipe kniven til egga el. til egg(e)s slik at slipeflatene møtest i ei kvass eggslipe kniven til egga el. til egg(e)s sl [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økse


øxa) hogge eller telgje med øks hogge eller telgje med øks
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øks


øx, beslektet med gr. axine 'øks') redskap til å hogge med som består av en metallkile med skarpslipt egg og et hull som et treskaft er festet i; også om forhistoriske hoggeredskaper av stein med eller uten skaft redskap til å hogge med som består av en metallkile med skarpslipt egg og e [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomisk


kommunens økonomiske stillingkommunens økonomiske stilling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomisere


økonomisere med ressurseneøkonomisere med ressursene
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

økonomikk


economics) sosialøkonomi som fag eller vitenskap sosialøkonomi som fag eller vitenskap
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9