betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.474 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

austafor


Dovrefjell og fjellstrøkene østaforDovrefjell og fjellstrøkene østafor
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafjelsk


det østafjelske Norgedet østafjelske Norge
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austa


det blåste østadet blåste østa
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

aust


austr; av II øst) 1 motsatt vest (II); himmelretning der sola står oppfinne øst ved hjelp av kompassetfinne øst ved hjelp av kompasset / dra mot østdra mot øst / det lysner i østdet lysner i øst / vinden kom fra østvinden kom fra øst
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øskje


ei øskje fyrstikker, pastillar, patronar, sjokoladeei øskje fyrstikker, pastillar, patronar, sjokolade
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øsende


øsende regnvær jamfør øs (II)øsende regnvær jamfør øs (II)
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ause


ausa) beholder eller skål med håndtak som brukes til å ta opp væske medsuppeøse, vannøsesuppeøse, vannøse
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

øs


øs pøs (regnvær) jamfør øsendeøs pøs (regnvær) jamfør øsende
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ertog


ørtog, ertog femininum; trolig beslektet med erts) 1 mynt- og vektenhet i Norden i middelalderen, = 1/3 øre eller 1/24 mark
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørtende


for ørtende gang la jeg fram mine ønskerfor ørtende gang la jeg fram mine ønsker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørten


-ten) mange, et drøss, utalligevi har fått ørten henvendelser i dag om det sammevi har fått ørten henvendelser i dag om det samme
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørsted


Hans Christian Ørsted) enhet for magnetisk feltstyrke i det elektromagnetiske CGS-systemet, symbol Oe enhet for magnetisk feltstyrke i det elektromagnetiske CGS-systemet, symbol Oe
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørsken


vere ørsken i hovudetvere ørsken i hovudet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørske


ǿrska 'vettløyse, galskap') forvirret eller sterkt åndsfraværende sinnstilstand // i ørska også: (svare, snakke) helt meningsløst, i hytt og vær også: (svare, snakke) helt meningsløst, i hytt og vær
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørsk


nei, no ørskar du, – det der trur eg ikkje!nei, no ørskar du, – det der trur eg ikkje! / ho låg og ørska heile natta i høg feberho låg og ørska heile natta i høg feber
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

aure


aurriði, egentlig 'den som rir, farer fram og tilbake på auren (det vil si grusbunnen) (i gytetiden)') fisk av lakseslekten, Salmo truttafjellørret, sjøørret, regnbueørret, rakørretfjellørret, sjøørret, regnbueørret, rakørret
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørneblikk


følgje noko med ørneblikkfølgje noko med ørneblikk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørn


ǫrn, beslektet med gr. ornis 'fugl'; jamfør ornitologi) 1 stor rovfugl av familien Accipitridaefiskeørn, havørn, kongeørnfiskeørn, havørn, kongeørn
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørliten


ta seg en ørliten dramta seg en ørliten dram / et ørlite sandkornet ørlite sandkorn
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkesløs


II yrke, egentlig 'uten yrke') 1 som ikke gjør noe nyttig, slapp, passiv (II)ørkesløse dagdrivereørkesløse dagdrivere
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9