betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.157 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

austvendt


en østvendt dalsideen østvendt dalside
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austside


østsiden av øyaøstsiden av øya
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østrus


oistros 'brunst, begjær') brunsttid hos hunndyr brunsttid hos hunndyr
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austromersk


Det østromerske riketDet østromerske riket
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østrogen


oistros 'brunst' og -gen) hormon som dannes særlig i eggstokkene hos kvinnen (men som også kan framstilles syntetisk) hormon som dannes særlig i eggstokkene hos kvinnen (men som også kan framstilles syntetisk)
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austre


eystri; egentlig komparativ av II øst) 1 som er lengst østpå østre siden av dalenpå østre siden av dalen / den østre delen av vannetden østre delen av vannet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austpå


langt østpå fjelletlangt østpå fjellet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austover


de seilte østover fjordende seilte østover fjorden
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austnordisk


de østnordiske språkene dansk og svenskde østnordiske språkene dansk og svensk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austlig


nordlig bredde, østlig lengdenordlig bredde, østlig lengde / den østlige halvkuleden østlige halvkule
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austlandsk


II østlandsk) østlandsmål; dialekt som tales av østlendingersnakke østlandsksnakke østlandsk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austkyst


New York ligger på østkysten av USANew York ligger på østkysten av USA
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austkant


bo på østkantenbo på østkanten
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austhimmel


se et stjerneskudd på østhimmelense et stjerneskudd på østhimmelen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austfront


han kjempet på østfronten under krigenhan kjempet på østfronten under krigen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austfra


komme østfra skogenekomme østfra skogene
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austetter


han gikk østetter fjellethan gikk østetter fjellet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østers


ostreion 'østers, musling', jamfør norr. óstra femininum) musling av familien Ostreidaestum som en østers helt stumstum som en østers helt stum
Kilde: ordbok.uib.no

0   1

østerled


fare i østerledfare i østerled
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østenom


seile østenom øyeneseile østenom øyene
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafra


de kom østafra skogenede kom østafra skogene
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafor


Dovrefjell og fjellstrøkene østaforDovrefjell og fjellstrøkene østafor
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafjelsk


det østafjelske Norgedet østafjelske Norge
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

Østen


østen 'østa-, fra øst', oppfattet som bestemt form av I øst) den østlige delen av verden, AsiaDet fjerne østen den østlige delen av Asia, særlig om den russiske stillehavskysten, Korea, Kina og JapanDet fjerne østen den [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafra


de kom østafra skogenede kom østafra skogene
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafor


Dovrefjell og fjellstrøkene østaforDovrefjell og fjellstrøkene østafor
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austafjelsk


det østafjelske Norgedet østafjelske Norge
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austa


det blåste østadet blåste østa
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

aust


austr; av II øst) 1 motsatt vest (II); himmelretning der sola står oppfinne øst ved hjelp av kompassetfinne øst ved hjelp av kompasset / dra mot østdra mot øst / det lysner i østdet lysner i øst / vinden kom fra østvinden kom fr [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øskje


ei øskje fyrstikker, pastillar, patronar, sjokoladeei øskje fyrstikker, pastillar, patronar, sjokolade
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øsende


øsende regnvær jamfør øs (II)øsende regnvær jamfør øs (II)
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ause


ausa) beholder eller skål med håndtak som brukes til å ta opp væske medsuppeøse, vannøsesuppeøse, vannøse
Kilde: ordbok.uib.no

0   2

øs


øs pøs (regnvær) jamfør øsendeøs pøs (regnvær) jamfør øsende
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ertog


ørtog, ertog femininum; trolig beslektet med erts) 1 mynt- og vektenhet i Norden i middelalderen, = 1/3 øre eller 1/24 mark
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørtende


for ørtende gang la jeg fram mine ønskerfor ørtende gang la jeg fram mine ønsker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørten


-ten) mange, et drøss, utalligevi har fått ørten henvendelser i dag om det sammevi har fått ørten henvendelser i dag om det samme
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørsted


Hans Christian Ørsted) enhet for magnetisk feltstyrke i det elektromagnetiske CGS-systemet, symbol Oe enhet for magnetisk feltstyrke i det elektromagnetiske CGS-systemet, symbol Oe
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørsken


vere ørsken i hovudetvere ørsken i hovudet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørske


ǿrska 'vettløyse, galskap') forvirret eller sterkt åndsfraværende sinnstilstand // i ørska også: (svare, snakke) helt meningsløst, i hytt og vær også: (svare, snakke) helt meningsløst, i hytt og vær
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørsk


nei, no ørskar du, – det der trur eg ikkje!nei, no ørskar du, – det der trur eg ikkje! / ho låg og ørska heile natta i høg feberho låg og ørska heile natta i høg feber
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10