betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.465 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

øvre


øfri; egentlig komparativ av over, jamfør øverst) 1 som er lenger eller høyere oppeden øvre delen av eiendommenden øvre delen av eiendommen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvingsavdeling


Infanteriets øvingsavdelingInfanteriets øvingsavdeling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvelse


kroppsøving, sangøvelsekroppsøving, sangøvelse / øvelse gjør mesterøvelse gjør mester
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvd


være øvd i husstellvære øvd i husstell / en øvd snekkeren øvd snekker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øverst


øfstr; egentlig superlativ av over, jamfør øvre) 1 som er lengst eller høyest oppelandets øverste myndigheterlandets øverste myndigheter / båtens øverste dekkbåtens øverste dekk / de øverste gardene i dalende øverste gardene i dalen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvelse


kroppsøving, sangøvelsekroppsøving, sangøvelse / øvelse gjør mesterøvelse gjør mester
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øve


oven, samme ord som ty. üben) 1 lære opp, trene (II), innøve, oppøveen god pianist må øve flere timer dagligen god pianist må øve flere timer daglig
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øvd


være øvd i husstellvære øvd i husstell / en øvd snekkeren øvd snekker
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austvendt


en østvendt dalsideen østvendt dalside
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austside


østsiden av øyaøstsiden av øya
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østrus


oistros 'brunst, begjær') brunsttid hos hunndyr brunsttid hos hunndyr
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austromersk


Det østromerske riketDet østromerske riket
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

østrogen


oistros 'brunst' og -gen) hormon som dannes særlig i eggstokkene hos kvinnen (men som også kan framstilles syntetisk) hormon som dannes særlig i eggstokkene hos kvinnen (men som også kan framstilles syntetisk)
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austre


eystri; egentlig komparativ av II øst) 1 som er lengst østpå østre siden av dalenpå østre siden av dalen / den østre delen av vannetden østre delen av vannet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austpå


langt østpå fjelletlangt østpå fjellet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austover


de seilte østover fjordende seilte østover fjorden
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austnordisk


de østnordiske språkene dansk og svenskde østnordiske språkene dansk og svensk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austlig


nordlig bredde, østlig lengdenordlig bredde, østlig lengde / den østlige halvkuleden østlige halvkule
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austlandsk


II østlandsk) østlandsmål; dialekt som tales av østlendingersnakke østlandsksnakke østlandsk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

austkyst


New York ligger på østkysten av USANew York ligger på østkysten av USA
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9