betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.079.157 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

aure


aurriði, egentlig 'den som rir, farer fram og tilbake på auren (det vil si grusbunnen) (i gytetiden)') fisk av lakseslekten, Salmo truttafjellørret, sjøørret, regnbueørret, rakørretfjellørret, sjøørret, regnbue&oslas [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   2

ørneblikk


følgje noko med ørneblikkfølgje noko med ørneblikk
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørn


ǫrn, beslektet med gr. ornis 'fugl'; jamfør ornitologi) 1 stor rovfugl av familien Accipitridaefiskeørn, havørn, kongeørnfiskeørn, havørn, kongeørn
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørliten


ta seg en ørliten dramta seg en ørliten dram / et ørlite sandkornet ørlite sandkorn
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkesløs


II yrke, egentlig 'uten yrke') 1 som ikke gjør noe nyttig, slapp, passiv (II)ørkesløse dagdrivereørkesløse dagdrivere
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkenvandring


opposisjonen tapte valget og måtte ut på en ny ørkenvandringopposisjonen tapte valget og måtte ut på en ny ørkenvandring
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkenrotte


Gerbillinae rotte (I) som lever i ørkenstrøk, av underfamilien Gerbillinae
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkenrev


Fennecus zerda liten, langøret rev (I,1) som lever i ørkener i Nord-Afrika, fennek, Fennecus zerda
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkenløper


Cursorius cursor vadefugl som heller løper enn flyr, og som lever mest i ørken- og steppestrøk i Nord-Afrika og Sørvest-Asia, Cursorius cursor
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkenlerke


Ammomanes deserti lerke (I) som lever i ørkener i Afrika og Asia, Ammomanes deserti
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørkengaupe


Felis caracal rovdyr av gaupeslekten som lever i steppeområder i Afrika og Asia, karakal, Felis caracal
Kilde: ordbok.uib.no

0   2

ørken


sandørkensandørken
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øresel


Otariidae, som har ytre ører sel (I) av familien Otariidae, som har ytre ører
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørepil


Salix, ørevier busk med store, øreformede blad innerst på bladstilken, av slekten Salix, ørevier
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørenslyst


hans franskuttale er den rene ørenslysthans franskuttale er den rene ørenslyst
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørenslyd


III øre) mulighet til å høre eller bli hørt i larmdet er ikke ørenslyd å få eller ørens lyd jamfør øre (III,3)det er ikke ørenslyd å få eller ørens lyd jamfør øre (III,3)
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørende


ørende litenørende liten
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øren


tiuren er reint øren i paringstidatiuren er reint øren i paringstida
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øremerke


renteinntektene ble øremerket for restaurering av festningenrenteinntektene ble øremerket for restaurering av festningen
Kilde: ordbok.uib.no

1   0

ørekyt


kut 'sprang') liten karpefisk, Phoxinus phoxinus liten karpefisk, Phoxinus phoxinus
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ørekyt


kut 'sprang') liten karpefisk, Phoxinus phoxinus liten karpefisk, Phoxinus phoxinus
Kilde: ordbok.uib.no

1   0

ørefik


orvige, ty. Ohrfeige; jamfør fik) slag på øret eller kinnet slag på øret eller kinnet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øredøvende


et øredøvende spetakkelet øredøvende spetakkel
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

øre


en toøre, en femøre, mange tiøre, to femtiøreen toøre, en femøre, mange tiøre, to femtiøre
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ør


ør-, opphavlig samme ord som ur-) brukt forsterkende , i ord som ørfin, ørliten brukt forsterkende , i ord som ørfin, ørliten
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ør


eyrr, av aur) tange eller banke av sand eller grus, særlig ved elveos tange eller banke av sand eller grus, særlig ved elveos
Kilde: ordbok.uib.no

1   0

ønsketenking


wishful thinking) urealistiske forhåpninger urealistiske forhåpninger
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønsketenking


wishful thinking) urealistiske forhåpninger urealistiske forhåpninger
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønskemål


det galdt å få støtte for dei norske ynskemåladet galdt å få støtte for dei norske ynskemåla
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønskeliste


flere boliger står øverst på ønskelisten i kommunenflere boliger står øverst på ønskelisten i kommunen
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønskelig


resultatet var ikke så godt som ønskeligresultatet var ikke så godt som ønskelig
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønske


ósk femininum, påvirket av lavtysk wunsch(e)) det å ønske eller håpe, lyst, lengsel, håphennes ønske var å overta gardenhennes ønske var å overta garden / alle gode ønsker for julen og det nye åralle gode ønsker for [..]
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønologi


oinos 'vin' og -logi) læren om vin og vinframstilling læren om vin og vinframstilling
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ønolog


oinos 'vin' og -log) vinkjennar vinkjennar
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ømtålig


seksuelle spørsmål var mer ømtålige førseksuelle spørsmål var mer ømtålige før
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ømme


eyma; av øm) refleksivt : klage, jamre, ynke segømme segømme seg
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ømfintlig


empfindlich, av empfinden 'føle', med tilknytning til øm) 1 følsom, sartømfintlig hudømfintlig hud
Kilde: ordbok.uib.no

1   3

øm


aumr 'elendig, ulykkelig') 1 verkende, sår (II)være øm i kneet etter falletvære øm i kneet etter fallet
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ølle


sitte og øllesitte og ølle
Kilde: ordbok.uib.no

0   0

ølgjær


Saccharomyces cerevisiae som brukes ved framstilling av øl B-vitaminrik gjærsopp av arten Saccharomyces cerevisiae som brukes ved framstilling av øl
Kilde: ordbok.uib.noSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10