Betydning Referanseindeks
Hva betyr Referanseindeks? Her finner du 17 betydninger av ordet Referanseindeks. Du kan også legge til en definisjon av Referanseindeks selv.

1

3   0

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det [..]
Kilde: skagenfondene.no

2

1   0

Referanseindeks


Sammenligningsindeks. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det investeringsmandatet fondet har. En referanseindeks kan derfor benyttes til å sammenligne i hvilken grad forvaltningsselskapet har lyktes med forvaltni [..]
Kilde: storebrand.no

3

1   0

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veiet gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastningsprestasjoner kan måles i forhold til.
Kilde: stocklink.no

4

1   0

Referanseindeks


De fleste fond måler avkastningen mot en referanseindeks. Referanseindeksen representerer en sammensetning av verdipapirer det er naturlig å sammenligne med.
Kilde: nordic-commodities.com

5

0   0

Referanseindeks


En indeks gjenspeiler sammensetningen og verdiutviklingen i et marked. Alle fond måles opp mot en valgt indeks, som vi kaller referanseindeksen til det enkelte fond. Hvis fondet slår sin egen referanseindeks, så har forvalterne skapt meravkastning i forhold til markedet.
Kilde: kortogkontant.no

6

0   0

Referanseindeks


En indeks som gjenspeiler sammensetningen og verdiutviklingen i et marked. Fond måles opp mot en referanseindeks.
Kilde: aksjebloggen.com

7

0   0

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det [..]
Kilde: landkredittbank.no

8

0   0

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veiet gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastni [..]
Kilde: aksjeguiden.no

9

0   0

Referanseindeks


En referanseindeks (ofte forkortet til indeks) er en sammensetning av verdipapier. Viktig å bemerke er at indekser ikke handler i verdipapirene, men kun sammenfatter teoretisk hva som foregår i marked [..]
Kilde: morningstar.no

10

0   0

Referanseindeks


En fellesnevner for et bestemt utvalg av verdipapirer: En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markede [..]
Kilde: frilanseren.no

11

0   0

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser således en gjennomsnittlig utvikling for det aktuelle markedet.
Kilde: paretoforvaltning.no

12

0   0

Referanseindeks


En fellesnevner for et bestemt utvalg av verdipapirer: En indeks er et uttrykk for en veid sammen-setning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser marked [..]
Kilde: spv.no

13

0   0

Referanseindeks


Se benchmark.
Kilde: n-ef.no

14

0   0

Referanseindeks


  Vi benytter representative indekser når vi evaluerer våre fond og kundenes avkastning og risiko i forhold til markedet som helhet. Målsettingen for våre fond er å oppnå en avkastning som er høyere enn de valgte referanseindekser. Referanseindeksene til hvert enkelt fond er angitt på de respektive fondssidene.
Kilde: alfredberg.no

15

0   0

Referanseindeks


En finansiell indeks som avkastningen til et fond eller investering kan måles mot.
Kilde: no.ishares.com

16

0   0

Referanseindeks


En referanseindeks gjenspeiler sammensetningen av et marked, en del av et marked (eksempelvis shippingselskapene på Oslo Børs), en multinasjonal industri (eksempelvis europeisk banknæring) eller lignende. Referanseindekser brukes gjerne til å måle resultatene til fondsforvaltere
Kilde: borsgruppen.no

17

0   0

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veid gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastningsprestasjoner kan måles i forhold til.
Kilde: borsgruppen.no

Legg til betydningen av Referanseindeks
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Reassuranse Refinansiering >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning