Betydning Referanseindeks
Hva betyr Referanseindeks? Her finner du 17 betydninger av ordet Referanseindeks. Du kan også legge til en definisjon av Referanseindeks selv.

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det [..]
Kilde: skagenfondene.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


Sammenligningsindeks. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det investeringsmandatet fondet har. En referanseindeks kan derfor benyttes til å sammenligne i hvilken grad forvaltningsselskapet har lyktes med forvaltni [..]
Kilde: storebrand.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veiet gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastningsprestasjoner kan måles i forhold til.
Kilde: stocklink.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


De fleste fond måler avkastningen mot en referanseindeks. Referanseindeksen representerer en sammensetning av verdipapirer det er naturlig å sammenligne med.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En indeks gjenspeiler sammensetningen og verdiutviklingen i et marked. Alle fond måles opp mot en valgt indeks, som vi kaller referanseindeksen til det enkelte fond. Hvis fondet slår sin egen referanseindeks, så har forvalterne skapt meravkastning i forhold til markedet.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En indeks som gjenspeiler sammensetningen og verdiutviklingen i et marked. Fond måles opp mot en referanseindeks.
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene velger en referanseindeks for sine verdipapirfond som har en sammensetning av verdipapirer det er rimelig å sammenligne fondet med sett i forhold til det [..]
Kilde: landkredittbank.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veiet gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastni [..]
Kilde: aksjeguiden.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En referanseindeks (ofte forkortet til indeks) er en sammensetning av verdipapier. Viktig å bemerke er at indekser ikke handler i verdipapirene, men kun sammenfatter teoretisk hva som foregår i marked [..]
Kilde: morningstar.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En fellesnevner for et bestemt utvalg av verdipapirer: En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markede [..]
Kilde: frilanseren.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser således en gjennomsnittlig utvikling for det aktuelle markedet.
Kilde: paretoforvaltning.no (offline)

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En fellesnevner for et bestemt utvalg av verdipapirer: En indeks er et uttrykk for en veid sammen-setning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser marked [..]
Kilde: spv.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


Se benchmark.
Kilde: n-ef.no (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


  Vi benytter representative indekser når vi evaluerer våre fond og kundenes avkastning og risiko i forhold til markedet som helhet. Målsettingen for våre fond er å oppnå en avkastning som er høyere enn de valgte referanseindekser. Referanseindeksene til hvert enkelt fond er angitt på de respektive fondssidene.
Kilde: alfredberg.no (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En finansiell indeks som avkastningen til et fond eller investering kan måles mot.
Kilde: no.ishares.com (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


En referanseindeks gjenspeiler sammensetningen av et marked, en del av et marked (eksempelvis shippingselskapene på Oslo Børs), en multinasjonal industri (eksempelvis europeisk banknæring) eller lignende. Referanseindekser brukes gjerne til å måle resultatene til fondsforvaltere
Kilde: borsgruppen.no (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veid gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastningsprestasjoner kan måles i forhold til.
Kilde: borsgruppen.no (offline)

<< Reassuranse Refinansiering >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning