Betydning Realrente
Hva betyr Realrente? Her finner du 17 betydninger av ordet Realrente. Du kan også legge til en definisjon av Realrente selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Rentekostnad minus inflasjon (prisstigning). Angir den reelle kostnaden ved lån av kapital.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Nominell rente fratrukket prisstigning (inflasjon).
Kilde: storebrand.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Den reelle rente etter at man har tatt hensyn til inflasjonen. For å beregne realrente tar man den nominelle renten og trekker fra prisstigningstakten.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Rentekostnad minus inflasjon og dermed den reelle kostnaden ved lån av kapital.
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Realrente er den reelle avkastningen, som er avkastningen justert for inflasjon, en fordringshaver får fra debitoren. I beregninger av realrente er det normalt å bruke konsumprisindeksen som justering [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Realrenten er nominell rente minus prisstigning og eventuelt korrigert for skattefradrag.
Kilde: oekonomi.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Den reelle rente efter, at man har taget hensyn til inflationen. For at beregne realrente tager man den nominelle rente og trækker prisstigningstakten fra.
Kilde: skagenfondene.dk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon).
Kilde: kommunepartner.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Nominell rente (pålydende rente) korrigert for prisstigning.
Kilde: ys.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon).
Kilde: norges-bank.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Reell avkastning. Rente fratrukket inflasjon (prisstigning i samfunnet).
Kilde: aksjeguiden.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Se nominell rente.
Kilde: home.himolde.no (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Nominell rente (pålydende rente) korrigert for prisstigning.
Kilde: bibforb.no (offline)

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Reell avkastning. Rente fratrukket inflasjon (prisstigning i samfunnet).
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon).
Kilde: kommunalbanken.no (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


"Vanlig" nominell rente fratrukket inflasjon
Kilde: borsgruppen.no (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Realrente


Realrenten er betegnelsen for den rente der fremkommer som den nominelle rente (påtrykte rente, kuponrenten, pålydende rente mm) fratrukket inflationen. Læs mere om Realrente
Kilde: banktorvet.dk (offline)





<< Realisert avkastning Reassuranse >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning