landkredittbank.no

Website:https://www.landkredittbank.no/
Oppstemmer mottatt20
Nedstemmer mottatt8
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (98)

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitetslån


Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Terminbeløpet består av avdragene og rentekostnadene.
Kilde: landkredittbank.no

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Router


En datateknisk enhet som er spesialisert for å transportere informasjon i et nettverk. Routerne kommuniserer ved hjelp av forskjellige typer datalinjer
Kilde: landkredittbank.no

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Våningshus


Bolighus på gård.
Kilde: landkredittbank.no

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


En fellesbetegnelse på opsjoner, forward og futures.
Kilde: landkredittbank.no

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Nettpostkasse


I venstremenyen i nettbanken finner du nettpostkassen din. Her kan du lese meldinger fra oss, og sende oss e-post. Dine kontoutskrifter, årsoppgaver og bilag blir sendt inn i nettpostkassen din. Her blir de liggende i 6 måneder før de slettes. Du vil alltid finne dine utskrifter helt siden kundeforholdet startet i dokumentarkivet.
Kilde: landkredittbank.no

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Prospekt


Forvaltningsselskapene er pålagt å utarbeide et prospekt for hvert av de verdipapirfondene de forvalter. Prospektet skal vise verdipapirfondets vedtekter, gi en kort redegjørelse av de gjeldende skatteregler for verdipapirfondet og andelseierne, samt gi opplysning om rettigheter og plikter som en andel i verdipapirfondet innebærer. Prospektet er ti [..]
Kilde: landkredittbank.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

skjøte


Er en erklæring om overdragelse av fast eiendom.
Kilde: landkredittbank.no

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

SSL


SSL er en kommunikasjonsprotokoll for overføring av privat informasjon over Internett. Landkreditt Bank bruker SSL i nettbanken for å sikre at dine data sikkert overføres fra din PC til nettbanken. Vi benytter også SSL på alle våre skjema slik at all konfidensiell informasjon du legger inn blir behandlet på en sikker måte.
Kilde: landkredittbank.no

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

takst


Den prisen en takstmann mener boligen kan bli solgt for i et normalmarked. Kun en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn verditaksten.
Kilde: landkredittbank.no

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Terminforfall


Frist for innbetaling av renter og avdrag på lån.
Kilde: landkredittbank.no


For å vise alle 98 definisjoner, vennligst logg inn.