landkredittbank.no

Website:https://www.landkredittbank.no/
Oppstemmer mottatt17
Nedstemmer mottatt7
Karma:9 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (98)

1

4   0

annuitetslån


Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Terminbeløpet består av avdragene og rentekostnadene.
Kilde: landkredittbank.no

2

3   0

router


En datateknisk enhet som er spesialisert for å transportere informasjon i et nettverk. Routerne kommuniserer ved hjelp av forskjellige typer datalinjer
Kilde: landkredittbank.no

3

2   1

våningshus


Bolighus på gård.
Kilde: landkredittbank.no

4

1   0

derivater


En fellesbetegnelse på opsjoner, forward og futures.
Kilde: landkredittbank.no

5

1   0

prospekt


Forvaltningsselskapene er pålagt å utarbeide et prospekt for hvert av de verdipapirfondene de forvalter. Prospektet skal vise verdipapirfondets vedtekter, gi en kort redegjørelse av de gjeldende skatteregler for verdipapirfondet og andelseierne, samt gi opplysning om rettigheter og plikter som en andel i verdipapirfondet innebærer. Prospektet e [..]
Kilde: landkredittbank.no

6

1   0

skjøte


Er en erklæring om overdragelse av fast eiendom.
Kilde: landkredittbank.no

7

1   0

ssl


SSL er en kommunikasjonsprotokoll for overføring av privat informasjon over Internett. Landkreditt Bank bruker SSL i nettbanken for å sikre at dine data sikkert overføres fra din PC til nettbanken. Vi benytter også SSL på alle våre skjema slik at all konfidensiell informasjon du legger inn blir behandlet på en sikker måte.
Kilde: landkredittbank.no

8

1   0

takst


Den prisen en takstmann mener boligen kan bli solgt for i et normalmarked. Kun en skjønnsmessig vurdering, og boliger kan bli solgt for mer eller mindre enn verditaksten.
Kilde: landkredittbank.no

9

1   0

transaksjon


Er det samme som overføring, for eksempel penger fra en konto til en annen.
Kilde: landkredittbank.no

10

1   0

volatilitet


Et mål på i hvor stor grad avkastningen av et verdipapir har svingt i forhold til gjennomsnittet i en bestemt måleperiode. En høy volatilitet innebærer høyere risiko.
Kilde: landkredittbank.no


For å vise alle 98 definisjoner, vennligst logg inn.