Betydning inflasjon
Hva betyr inflasjon? Her finner du 28 betydninger av ordet inflasjon. Du kan også legge til en definisjon av inflasjon selv.

1

4   0

inflasjon


Prisstigning som oppstår fordi etterspørselen er høyere enn tilbudet, fordi folk er villig til å betale mer for en vare eller tjeneste. Måles normalt ved konsumprisindeksen.
Kilde: storebrand.no

2

1   0

inflasjon


Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI).
Kilde: skagenfondene.no

3

1   0

inflasjon


Den prosentvise stigningen i pris- og inntektsnivå. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. (Motsatt av deflasjon).
Kilde: kortogkontant.no

4

1   0

inflasjon


Etymologi: Via det engelske ordet «inflation», fra det latinske ordet «inflatio» som betyr «oppblåsning» / «blåse opp».
Begrep mest brukt innen økonomi. Begrepet brukes om sterk og vedvarende prisstigning, det samme som et fall i verdien til f.eks. kronen (eller en annen pengeenhet) i forhold til kjøpekraft. For å sørge for lav og stabil inflasjon er pengeskaping underordnet den alminnelige penge- og kredittpolitikk.

Begrepet inflasjon kan også brukes i overført betydning om at det blir mer av noe og derfor mindre verdt.
Eksempel på bruk av ordet i overført betydning:
- Det har etter min mening gått inflasjon i bruk av uttrykket «over gjennomsnittet»
Saga - 28. august 2018

5

1   0

inflasjon


(Rask) prisstigning.
Kilde: eholding.no

6

0   0

inflasjon


Prosentvis stigning i det generelle pris og inntekstnivået. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. Motsatt av deflasjon.
Kilde: aksjebloggen.com

7

0   0

inflasjon


Det er et substantiv som brukes til å representere noe i handlingen med å oppblåse noe eller tilstanden til å bli oppblåst. I økonomi betyr det en generell prisøkning og fall i innkjøpsverdien av penger.
Alina Cristea1 - 31. august 2018

8

0   0

inflasjon


Kosmisk inflasjon er et begrep som brukes innen kosmologi blant annet for å forklare hva det kommer av at universet ser ut til å være så likeformet i alle retninger, der Big Bang-modellen ellers v [..]
Kilde: no.wikipedia.org

9

0   0

inflasjon


Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer enn før for en bestemt pengesum. Inflasjonen må [..]
Kilde: no.wikipedia.org

10

0   0

inflasjon


Vanligvis definert blant økonomer som sterk og vedvarende prisstigning, eller sagt på en annen måte: sterkt og vedvarende fall i pengeverdien. I mediene og i dagligtale betyr inflasjon nå kort og [..]
Kilde: oekonomi.no

11

0   0

inflasjon


Stigning i gjennomsnittlig prisnivå som bl.a. skyldes en økning av betalingsmidlene i et samfunn, med den følge at disse synker i verdi. Måles med for eksempel konsumprisindeksen. I Norge har Norg [..]
Kilde: lederkilden.no

12

0   0

inflasjon


Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI).
Kilde: kommunepartner.no

13

0   0

inflasjon


Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI). Priskalkulator
Kilde: norges-bank.no

14

0   0

inflasjon


Prisstigningen i samfunnet.
Kilde: aksjeguiden.no

15

0   0

inflasjon


Prosentvis stigning i det generelle pris- og inntekstnivået. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. Det motsatte av deflasjon.
Kilde: sor.no

16

0   0

inflasjon


Et mål på hvor mye et lands generelle prisnivå stiger. Motsatte av deflasjon.
Kilde: morningstar.no

17

0   0

inflasjon


Et mål på hvor mye et lands generelle prisnivå stiger. Motsatte av deflasjon.
Kilde: paretoforvaltning.no

18

0   0

inflasjon


Vanligvis definert blant økonomer som sterk og vedvarende prisstigning, eller sagt på en annen måte: sterkt og vedvarende fall i pengeverdien. I mediene og i dagligtale betyr inflasjon nå kort og godt prisstigning. Vi bruker inflasjon i betydningen prisstigning i denne boken, det vil si økning i det generelle prisnivå, for eksempel prosentvis [..]
Kilde: home.himolde.no

19

0   0

inflasjon


Prisstigningen i samfunnet.
Kilde: nordic-commodities.com

20

0   0

inflasjon


En økonomisk tilstand der priser på forbruksvarer stiger. Dersom inflasjonsgrad vokser raskere enn inntektsnivået virker inflasjon nedbrytende på kjøpekraft.
Kilde: valutahandelinfo.com

21

0   0

inflasjon


Inflasjon er økning i det generelle prisnivået (ofte målt ved veksten i KPI - konsumprisindeksen)
Kilde: n-ef.no

22

0   0

inflasjon


Den prosentvise stigning i priser. Måles ved den årlige konsumprisindeksen. Motsatt av deflasjon.
Kilde: pengesmart.no

23

0   0

inflasjon


Stigning i gjennomsnittlig prisnivå målt med f.eks. konsumprisindeksen.
Kilde: fysio.no

24

0   0

inflasjon


Stigning i gjennomsnittlig prisnivå målt mot f.eks. konsumprisindeksen.
Kilde: lederne.no

25

0   0

inflasjon


Inflasjon (prisstigning) angir økningen i priser på varer og tjenester over tid. Som følge av inflasjon vil penger bli mindre verdt ettersom tiden går.
Kilde: borsgruppen.no

26

0   0

inflasjon


At prisene på varer i et land stiger, samtidig som verdien på pengene i landet synker.
Dr. William - 6. april 2016

27

0   1

inflasjon


en situasjon der et land eller en økonomi opplever økte priser og økte lønninger, uavhengig av økonomisk vekst
Kilde: no.wiktionary.org

28

1   2

inflasjon


Når prisen på varer og tjenester går opp over tid kaller vi det inflasjon.  Inflasjonen måles gjennom den såkalte konsumprisindeksen. Norges Bank har fått som oppgave å sette renten slik at i [..]
Kilde: ungokonomi.no

Legg til betydningen av inflasjon
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< boato vacación >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning