pengesmart.no

Oppstemmer mottatt9
Nedstemmer mottatt8
Karma:2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (46)

1

3 Thumbs up   4 Thumbs down

sparekonto


Konto som brukes til sparing. Har høyere rente enn brukskonto, men har ofte uttaksbegrensninger.
Kilde: pengesmart.no (offline)

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

pantelån


Lån der lånegiver har pant i eiendom (f.eks. hus, leilighet eller bil). Dersom lånet misligholdes kan lånegiver ta over eiendommen eller eiendelen det er pant i.
Kilde: pengesmart.no (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inkasso


Begrep for inndrivelse av gjeld som ikke er betalt innen forfall.
Kilde: pengesmart.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konkurs


Konkurs inntrer når en person eller selskap ikke har verdier og nåværende eller fremtidige inntekter ikke er nok til å dekke forpliktelser og gjeld.
Kilde: pengesmart.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kredittkort


Et betalingskort som gir deg mulighet til å låne penger opp til en maksimumsgrense. Dette lånet er som regel usikret.
Kilde: pengesmart.no (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

styringsrente


Renten som Norges Bank setter for utlån til norske banker. Danner grunnlaget for renten som tilbys bankenes lånekunder med et påslag.
Kilde: pengesmart.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agio/disagio


Kursgevinst eller tap ved salg av valuta eller rentepapir.
Kilde: pengesmart.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i aksjeselskap som gir rett til utbytte.
Kilde: pengesmart.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksjefond


Et fond som plasserer andelseiernes penger i aksjer.
Kilde: pengesmart.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

annuitetslån


Et konstant terminbeløp som omfatter både renter og avdrag som en lånetaker betaler hvert terminforfall.
Kilde: pengesmart.no (offline)


For å vise alle 46 definisjoner, vennligst logg inn.