Saga

Geboortedatum:1989-09-05
Woonplaats:BØSTAD
Oppstemmer mottatt43
Nedstemmer mottatt25
Karma:17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (39)

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

upåfallende


Adjektiv avledet av ordet påfallende med prefikset u-.
Ord som betyr at det er normalt, ikke påfallende, vanlig, dagligdags, som forventet, ikke noe spesielt. Ordet kan ofte brukes innen medisin, f.eks. i prøvesvar fra legen.

Ordet kan være både positivt og negativt ladet; der det kan være positivt at noe er helt normalt, eller at det kan være negativt at noe er så normalt at det kan virke kjedelig.


Eksempler på bruk:
- Det var en upåfallende opplevelse
- Vegglampen er upåfallende
- Ved undersøkelse av svelget og strupehodeområdet var det upåfallende funn
- Hjerneparenkymet er upåfallende
Saga - 23. august 2018

2

5 Thumbs up   2 Thumbs down

metafor


Et ord eller uttrykk med overført betydning eller bruk av billedlig språk. Man bruker sammenligninger uten å si at det er som, liksom eller likt. Metaforer blir ofte brukt for å beskrive abstrakte forhold med noe mer velkjent og konkret for lytteren.

Metaforer kan lett blandes med simile, der man sammenligner ved bruk av som, liksom og lik, f.eks. «Han var som en løve» eller «Den hunden ligner på en ulv».


Eksempler på bruk av metaforer:
- Han var hjernen bak det hele
- Jeg er ingen delikat blomst
- Det var på hengende håret
- Vi må smi mens jernet er varmt
Saga - 23. august 2018

3

5 Thumbs up   1 Thumbs down

moderat


Etymologi: Fra det latinske ordet «moderatus».

Et adjektiv som kan brukes på flere måter og beskriver at noe er måteholdent, midt på treet/midt i mellom, ikke overdrevent, rimelig, sindig.
Eksempler:
- Han har et moderat alkoholforbruk
- De driver med moderat fysisk aktivitet
- De stilte moderate krav
- Prisene var moderate
- Moderat økning i økonomien

Moderat kan også være negativt ladet, som ikke så bra, ikke godt nok.
Eksempel:
- Sikten var moderat

Begrepet kan også brukes innen politikk; ikke ytterliggående, konservative, eller om språk; tradisjonelt, lite avvikende fra standardspråk.
Saga - 23. august 2018

4

4 Thumbs up   1 Thumbs down

fornemmelse


Ord for å ha en følelse, anelse, sanseopplevelse, sanseinntrykk. Verbalsubstantiv til ordet fornemme, avledet med suffikset -else. Ordet fornemmelse kan brukes på forskjellige måter.


Kroppslige følesanser:
- Når jeg spiser chilipepper får jeg en brennende fornemmelse på tungen
- Hun fikk en fornemmelse av at knærne hennes sviktet

Vag, men begrunnet oppfattelse av hvordan noe forholder seg:
- De fikk en fornemmelse av at noe ikke stemte da de leste gjennom journalen
- Hvilken fornemmelse har barn av tid?

Følelsesmessig sinnstilstand:
- En uhyggelig fornemmelse snek seg inn i tankene hans
- Hun fikk en fornemmelse av behag og velvære

Å ha en spesiell forståelse for eller intuisjon om noe:
- Han har en fornemmelse for matematikk
- Jeg har en fornemmelse for overnaturlige fenomener
Saga - 23. august 2018

5

4 Thumbs up   1 Thumbs down

omsorg


Å ta vare på noen og vise at man bryr seg.
Sørge for andre, gi kjærlig oppmerksomhet.
Noe man viser eller gir til andre, gjennom handlinger eller ord, som uttrykker empati og støtte ovenfor andre.

Et skille mellom naturlig omsorg og profesjonell omsorg:
Naturlig omsorg - Sørge for og vise hengiven oppmerksomhet i sitt private liv, f.eks. i forhold til en venn eller et familiemedlem.
Profesjonell omsorg - Ta vare på og pleie mennesker gjennom arbeid, f. eks. arbeid med eldre eller funksjonshemmede.
Saga - 20. august 2018

6

3 Thumbs up   2 Thumbs down

undergrave


Verb for å grave bort fundament, støtte, grunn, som fører til at det faller sammen. Brukes hovedsakelig som et ord med overført betydning for å svekke, fjerne grunnlag, ødelegge for (tro, verdier, moral, autoritet), demoralisere.


Eksempler på bruk av ordet med overført betydning:
- Det undergraver din autoritet som forelder
- Forsøk på å undergrave demokratiet
- Dette vil undergrave ryktet mitt
- Du kan ikke undergrave mine verdier

Eksempler på bruk av ordet uten overført betydning:
- Undergrave byggets gamle fundament og støpe et nytt
Saga - 23. august 2018

7

3 Thumbs up   3 Thumbs down

nasjon


Etymologi: av det latinske ordet natio «fødsel»

Et substantiv som beskriver en gruppe mennesker med felles sosial og kulturell identitet.
Kan også brukes som et ord for land eller en stat som omfatter en gruppe med felles identitet og historisk opphav.
Henviser til folkegrupper som skiller seg fra andre sammenlagt på grunnlag av: geografisk territorium, historie, språk og kultur.
Var i utgangspunktet et begrep brukt om grupper med felles opprinnelse og fødested.
Begrepet er altså flertydig, der stat er en formell betegnelse og nasjon er uformell.
Saga - 23. august 2018

8

2 Thumbs up   2 Thumbs down

orkidé


Etymologi: fra det greske ordet órkhis «testikkel» (etter formen på knollene i mange slekter)
Uttale: årkide:´

Orkidé er ikke bare én blomst, men egentlig en plantefamilie kalt orkidéfamilien. Det er den blomsterplantefamilien med flest arter; over 20 000. Derfor finnes det store forskjeller i forhold til utseende og levevis. De aller fleste lever i tropiske omgivelser med høy temperatur og luftfuktighet, men Norge har 22 slekter med 35 arter, blant annet skogfrue, flangre og marihånd.

Mange orkidéer dyrkes som stueplanter og er svært populære, blant annet Phalaenopsis, Cattleya og Odontoglossum.
Saga - 23. august 2018

9

2 Thumbs up   1 Thumbs down

synonym


Ord som blir brukt om forskjellige ord med samme eller lignende betydning. Et synonym kan være et adjektiv, substantiv, verb eller adverb. Når to ord har motsatt betydning kalles det et antonym, derfor kan man si at synonym og antonym er et antonym. To ord har sjeldent helt samme betydning, men kan fortsatt brukes om hverandre – forutsatt at betydningen på setningen blir lik eller passer.


Eksempler på synonymer:
- Morsomt – artig – gøy
- Vondt – smertefullt – sårt
- Pen – vakker – nydelig
- Trøtt – søvnig – døsig
Saga - 23. august 2018

10

2 Thumbs up   2 Thumbs down

omsetning


Et substantiv som brukes om den totale inntekten (hva de har tjent) til en bedrift eller en transaksjon innenfor en gitt periode.
Det er den totale inntekten av varer, tjenester, fast eiendom og nominelle fordringer av alle slag som man skal beregne og betale moms og skatt av. Man kan også bruke begrepet salgsinntekt istedenfor omsetning.
Et mer spesifisert begrep om inntekt innenfor visse tidsrammer som også kun brukes i forhold til salg og transaksjoner, i motsetning til ordet inntekt som kan brukes om lønn e.l.
Saga - 23. august 2018


For å vise alle 39 definisjoner, vennligst logg inn.