Betydning Aksjefond
Hva betyr Aksjefond? Her finner du 27 betydninger av ordet Aksjefond. Du kan også legge til en definisjon av Aksjefond selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer. (Kilde: Verdipapirfondenes Forening.) Les mer om aksjefond på Storebrand.no.
Kilde: storebrand.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et fond som normalt skal ha 80 – 100 prosent eksponering mot aksjemarkedet. Avkastningen består i hovedsak av kursgevinster (eller kurstap). Utbytter som selskapene betaler til aksjonærene vil tilfalle andelseierne i et aksjefond og ved at utbyttet enten deles ut til andelseierne eller reinvesteres i nye aksjer. Det finnes mange typer aksjefond. Fo [..]
Kilde: skagenfondene.no (offline)

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Aksjefond


Et fond som investerer andelseiernes (sparernes) penger i aksjer. Les mer om de beste aksjefond.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumenter (VFFs bransjestandard). Aksjefond krever ofte kjøp, salg og forvaltningsavgifter. Det finnes mange ulike aksjefond, bransjefond, nisjefond, regions [..]
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Vanligvis investerer ikke aksjefond i rentebærende papirer.
Kilde: landkredittbank.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som investerer i aksjer. I skatteloven er aksjefond definert som verdipapirfond med én eller flere aksjer i porteføljen. I den norske fondbransjens egen klassifiserin [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: oekonomi.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80% av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, som normalt ikke skal være investert i rentebærende papirer. Aksjefond som er investert i rentebærende papirer kalles et kombinasj [..]
Kilde: stocklink.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: lederkilden.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: lederkilden.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond investerer vesentlig i aksjer. Avkastningen i et aksjefond består i hovedsak av kursgevinster (eller kurstap), da det ikke er en løpende rente i slike fond. Utbytter som selskapene betale [..]
Kilde: kommunepartner.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: eholding.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


En aksjeportefølje som flere sparere eier i fellesskap, og som administreres av en fondsforvalter på eiernes vegne. Regler for aksjefond m.m. er regulert i Lov om Verdipapirfond. Man bli eier gjennom [..]
Kilde: aksjeguiden.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrument [..]
Kilde: sor.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.
Kilde: morningstar.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapital [..]
Kilde: frilanseren.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.
Kilde: paretoforvaltning.no (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av f [..]
Kilde: fondsfinans.no

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et fond som har hele eller mesteparten av sin forvaltningskapital investert i mange ulike aksjer.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: oslobors.no (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapital [..]
Kilde: spv.no

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et fond som plasserer andelseiernes penger i aksjer.
Kilde: pengesmart.no (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: fortefondene.no (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80 % av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, som normalt ikke skal være investert i rentebærende papirer. Aksjefond som er investert i rentebærende papirer kalles et kombina [..]
Kilde: borsgruppen.no (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond er en sammensatt portefølje av aksjer, forvaltet av en fondsforvalter. Den som sparer i aksjefond, kalles andelseier. Forvaltning av et aksjefond er regulert i Lov om verdipapirfond.
Kilde: sidene.no

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aksjefond


En selvstendig formuesmasse som for det vesentlige består wv aksjer og andre
Kilde: legaliz.no (offline)

27

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Aksjefond


Et aksjefond er en type verdipapirfond der minimum 80% av all kapital som investeres i fondet, skal bestå av aksjer.
jarlvarg - 23. oktober 2019

<< Akseptskjema Aksjeindeks >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning