Betydning Aksjefond
Hva betyr Aksjefond? Her finner du 27 betydninger av ordet Aksjefond. Du kan også legge til en definisjon av Aksjefond selv.

1

1   0

Aksjefond


Et fond som investerer andelseiernes (sparernes) penger i aksjer. Les mer om de beste aksjefond.
Kilde: kortogkontant.no

2

0   0

Aksjefond


Et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer. (Kilde: Verdipapirfondenes Forening.) Les mer om aksjefond på Storebrand.no.
Kilde: storebrand.no

3

0   0

Aksjefond


Et fond som normalt skal ha 80 – 100 prosent eksponering mot aksjemarkedet. Avkastningen består i hovedsak av kursgevinster (eller kurstap). Utbytter som selskapene betaler til aksjonærene vil tilfalle andelseierne i et aksjefond og ved at utbyttet enten deles ut til andelseierne eller reinvesteres i nye aksjer. Det finnes mange typer aksjefon [..]
Kilde: skagenfondene.no

4

0   0

Aksjefond


Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumenter (VFFs bransjestandard). Aksjefond krever ofte kjøp, salg og forvaltningsavgifter. Det finnes mange ulike aksjefond, bransjefond, nisjefond, regio [..]
Kilde: aksjebloggen.com

5

0   0

Aksjefond


Et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Vanligvis investerer ikke aksjefond i rentebærende papirer.
Kilde: landkredittbank.no

6

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som investerer i aksjer. I skatteloven er aksjefond definert som verdipapirfond med én eller flere aksjer i porteføljen. I den norske fondbransjens egen klassifiser [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7

0   0

Aksjefond


Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: oekonomi.no

8

0   0

Aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80% av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, som normalt ikke skal være investert i rentebærende papirer. Aksjefond som er investert i rentebærende papirer kalles et kombin [..]
Kilde: stocklink.no

9

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: lederkilden.no

10

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: lederkilden.no

11

0   0

Aksjefond


Et aksjefond investerer vesentlig i aksjer. Avkastningen i et aksjefond består i hovedsak av kursgevinster (eller kurstap), da det ikke er en løpende rente i slike fond. Utbytter som selskapene beta [..]
Kilde: kommunepartner.no

12

0   0

Aksjefond


Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: eholding.no

13

0   0

Aksjefond


En aksjeportefølje som flere sparere eier i fellesskap, og som administreres av en fondsforvalter på eiernes vegne. Regler for aksjefond m.m. er regulert i Lov om Verdipapirfond. Man bli eier gjenno [..]
Kilde: aksjeguiden.no

14

0   0

Aksjefond


Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumen [..]
Kilde: sor.no

15

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.
Kilde: morningstar.no

16

0   0

Aksjefond


I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapital [..]
Kilde: frilanseren.no

17

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.
Kilde: paretoforvaltning.no

18

0   0

Aksjefond


Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av f [..]
Kilde: fondsfinans.no

19

0   0

Aksjefond


Et fond som har hele eller mesteparten av sin forvaltningskapital investert i mange ulike aksjer.
Kilde: nordic-commodities.com

20

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: oslobors.no

21

0   0

Aksjefond


I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapital [..]
Kilde: spv.no

22

0   0

Aksjefond


Et fond som plasserer andelseiernes penger i aksjer.
Kilde: pengesmart.no

23

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: fortefondene.no

24

0   0

Aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80 % av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, som normalt ikke skal være investert i rentebærende papirer. Aksjefond som er investert i rentebærende papirer kalles et komb [..]
Kilde: borsgruppen.no

25

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er en sammensatt portefølje av aksjer, forvaltet av en fondsforvalter. Den som sparer i aksjefond, kalles andelseier. Forvaltning av et aksjefond er regulert i Lov om verdipapirfond.
Kilde: sidene.no

26

0   0

Aksjefond


En selvstendig formuesmasse som for det vesentlige består wv aksjer og andre
Kilde: legaliz.no

27

0   1

Aksjefond


Et aksjefond er en type verdipapirfond der minimum 80% av all kapital som investeres i fondet, skal bestå av aksjer.
jarlvarg - 23. oktober 2019

Legg til betydningen av Aksjefond
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Akseptskjema Aksjeindeks >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning