Betydning aksje
Hva betyr aksje? Her finner du 28 betydninger av ordet aksje. Du kan også legge til en definisjon av aksje selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


fast andel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap
Kilde: no.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et selskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen (kilde: Verdipapirfondenes Forening).
Kilde: storebrand.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et selskap, og representerer en del av selskapets egenkapital. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen er eierne den øverste myndighet i selskapet. Se også grunnfondsbevis.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i aksjeselskap som gir rett til utbytte fra selskapet.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Verdipapir som representerer en eierdel i et aksjeselskap og dermed rett til utbytte fra selskapet.
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et selskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.
Kilde: landkredittbank.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Aksjenes pålydende verdi multiplisert med antall aksjer i selskapet ut [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Hver aksje lyder på like store beløp. Summen av alle aksjene er selskapets aksjekapital.
Kilde: oekonomi.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et selskap. En aksje representerer et krav på selskapets egenkapital.
Kilde: uof.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Andel i et aksjeselskap.   
Kilde: kredinor.no (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En andel av den innskutte kapital i et AS... 
Kilde: jusstorget.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i selskap med begrenset ansvar. Del av aksjekapital. Aksjene skal lyde på like stort beløp og gir normalt lik rett i aksjeselskapet. Aksjene kan imidlertid ha forskjellige klasser: A-aksjer [..]
Kilde: lederkilden.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i selskap med begrenset ansvar.
Kilde: lederkilden.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne [..]
Kilde: kommunepartner.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne [..]
Kilde: norges-bank.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Hver aksje lyder på like store beløp. Summen av alle aksjene er selskapets aksjekapital.
Kilde: eholding.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i selskap. Aksjeeieren er ikke ansvarlig for selskapets gjeld, i motsetning til hva som er tilfelle ved de fleste andre eierformer.
Kilde: aksjeguiden.no

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en investering i et selskap. Det er aksjonærene som eier selskapene.
Kilde: morningstar.no

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i en bedrift: En aksje er en eierandel i et selskap. Aksjene utgjør en del av selskapets egenkapital. For deg som aksjeeier, enten du eier aksjer direkte eller indirekte via aksjefond, utgjø [..]
Kilde: frilanseren.no

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For aksjeeierne, aksjonærene, kommer avkastningen på en aksje enten i form av utbytte fra selskapet eller økt markedsverdi på aksjen.
Kilde: paretoforvaltning.no (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En omsettelig eierandel i et aksjeselskap.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i en bedrift: En aksje er en eierandel i et selskap, og utgjør en del av selskapets egenkapital. For deg som aksjeeier, enten du eier aksjer direkte eller indirekte via aksjefond, utgjør avk [..]
Kilde: spv.no

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i aksjeselskapet. Se også grunnfondsbevis.
Kilde: nbim.no (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i aksjeselskap som gir rett til utbytte.
Kilde: pengesmart.no (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Et verdipapir som representerer en eierandel i et aksjeselskap. Børsnoterte aksjer er gjenstand for handel i et regulert verdipapirmarked på en eller flere børser.
Kilde: borsgruppen.no (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


Eierandel i selskap med begrenset ansvar.
Kilde: sidene.no

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


En aksje er en fast andel i et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap. Alle aksjene i et selskap skal ha samme pålydende verdi. Aksjenes pålydende multiplisert med antall aksjer i selskapet utgjør selskapets aksjekapital. 

Å inneha en eller flere aksjer gir aksjonæren en gruppe rettigheter i selskapet, som vanligvis inndeles i to grupper: økono [..]
Kilde: oppstart.no (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksje


A) Andel i et aksjeselskap B) Det dokument som gir utrykk for slik andel som nevnt under A), og dennes størrelse(
Kilde: legaliz.no (offline)
<< akseptabel aksjonær >>