Betydning Verdipapir
Hva betyr Verdipapir? Her finner du 15 betydninger av ordet Verdipapir. Du kan også legge til en definisjon av Verdipapir selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Et verdipapir er et dokument som representerer en verdi. Dette kan være fordi det gir uttrykk for et pengekrav, for eksempel gjeldsbrev, veksler eller obligasjoner. Det andre alternativet er at dokume [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Et dokument som representerer en verdi, for eksempel aksjer, obligasjoner, sertifikater og gjeldsbrev.
Kilde: nordic-commodities.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer; egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (obligasjoner og sertifikater). (Kilde: Verdipapirfondenes Forening)
Kilde: storebrand.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


En fellesbetegnelse for alle de papirer som omsettes på børsen. Verdipapirer omfatter bl.a. aksjer, obligasjoner, sertifikater og veksler.
Kilde: skagenfondene.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Et verdipapir er bevis på et eierforhold slik som aksjer, obligasjoner, tegningsrettsbevis m.v.
Kilde: kortogkontant.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer: egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (obligasjoner og sertifikater).
Kilde: landkredittbank.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse for blant annet aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: lederkilden.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: lederkilden.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: aksjeguiden.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse på aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater: Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer; egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (o [..]
Kilde: frilanseren.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer; egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (obligasjoner og sertifikater).
Kilde: fondsfinans.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: kommunalbanken.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse på aksjer, grunnfondsbevis, obligasjoner og sertifikater: Det finnes i hovedsak to grupper verdipapirer; egenkapitalinstrumenter (aksjer og grunnfondsbevis) og rentebærende papirer (o [..]
Kilde: spv.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse for bl.a. aksjer, grunnfondsbevis, fondsandeler, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: borsgruppen.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Verdipapir


Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, grunnfondsbevis, fondsandeler, obligasjoner, opsjoner og futures.
Kilde: sidene.no

<< Verdijustert egenkapital Verdipapirfond >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning