Betydning Verdijustert egenkapital
Hva betyr Verdijustert egenkapital? Her finner du 2 betydninger av ordet Verdijustert egenkapital. Du kan også legge til en definisjon av Verdijustert egenkapital selv.

1

2   0

Verdijustert egenkapital


Verdien av selskapets egenkapital når vi bruker markedsverdi og ikke bokført verdi på selskapets aktiva.
Kilde: storebrand.no

2

0   0

Verdijustert egenkapital


(VJEK) Eiendeler priset til dagsverdi med fradrag av gjeld. Tilsvarer bokført egenkapital + konvertible obl. lån + mer-/mindreverdier aktiva og passiva justert for skatt. I tilknytning til dette nøkke [..]
Kilde: lederkilden.no

Legg til betydningen av Verdijustert egenkapital
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Venturekapitalist Verdipapir >>