kommunalbanken.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt15
Nedstemmer mottatt3
Karma:13 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (64)

1

11   0

balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: kommunalbanken.no

2

1   0

kapitaldekning


Et måltall på hvor stor andel av en banks risikovektede eiendeler som er finansiert med ansvarlig kapital (JfrBIS-vektingen) Minimumsgrensen er av Finanstilsynet satt til å være 8%.
Kilde: kommunalbanken.no

3

1   0

kupongrente


Renten på obligasjoner som fastsettes på utstedelsestidspunktet, og som man får utbetalt (halv)årlig (basert på obligasjonens pålydende verdi).
Kilde: kommunalbanken.no

4

1   0

løpetid


  Den tid et lån løper til lånet er helt innfridd.
Kilde: kommunalbanken.no

5

1   1

risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: kommunalbanken.no

6

0   0

annuitetslån


Lån hvor summen av låntakers terminbeløp til renter og avdrag er konstant.
Kilde: kommunalbanken.no

7

0   0

arbitrasje


Risikofri gevinst. Oppnås gjennom å utnytte feilprising i finansmarkedet.
Kilde: kommunalbanken.no

8

0   0

basispunkter


Ett basispunkt tilsvarer 0,01 % eller 1/100 av 1 %. Kalles også rentepunkt eller yieldpunkt
Kilde: kommunalbanken.no

9

0   0

benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: kommunalbanken.no

10

0   0

bis-vekting


Bank of international settlements (BIS) har satt opp retningslinjer for hvordan man skal risikovekte en låntager. Skalen går fra 0 til 1, hvor 0 er lavest. Staten er vektet 0, mens kommuner og banker er vektet 0,2. Industriselskaper er vektet 1. Vektingen innebærer at man kan låne ut 5 ganger så mye penger til en kommune som til industriselskaper f [..]
Kilde: kommunalbanken.no


For å vise alle 64 definisjoner, vennligst logg inn.