Betydning Risikopremie
Hva betyr Risikopremie? Her finner du 17 betydninger av ordet Risikopremie. Du kan også legge til en definisjon av Risikopremie selv.

1

7 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie s [..]
Kilde: norges-bank.no

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikopremie


Risikopremie er generelt den tilleggsavkastning investor/eier forventer ved pengeplasseringer/verdidisposisjoner under usikkerhet og som derved skal bidra til å kompensere for risiko. Ved investeringsanalyser vil derfor diskonteringsrenten inkludere et risikojustert avkastningskrav. Ved inngåelse av opsjonsavtaler i forbindelse med akkvirering av u [..]
Kilde: eiendomsfag.no (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Risikopremie kan beskrives på to måter: 1) Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). 2) Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av en gitt investeringsperiode. Denne faktiske risikopremien kan være n [..]
Kilde: storebrand.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: n-ef.no (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikopremie


  Risikopremie kan beskrives på to måter: 1. Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). 2. Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av en gitt investeringsperiode. Den faktiske risikopremien kan være n [..]
Kilde: alfredberg.no (offline)

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: kommunalbanken.no (offline)

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Risikopremie er den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: nbim.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikopremie


I skadeforsikring betegnelse på skadefrekvens multiplisert med skadegrad. I livsforsikring betegnelse på den del av premien som skal dekke polisens andel av selskapets udekkede risiko ved død.
Kilde: harduensak.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikopremie


Den meravkastningen - utover risikofri rente - som investorer krever fra aksjemarkedet for å påta seg risiko.
Kilde: borsgruppen.no (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Den meravkastningen som kan oppnås ved å påta seg mer risiko sammenlignet med en risikofri investering slik som statspapirer. Alle investeringer i fond er forbundet med en viss risiko.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

12

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


I livsforsikring er det den del av premien som er beregnet å dekke polisens andel av selskapets udekkede risiko ved død. Risikodelen varierer i løpet av premiebetalingstiden. I skadeforsikring er risi [..]
Kilde: klp.no

13

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Risikopremie


Ekstra avkastning for en risikabel investering i forhold til en risiko investering (f. eks statsobligasjoner)
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie s [..]
Kilde: kommunepartner.no

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


En betaling for å påta seg ansvaret for usikkerhet.
Kilde: prinsix.forsvaret.no (offline)

16

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Over tid skal en investering i aksjemarkedet gi en bedre avkastning enn sparing i bank. Den meravkastning du bør få i aksjemarkedet er et uttrykk for den ekstra risiko det er å plassere pengene i aksj [..]
Kilde: aksjeguiden.no

17

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Risikopremie


Et mål for usikkerhet knyttet til investeringer. Usikre investeringer krever mulighet for høyere avkastning enn sikre investeringer. Tilsvarende vil vanligvis usikre investeringsobjekter prises lavere enn sikre.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

<< Risikopreferanse Risikoresultat >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning