Betydning Forvaltningsselskap
Hva betyr Forvaltningsselskap? Her finner du 12 betydninger av ordet Forvaltningsselskap. Du kan også legge til en definisjon av Forvaltningsselskap selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne k [..]
Kilde: storebrand.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne k [..]
Kilde: skagenfondene.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Forretningsfører for et aksjefond, og treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseierne k [..]
Kilde: landkredittbank.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht Lov om verdipapirfond.
Kilde: stocklink.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne [..]
Kilde: kommunepartner.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht Lov om verdipapirfond.
Kilde: aksjeguiden.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt utarbeider periodisk informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på veg [..]
Kilde: frilanseren.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne.
Kilde: paretoforvaltning.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne [..]
Kilde: fondsfinans.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt utarbeider periodisk informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på veg [..]
Kilde: spv.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht. Lov om verdipapirfond
Kilde: borsgruppen.no (offline)

<< Forvaltningshonorar Forvaltningsstil >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning