Betydning Forvaltningsselskap
Hva betyr Forvaltningsselskap? Her finner du 12 betydninger av ordet Forvaltningsselskap. Du kan også legge til en definisjon av Forvaltningsselskap selv.

1

1   0

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseie [..]
Kilde: storebrand.no

2

0   0

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseie [..]
Kilde: skagenfondene.no

3

0   0

Forvaltningsselskap


Forretningsfører for et aksjefond, og treffer i denne egenskap alle disposisjoner over fondet som forvaltningen av det medfører.
Kilde: kortogkontant.no

4

0   0

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne. Det er forvaltningsselskapet som treffer alle disposisjoner som fondsforvaltningen innebærer. For å kunne forvalte midler på vegne av andelseie [..]
Kilde: landkredittbank.no

5

0   0

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht Lov om verdipapirfond.
Kilde: stocklink.no

6

0   0

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseier [..]
Kilde: kommunepartner.no

7

0   0

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht Lov om verdipapirfond.
Kilde: aksjeguiden.no

8

0   0

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt utarbeider periodisk informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på [..]
Kilde: frilanseren.no

9

0   0

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseierne.
Kilde: paretoforvaltning.no

10

0   0

Forvaltningsselskap


Et forvaltningsselskap for verdipapirfond er et selskap som forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt forestår periodisk informasjon til andelseier [..]
Kilde: fondsfinans.no

11

0   0

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskapet forvalter andelseiernes midler i de fond som selskapet tilbyr, fører regnskap for disse samt utarbeider periodisk informasjon til andelseierne. For å kunne forvalte midler på [..]
Kilde: spv.no

12

0   0

Forvaltningsselskap


Forvaltningsselskaper har konsesjon fra Kredittilsynet til å forestå forvaltning av verdipapirfond iht. Lov om verdipapirfond
Kilde: borsgruppen.no

Legg til betydningen av Forvaltningsselskap
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Forvaltningshonorar Forvaltningsstil >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning