Betydning Diversifisering
Hva betyr Diversifisering? Her finner du 21 betydninger av ordet Diversifisering. Du kan også legge til en definisjon av Diversifisering selv.

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Også kalt risikospredning. Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket gir mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte; gjennom å diversifisere verdipapirfondets portefølje oppnår fondet risikospredning. Verdipapirfond [..]
Kilde: storebrand.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Spredning av porteføljen på flere investeringsobjekter med formål å redusere risikoen.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Beskriver hvordan en (investerings)portefølje er fordelt (mellom ulike investeringsobjekter og –aktiva). Desto større diversifisering, desto flere ulike investeringsobjekter er det investert i. Desto [..]
Kilde: klp.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer. Da blir det mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en annen måte: gjennom å diversifisere verdipapirfondets portefølje oppnår fondet risikospredning. Verdipapirfondloven setter minstekrav til [..]
Kilde: landkredittbank.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Investeringer på tvers av tid og investeringsobjekter. Ved kjøp av aksjer så sprer en investeringene ut over mange aksjer, dette for å kun sitte igjen med markedsrisikoen og bli kvitt den bedriftspesi [..]
Kilde: oekonomi.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Diversifisering vil si at risikoen reduseres ved at en portefølje består av flere verdipapirer. Når risikoen blir fordelt på de enkelte verdipapirer, fører dette til at deler av risikoen utlignes. Slik blir svingningene redusert i forhold til enkeltaksjer. Den usystematiske risikoen, også kaldt selskapsrisiko, kan ved hjelp av diversifisering bli r [..]
Kilde: stocklink.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


En ekspensjonsstrategi hvor man beveger seg ut på både nye produkt- og markedsområder, altså et steg ut i det ukjente. Dette kan f.eks være motivert ut i fra stagnasjon på eksisterende produktmarkeder [..]
Kilde: lederkilden.no

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Aksjeuttrykk. Det å spre plasseringen på flere forskjellige aksjer, for å redusere risiko. Kan også brukes når man sprer plasseringene på forskjellige plasseringsalternativer.
Kilde: aksjeguiden.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Å minske risikoen i en portefølje gjennom å spre investeringene mellom for eksempel aksjer og obligasjoner, investere med stor geografisk spredning eller å investere i et flertall verdipapirer som er [..]
Kilde: morningstar.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Diversifisering innebærer at man sprer risikoen ved å investere i verdipapirer med ulike egenskaper. For eksempel så kan et individ investere i aksjer, renter og eiendom. Aksjer kan spres på ulike mar [..]
Kilde: frilanseren.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket gir mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer [..]
Kilde: fondsfinans.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Innebærer å spre investeringene på ulike aktivaklasser og i ulike bransjer, geografisk definerte regioner etc. med sikte på å redusere risiko.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket normalt gir mindre svingninger i fondets verdi enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer. Sagt på en [..]
Kilde: spv.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Spredning av porteføljen på flere investeringsobjekter med formål å redusere risikoen.
Kilde: n-ef.no (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


  Diversifisering er et begrep som benyttes om spredning av investeringene på et antall ulike enkeltselskaper, bransjer, aktivaklasser og land/regioner. Diversifisering reduserer risikoen, uten nødvendigvis å redusere forventet avkastning tilsvarende. En veldiversifisert portefølje består av et antall (minimum 10-15) ulike investeringer, hvor hver [..]
Kilde: alfredberg.no (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Spredning av risiko ved å investere i et utvalg av aktivaklasser, sektorer eller geografiske områder. Målet med diversifisering er å øke sannsynligheten for at tap fra én investering vil oppveies av fortjeneste fra en annen investering, og dermed redusere risikoen for at alle investeringer i en portefølje vil synke i verdi samtidig.
Kilde: no.ishares.com (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Invester i en rekke eiendeler som har en tendens til å være relatert til hverandre, slik at lønnsomheten i porteføljen øker og markedsrisiko minimeres.
Kilde: no.cursopresencialforex.info (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Spredning av eiendeler på flere forskjellige investeringer for å redusere risikoen knyttet til verdireduksjon på totalporteføljen som følge av verdireduksjon på enkeltinvesteringer. Gjennom diversifisering kan man redusere risikoen i en portefølje uten nødvendigvis å redusere forventet avkastning tilsvarende.
Kilde: borsgruppen.no (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Diversifisering


Diversifisering vil si at risikoen reduseres ved at fondet består av flere verdipapirer. Når risikoen blir fordelt på de enkelte verdipapirer i fondet, fører dette til at deler av risikoen utlignes. Slik blir svingningene i selve fondet redusert i forhold til enkeltaksjer. Vi kan definere to typer risiko et fond kan ha. Den systematiske risikoen fo [..]
Kilde: borsgruppen.no (offline)

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Diversifisering


Et verdipapirfond plasserer midlene i mange ulike verdipapirer, hvilket gir mindre svingninger i fondets verdi (dvs. mindre risiko) enn ved plassering i bare ett eller noen få enkeltpapirer. Sagt på en annen måte; gjennom å diversifisere verdipapirfondets portefølje oppnår fondet risikospredning. Verdipapirfondloven setter minstekrav til fondets di [..]
Kilde: skagenfondene.no (offline)

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Diversifisering


Spredning av porteføljen på flere investeringsobjekter med formål å redusere risikoen. Kan også være spredning på investeringer med ulike egenskaper innad i en aktivaklasse.
Kilde: n-ef.no (offline)

<< Disaigo/aigo Diversifiseringsgrad >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning