Betydning Durasjon
Hva betyr Durasjon? Her finner du 18 betydninger av ordet Durasjon. Du kan også legge til en definisjon av Durasjon selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Et begrep som litt forenklet uttrykt angir en veiet gjennomsnittlig løpetid (hvor lang tid det er til rentepapirene forfaller) på porteføljen i et rentefond. Durasjonen tar ikke bare hensyn til selve obligasjonens løpetid, men også kupongrentene underveis. Durasjon uttrykker samtidig rentesensitiviteten.
Kilde: storebrand.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Gjenstående nåverdiveiet varighet for et verdipapir. (Fastrenteobligasjon). Tar hensyn til både obligasjonens løpetid og rentene underveis. Utrykker rentesensitiviteten. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendinger.
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Et løpetidsbegrep (varighet). Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer.
Kilde: aksjeguiden.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Se rentefølsomhet og vektet gjennomsnittlig løpetid.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

Durasjon


Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå n [..]
Kilde: kortogkontant.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Et begrep som litt forenklet uttrykt angir en veiet gjennomsnittlig løpetid (hvor lang tid det er til rentepapirene forfaller) på porteføljen i et rentefond.
Kilde: landkredittbank.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Uttrykk for løpetid på et rentepapir eller på rentepapirene i en portefølje. Lang durasjon innebærer større svingninger i porteføljens verdi ved renteendringer.
Kilde: oekonomi.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Renteinstrumenter har en pålydende verdi som tilbakebetales til kjøperen ved forfall og rentekuponger som vanligvis betales til kjøperen på faste tidspunkter gjennom løpetiden. Til sammen utgjør dette [..]
Kilde: kommunepartner.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Durasjon eller løpetid indikerer hvor sensitivt fondet er mot stigende og fallende renter. Lengre durasjon betyr som regel mer sensitivitet overfor stigende eller fallende renter. Sammenhengen mellom [..]
Kilde: morningstar.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Sentralt begrep i forhold til pengemarkeds- og obligasjonsfond. Litt forenklet angir durasjonen hvor lang tid det er til rentepapirene i et rentefond (fellesbetegnelse på pengemarkeds- og obligasjonsf [..]
Kilde: frilanseren.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Durasjon, eller løpetid, forteller om gjenværende tid til rentepapirene forfaller til betaling. Ved forfall vil normalt et lån bli tilbakebetalt med hele hovedstolen samt påløpte renter.
Kilde: paretoforvaltning.no (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Et begrep som litt forenklet uttrykt angir en veiet gjennomsnittlig løpetid (hvor lang tid det er til rentepapirene forfaller) på porteføljen i et rentefond. (Se også Rentefølsomhet)
Kilde: fondsfinans.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Varighet. Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån, beregnet med nåverdien til fremtidige kontantstrømmer som vekter. En lang durasjon innebærer større svingninger i porteføljens verdi ved renteendringer.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Varighet. Uttrykk for kursfølsomhet overfor renteendringer for et lån eller en fordring. Er samtidig et uttrykk for gjennomsnittlig vektet restløpetid på et lån eller en fordring.
Kilde: kommunalbanken.no (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Sentralt begrep i forhold til pengemarkeds- og obligasjonsfond. Litt forenklet angir durasjonen hvor lang tid det er til rentepapirene i et rentefond (fellesbetegnelse på pengemarkeds- og obligasjonsf [..]
Kilde: spv.no

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Renteinstrumenter har en pålydende verdi som tilbakebetales til kjøperen ved forfall. De fleste obligasjoner har også rentekuponger som vanligvis betales til kjøperen på faste tidspunkter gjennom løpetiden. Til sammen utgjør dette instrumentets kontantstrømmer til kjøperen. Durasjon er den gjennomsnittlige tid det tar før disse kontantstrømmene mot [..]
Kilde: nbim.no (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Durasjon


Renteinstrumenter har en pålydende verdi som tilbakebetales til kjøperen ved forfall. De fleste obligasjoner har også rentekuponger som vanligvis betales til kjøperen på faste tidspunkter gjennom løpetiden. Til sammen utgjør dette instrumentets kontantstrømmer til kjøperen. Durasjon er den gjennomsnittlige tid det tar før disse kontantstrømmene mot [..]
Kilde: n-ef.no (offline)

<< Dokumentavgift Dødelighetsarv >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning