Betydning Benchmark
Hva betyr Benchmark? Her finner du 22 betydninger av ordet Benchmark. Du kan også legge til en definisjon av Benchmark selv.

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet (kilde: Norges Bank).
Kilde: storebrand.no (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks.
Kilde: kortogkontant.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsindeksene for fondene.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


En referanseindeks for investorer hvor en kan sammenligne egen avkastning med et utvalg av verdipapirer som representerer benchmarkindeksen eller markedet generelt. På Oslo Børs er benchmark hovedindeksen (OSEBX – Oslo Stock Exchange Benchmark Index).
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


ytelsestest
Kilde: i18n.skolelinux.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling)
Kilde: sprakradet.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsindekser for fondene.
Kilde: skagenfondene.dk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


norm, normverdi (Non-member)
Kilde: proz.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: kommunepartner.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: norges-bank.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling)
Kilde: sprakrad.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Betyr referanseindeks. For eksempel en indeks som viser utviklingen for et marked, som det er naturlig å sammenligne verdiutviklingen i et aksjefond med.
Kilde: aksjeguiden.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: sor.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Benchmark er et annet ord for referanseindeks eller indeks.
Kilde: morningstar.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


En benchmark benyttes som sammenligningsgrunnlag for et fond. Oslo Børs Hovedindeks, Oslo Børs Fondsindeks er noen av de mest brukte benchmark blant de norske aksjefondene. Benchmark kan også oversett [..]
Kilde: frilanseren.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Jämförelseindex.
Kilde: finansportalen.se

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Jämförelseindex.
Kilde: finansportalen.se

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Referanseindeks. Rettesnor, gjerne en indeks som viser utviklingen for et marked, som det er naturlig å sammenligne verdiutviklingen i et aksjefond med.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: kommunalbanken.no (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


Benchmark vil si sammenligningsgrunnlag eller referanse. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: nbim.no (offline)

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


En benchmark er et sammenligningsgrunnlag for et representativt investeringsobjekt. Benchmarkindeksen bør helst være så lik som mulig investeringsobjektet, eller inneholde flere av samme type investeringsobjekt.
Kilde: n-ef.no (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Benchmark


se riktmärke.
Kilde: cstjanster.idg.se (offline)

<< Belåningsgrad Besteårsregelen >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning