Betydning Benchmark
Hva betyr Benchmark? Her finner du 22 betydninger av ordet Benchmark. Du kan også legge til en definisjon av Benchmark selv.

1

2   0

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet (kilde: Norges Bank).
Kilde: storebrand.no

2

1   0

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks.
Kilde: kortogkontant.no

3

0   0

Benchmark


Sammenligningsindeksene for fondene.
Kilde: skagenfondene.no

4

0   0

Benchmark


En referanseindeks for investorer hvor en kan sammenligne egen avkastning med et utvalg av verdipapirer som representerer benchmarkindeksen eller markedet generelt. På Oslo Børs er benchmark hovedindeksen (OSEBX – Oslo Stock Exchange Benchmark Index).
Kilde: aksjebloggen.com

5

0   0

Benchmark


ytelsestest
Kilde: i18n.skolelinux.no

6

0   0

Benchmark


referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling)
Kilde: sprakradet.no

7

0   0

Benchmark


Sammenligningsindekser for fondene.
Kilde: skagenfondene.dk

8

0   0

Benchmark


norm, normverdi (Non-member)
Kilde: proz.com

9

0   0

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: kommunepartner.no

10

0   0

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: norges-bank.no

11

0   0

Benchmark


referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling)
Kilde: sprakrad.no

12

0   0

Benchmark


Betyr referanseindeks. For eksempel en indeks som viser utviklingen for et marked, som det er naturlig å sammenligne verdiutviklingen i et aksjefond med.
Kilde: aksjeguiden.no

13

0   0

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: sor.no

14

0   0

Benchmark


Benchmark er et annet ord for referanseindeks eller indeks.
Kilde: morningstar.no

15

0   0

Benchmark


En benchmark benyttes som sammenligningsgrunnlag for et fond. Oslo Børs Hovedindeks, Oslo Børs Fondsindeks er noen av de mest brukte benchmark blant de norske aksjefondene. Benchmark kan også overs [..]
Kilde: frilanseren.no

16

0   0

Benchmark


Jämförelseindex.
Kilde: finansportalen.se

17

0   0

Benchmark


Jämförelseindex.
Kilde: finansportalen.se

18

0   0

Benchmark


Referanseindeks. Rettesnor, gjerne en indeks som viser utviklingen for et marked, som det er naturlig å sammenligne verdiutviklingen i et aksjefond med.
Kilde: nordic-commodities.com

19

0   0

Benchmark


Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: kommunalbanken.no

20

0   0

Benchmark


Benchmark vil si sammenligningsgrunnlag eller referanse. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.
Kilde: nbim.no

21

0   0

Benchmark


En benchmark er et sammenligningsgrunnlag for et representativt investeringsobjekt. Benchmarkindeksen bør helst være så lik som mulig investeringsobjektet, eller inneholde flere av samme type investeringsobjekt.
Kilde: n-ef.no

22

0   0

Benchmark


se riktmärke.
Kilde: cstjanster.idg.se

Legg til betydningen av Benchmark
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Belåningsgrad Besteårsregelen >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning