Betydning Megler
Hva betyr Megler? Her finner du 14 betydninger av ordet Megler. Du kan også legge til en definisjon av Megler selv.

1

4   0

Megler


Finansuttrykk. En mellommann mellom kjøper og selger.
Kilde: storebrand.no

2

1   0

Megler


En megler er en mellommann som legger til rette for å oppnå forlik og enighet mellom to eller flere parter. Dette kan for eksempel være i en tvist eller ved inngåelse av kontrakter. Megleren kan o [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

1   0

Megler


(skipsmegler) - Meglerens rolle er på vegne av rederi/lasteier å forhandle frem en avtale om et fraktoppdrag og en pris for samme. Meglere er også aktive når rederier forhandler om kjøp og salg av fartøyer, enten det gjelder brukte fartøyer eller plassering av nybyggingskontrakter ved et verft.
Kilde: rederi.no

4

1   0

Megler


Er en mellommann. På Børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.
Kilde: frilanseren.no

5

0   0

Megler


En mellommann. I børsens handlesystem er det ofte megleren som på vegne av kunden kjøper og/eller selger verdipapirer.
Kilde: stocklink.no

6

0   0

Megler


Mellommann. På børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger vedipapirer.
Kilde: lederkilden.no

7

0   0

Megler


Mellommann. På børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.
Kilde: lederkilden.no

8

0   0

Megler


Stolpe i rekkverket, for eksempel startmegler.
Kilde: trappegruppen.no

9

0   0

Megler


Mellommann. På Børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer (for eksempel Nordnet).
Kilde: aksjeguiden.no

10

0   0

Megler


En megler er et selskap eller en person som opptrer som mellomleddet mellom en kjøper og en selger.
Kilde: morningstar.no

11

0   0

Megler


Formidler av salg, kontraktavslutninger
Kilde: pengerutensikkerhet.com

12

0   0

Megler


Mellommann. På Børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.
Kilde: kommunalbanken.no

13

0   0

Megler


En mellommann. I børsens handlesystem er det megleren som på vegne av kunden kjøper og/eller selger verdipapirer.
Kilde: borsgruppen.no

14

0   0

Megler


Mellommann ved avslutning av forretninger.
Kilde: legaliz.no

Legg til betydningen av Megler
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Medisinsk invaliditet Mellomfinansiering >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning