Betydning Medisinsk invaliditet
Hva betyr Medisinsk invaliditet? Her finner du 2 betydninger av ordet Medisinsk invaliditet. Du kan også legge til en definisjon av Medisinsk invaliditet selv.

1

0   0

Medisinsk invaliditet


I forsikringssammenheng skiller vi mellom to typer invaliditet. Medisinsk invaliditet angir en ren fysisk grad av invaliditet etter bestemte tabeller. Ervervsmessig invaliditet beskriver mangelen på evne til å ha inntektsbringende arbeid.
Kilde: storebrand.no

2

0   0

Medisinsk invaliditet


Skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg og baseres på Sosialdepartementets invaliditetstabell inntatt i forskrift om ménerstatning ved yrkesskade av 21.4.1997 nr 373. Dette i motsetning til Ervervsmessig invaliditet. Se også Ervervsmessig inv [..]
Kilde: harduensak.no

Legg til betydningen av Medisinsk invaliditet
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Markedsverdi Megler >>