Betydning Hedgefond
Hva betyr Hedgefond? Her finner du 14 betydninger av ordet Hedgefond. Du kan også legge til en definisjon av Hedgefond selv.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


En samlebetegnelse på fond som har friere rammer enn vanlige aksjefond, spesielt ved at de har muligheten for å ha short-posisjoner og muligheten for gire opp investeringene. Hedgefond har ofte svært begrenset mulighet for innsyn og handler ofte i mange forskjellige instrumenter og markeder.
Kilde: stocklink.no

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


En samlebetegnelse på verdipapirfond der forvalterne søker å ta posisjoner i ulike retninger for å unngå en ensidig risikoeksponering i porteføljen. Aktivt forvaltete fond med meget frie investeringsr [..]
Kilde: kommunepartner.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Det finnes ingen eksakt definisjon av begrepet hedgefond, og variasjonen mellom de enkelte fondene som kalles hedgefond kan være meget stor med hensyn til investeringsvalg og risikoprofil. En målsetning for mange hedgefond er at fondet skal gi positiv avkastning uansett markedsutvikling, og skal svinge mindre i verdi enn et typisk aksjefond. Et hed [..]
Kilde: storebrand.no

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Det finnes ingen eksakt definisjon av begrepet hedgefond, og variasjonen mellom de enkelte fondene som kalles hedgefond kan være meget stor med hensyn til investeringsvalg og risikoprofil. Et hedgefond tar vanligvis vesentlig høyere risiko enn et vanlig verdipapirfond, og er derfor et produkt for svært risikovillige profesjonelle investorer. Et hed [..]
Kilde: skagenfondene.no

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


En samlebetegnelse på verdipapirfond der forvalterne søker å ta posisjoner i ulike retninger for å unngå en ensidig risikoeksponering i porteføljen. “Hedging” betyr å skaffe seg sikring mot risiko, men formålet er også høy avkastning. Forvaltningen baseres gjerne på å utnytte ulike typer av ineffisienser i markedene. Fondene er stort sett private o [..]
Kilde: kortogkontant.no

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Det finnes ingen eksakt definisjon av begrepet hedgefond, og variasjonen mellom de enkelte fondene som kalles hedgefond kan være meget stor med hensyn til investeringsvalg og risikoprofil. Et hedgefond tar vanligvis vesentlig høyere risiko enn et vanlig verdipapirfond, og er derfor et produkt for svært risikovillige profesjonelle investorer. Et hed [..]
Kilde: landkredittbank.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Hedgefond er et samlebegrep for en profesjonelt forvaltet fondsinvestering, som har relativt frie rammer for investeringsaktiviteten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Den vesentligste forskjel [..]
Kilde: no.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Fond som står relativt fritt til å velge investeringsobjekter. I utgangspunktet konstruert for å begrense risiko ved å kunne investere også i instrumenter som går godt i dårlige markeder, men variasjo [..]
Kilde: oekonomi.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Der findes ingen eksakt definition af begrebet Hedgefond, og variationen mellem de enkelte fonde, som kaldes hedgefonde, kan være meget stor med hensyn til investeringsvalg og risikoprofil. En hedgefo [..]
Kilde: skagenfondene.dk

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Et hedgefond kan investere i omtrent hva som helst, men spesialiserer seg ofte i spesifikke nisjer, som råvarer og valuta. Hvis man investerer i et hedgefond er det ofte vanskelig å vite hva man har investert i. Forskjellen på et hedgefond og et aksjefond er at et hedgefond kan «shorte» aksjer. Dette betyr at det kan kan selge aksjer til en kunde i [..]
Kilde: taxjustice.no

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Se også omtale under Allokeringsfond. Hedging er et engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap, og ”hedge forvaltning” er uttrykk for en type forvaltning som kontinuerlig er opptatt av å [..]
Kilde: kommunepartner.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Hedgefond er et samlebegrep for en profesjonell forvaltet fondsinvestering, som har relativt frie rammer for investeringsaktiviten sammenlignet med ordinære verdipapirfond. Den vesentligste forskjelle [..]
Kilde: aksjeguiden.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Et hedgefond har friere plasseringsregler enn ordinære verdipapirfond. Det finnes mange ulike typer hedgefond, men felles for dem alle er at forvalteren tar en annen risiko enn verdipapirfond og har s [..]
Kilde: frilanseren.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hedgefond


Fond som kan investere i aksjer, verdipapirer, råvarer, valuta og ellers det meste som omsettes i regulerte markeder. Hedgefond benytter ofte sikringsmekanismer (opsjoner, forwards, futures) for å begrense risikoen.
Kilde: nordic-commodities.com

<< Gullrush Heftelse >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning