Betydning Derivater
Hva betyr Derivater? Her finner du 9 betydninger av ordet Derivater. Du kan også legge til en definisjon av Derivater selv.

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


En fellesbetegnelse på inngåtte avtaler om fremtidige kjøp/salg av aksjer, råvarer og valuta. Derivater brukes for å styre risiko
Kilde: no.veidekke.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


En fellesbetegnelse på opsjoner, forward og futures.
Kilde: landkredittbank.no (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


Et derivat er en finansiell kontrakt der verdien avhenger av verdien på en eller flere av de underliggende eiendelene, referansekurser, eller indeks. Eksempler på derivater er futures, warrants, swaps [..]
Kilde: morningstar.no

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


Et derivat er en finansiell kontrakt der verdien avhenger av verdien på en eller flere av de underliggende eiendelene. Eksempler på derivater er futures, warrants, swaps and opsjoner.
Kilde: frilanseren.no

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Derivater


Derivater er fellesbetegnelsen en rekke finansielle instrumenter. Det sentrale fellesstrekket for alle er at et derivat avhenger av prisen på noe annet, verdien er altså utledet («derived») fra for eksempel en aksjepris, valutapris, råvarepris, rentenivåer med mere. Derivater ble opprinnelig utviklet for å kunne garantere jordbrukere en bestemt pri [..]
Kilde: taxjustice.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


En kontrakt om at endringer i verdi i forhold til prisbevegelser av en nærstående eller underliggende kontrakt, fremtidige kontrakter eller andre fysiske instrument. En opsjon er den vanligste derivatinstrumentet.
Kilde: valutahandelinfo.com (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Derivater


  Felles betegnelse på avledede finansielle instrumenter for blant annet aktiva som aksjer og obligasjoner. Derivater kan være opsjoner, terminer og futures. Relatert til våre verdipapirfond er formålet med å anvende derivathandel å effektivisere fondets porteføljestyring. Risikoprofilen knyttet til derivathandel er konservativ.
Kilde: alfredberg.no (offline)

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Derivater


Fellesbetegnelse for opsjoner, futures og forwards, swaper og fremtidige renteavtaler (FRA).
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Derivater


Som samlebetegnelse på opsjoner, futures og warrants nyttes "derivater". Standardiserte derivater er gjenstand for regelmessig handel på de fleste av verdens børser. Man kan bruke derivater til å redusere risiko gjennom forskjellige former for sikringsstrategier. Det er imidlertid også mulig å ta skyhøy risiko med begrensede midler i deri [..]
Kilde: borsgruppen.no (offline)

<< CVV2 kode Digital signatur >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning