Betydning Arbitrasje
Hva betyr Arbitrasje? Her finner du 20 betydninger av ordet Arbitrasje. Du kan også legge til en definisjon av Arbitrasje selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av like eller svært like aktivum, med sikte på å tjene penger på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. Dersom prisforskjellen er stor nok til å dekke transaksjonskostnadene, vil det lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og selge det på den d [..]
Kilde: storebrand.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to forskjellige børser. Det kan dermed lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og eventuelt selge det videre på den dyreste.
Kilde: skagenfondene.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av svært like, men ikke identiske verdipapirer, med sikte på å tjene på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. Dersom prisforskjellen er stor nok til å dekke transaksjonkostnadene, vil det lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og selge det på [..]
Kilde: kortogkontant.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av svært like, men ikke identiske verdipapirer med mål om å tjene på kursdifferansen. For eksempel: Aksjer i noen selskap er notert på flere børser hvor det kan oppstå noe kursforskjell. Er denne forskjellen høy nok kan det lønne seg å kjøpe på den billigste børsen og selge på den dyreste.
Kilde: aksjebloggen.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Arbitrasje er en strategi innen økonomi og finans som handler om å utnytte prisforskjeller mellom to eller flere markeder. En kombinasjon av transaksjoner som baserer seg på ubalanse gjennomføres, og [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Gevinsten ved å kjøpe et gode billig i ett marked og så selge det til en høyere pris i et annet marked.
Kilde: oekonomi.no

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Betegnelsen på handel i finansmarkedet som tar sikte på å gi en gevinst ved å utnytte ubalanser i markedet.
Kilde: stocklink.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Gevinsten ved å kjøpe et gode billig i ett marked og så selge det til en høyere pris i et annet marked.
Kilde: lederkilden.no

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av like eller svært like aktivum, med sikte på å tjene penger på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. [..]
Kilde: kommunepartner.no

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Gevinsten ved å kjøpe et gode billig i ett marked og så selge det til en høyere pris i et annet marked.
Kilde: fagbokforlaget.no (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av like eller svært like aktivum, med sikte på å tjene penger på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. [..]
Kilde: norges-bank.no

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av et verdipapir som er nærmest identisk, for eksempel en aksje som handles på to forskjellige børser. Målet er å tjene penger på kursforskjellen mellom den samme aksjen på de to [..]
Kilde: opsjonshandel.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Betegnelsen på handel i finansmarkedet som tar sikte på å gi (eller forsøk på) en gevinst ved å utnytte ubalanser i markedet. Man utnytter prisforskjeller mellom to eller flere markeder. En kombinasjo [..]
Kilde: aksjeguiden.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


I finans benyttes ordet arbitrasje om muligheter for å få avkastning "uten risiko" ved at man låneselger et relativt sett dyrt verdipapir og kjøper det verdipapiret som er billig. Verdipapir [..]
Kilde: morningstar.no

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Gevinsten ved å kjøpe et gode billig i ett marked og så selge det til en høyere pris i et annet marked.
Kilde: home.himolde.no (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Arbitrasje innebærer å utnytte kursforskjeller i ulike markeder. Eksempel: En aksje som er notert både på Oslo Børs og på London-børsen kan prises ulikt på de to børsene på samme tid. En eventuell feilprising varer normalt en kort periode.
Kilde: nordic-commodities.com (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Risikofri gevinst. Oppnås gjennom å utnytte feilprising i finansmarkedet.
Kilde: kommunalbanken.no (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Arbitrasje er samtidig kjøp og salg av like eller svært like aktivum, med sikte på å tjene penger på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. Dersom prisforskjellen er stor nok til å dekke transaksjonkostnadene, vil det lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og selge [..]
Kilde: nbim.no (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Samtidig kjøp og salg av like eller svært like aktivum, med sikte på å tjene penger på prisforskjellen mellom dem. For eksempel kan aksjer i samme selskap omsettes til litt ulike priser på to børser. Dersom prisforskjellen er stor nok til å dekke transaksjonskostnader, vil det lønne seg å kjøpe papiret på den billigste børsen og selge det på den dy [..]
Kilde: n-ef.no (offline)

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitrasje


Dra nytte av kursforskjeller til en aksje. En person som engasjerer seg i arbitrasjehandel (’arbitrageur’), kjøper og selger samme aksje samtidig, vanligvis på forskjellige børser eller markeder. I tilfellet med iShares-fond bruker markedsaktører arbitrasje til å oppnå fortjeneste ved å kjøpe og selge iShares-fond og deres underliggende aksjer på p [..]
Kilde: no.ishares.com (offline)

<< Arbeidsufør Areal - bolig >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning