Betydning Vedlikehold

Hva betyr Vedlikehold? Her finner du 10 betydninger av ordet Vedlikehold. Du kan også legge til en definisjon av Vedlikehold selv.

1.

14   9

Vedlikehold


    Oppgaver knyttet til det å opprettholde bygningen og tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av bygningsdele [..]
Kilde: fdvhms.no

2.

1   1

Vedlikehold


Dette er et substantiv som brukes til å foreslå prosessen med å bevare en tilstand eller situasjon eller tilstanden til bevaring. Det er også brukt til å representere tilveiebringelse av økonomisk støtte til en persons levekostnader, eller støtten som følger med.
 Alina Cristea1 (29. august 2018)

3.

5   5

Vedlikehold


Begrepet er ikke anført som en ren definisjon, men er forklart på følgende måte: Med vedlikehold menes det fysiske arbeidet for å rette feil og mangler på en installasjon og det arbeidet som må [..]
Kilde: slokkeanlegg.no

4.

4   5

Vedlikehold


Vedlikehold er rutinemessig pleie av en bygning for at den ikke skal forfalle, eller for å rette på skader som allerede er oppstått.
Kilde: fdvhms.no

5.

8   9

Vedlikehold


  Arbeider som utføres for å bringe et formuesobjekt tilbake i den stand det tidligere har vært, enten som nytt eller på et senere tidspunkt  
Kilde: bedreskatt.no

6.

3   6

vedlikehold


Utgift som opprettholder et driftmiddels inntektsskapende evne. Utgifter til vedlikehold er alltid en kostnad.
Kilde: lederkilden.no

7.

5   8

Vedlikehold


Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på en bygning og de tekniske installasjoner på et fastsatt nivå, og sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten inn [..]
Kilde: basale.no

8.

3   8

Vedlikehold


Vedlikehold betyr rutinemessig arbeid for å hindre forfall på grunn av jevn og normal slitasje.
Kilde: telemark.no

9.

1   6

Vedlikehold


Arbeider som utføres for å bringe et formuesobjekt tilbake i den stand det tidligere har vært, enten som nytt eller på et senere tidspunkt, se emnet «Vedlikehold».
Kilde: skatteetaten.no

10.

1   7

Vedlikehold


Alle tiltak som utføres for å holde et objekt innenfor en gitt tilstand eller bringe den tilbake dit. Vedlikehold deles i to hovedgrupper: 
Kilde: prinsix.forsvaret.no


Legg til betydningen av Vedlikehold
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< 139 Luftving Bad Religion >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning