fdvhms.no

Website:http://www.fdvhms.no
Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt25
Karma:7 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (48)

1

14   9

Vedlikehold


    Oppgaver knyttet til det å opprettholde bygningen og tekniske installasjoner på et fastsatt kvalitetsnivå for å kunne bruke bygget til tiltenkt formål. Utskiftninger av bygningsdele [..]
Kilde: fdvhms.no

2

7   3

Nedbryting


Eksempel på nedbrytning er råteskader og korrosjon.
Kilde: fdvhms.no

3

4   5

Vedlikehold


Vedlikehold er rutinemessig pleie av en bygning for at den ikke skal forfalle, eller for å rette på skader som allerede er oppstått.
Kilde: fdvhms.no

4

2   0

SD-anlegg


SD-anlegg: Sentralt driftskontrollanlegg (anlegg for sentral styring av drift). Server: Sentralenhet som tilbyr data/tjenester for bestemte formål.Kilde: Byggforsk.no
Kilde: fdvhms.no

5

2   0

FDV dokumentasjon


Omfatter samlet teknisk dokumentasjon (tegninger, bruksanvisninger, hms-datablader, materialdokumentasjon, vedlikeholdsrutiner osv) som er nødvendig for sluttbrukers forvaltning, drift og vedlike [..]
Kilde: fdvhms.no

6

1   3

Utbedring


Utbedring er istandsettelse, modernisering eller forbedring av teknisk standard i en bygning.
Kilde: fdvhms.no

7

1   0

Reparasjon


Reparasjon er istandsettelse etter skade eller forfall
Kilde: fdvhms.no

8

1   0

Teknisk levetid


Teknisk levetid er tiden det tar før komponentene eller -utstyret ikke lenger oppfyller sin tiltenkte funksjon.
Kilde: fdvhms.no

9

1   0

Driftsforstyrrelser


Påtvungen eller utilsiktet stopp/stans, eller mislykket igangsetting som følge av feil
Kilde: fdvhms.no

10

0   2

Byggautomasjon


Se ITB
Kilde: fdvhms.no


For å vise alle 48 definisjoner, vennligst logg inn.