Betydning Integrering
Hva betyr Integrering? Her finner du 6 betydninger av ordet Integrering. Du kan også legge til en definisjon av Integrering selv.

1

24   8

Integrering


  Å tilpasse seg en annen kultur, majoritetskulturen.
Kilde: kkaaste.wordpress.com

2

10   9

Integrering


Inkludering av individ eller av grupper (som minoriteter) på like vilkår i samfunnet, i en organisasjon eller ulike samfunnsområder som for eksempel utdanningssystem, arbeidsliv eller boligmarked. [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no

3

1   1

Integrering


Integrering beskriver at en mindre del får innpass i eller blir innlemmet i en større helhet. I moderne tid brukes begrepet integrering gjerne for å beskrive en liten gruppe mennesker i et samfunn som er spesielt utsaatt eller svekket, for eksempel mennesker med nedsatte fysiske eller psykiske funksjoner eller evner, noe som gjør det ekstra vanskelig for dem å delta i samfunnet og få tildelt rettigheter på linje med normalt fungerende mennesker. Integrering av flyktninger er et mye diskutert tema i samfunnsdebatten
Lars A Reinton - 21. august 2018

4

0   3

Integrering


Dette er et substantiv som representerer handlingen eller prosessen med å integrere. I matematikk foreslår det å finne en integrert eller integral.
Alina Cristea1 - 30. august 2018

5

2   10

Integrering


Integrering kan vise til: Sosial integrasjon, en sosial prosess og sosiologisk term Integral (matematikk), i matematisk analyse
Kilde: no.wikipedia.org

6

2   12

Integrering


Blanding av ulike trafikantgrupper på samme areal slik at alle kan ferdes trygt (se gatetun og shared space).
Kilde: tsh.toi.no


Legg til betydningen av Integrering
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Kandidatsider/Georg VI av Storbritannia Søren Nystrøm Rasted >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning