flyktninghjelpen.no

Website:http://www.flyktninghjelpen.no
Oppstemmer mottatt29
Nedstemmer mottatt18
Karma:12 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (34)

1

14   8

Migrasjon


Betegner forflyttingen av enkeltmennesker eller grupper over landegrenser. Brukes også for forflyttinger innenfor et land. For å skille de to gruppene brukes gjerne «internasjonal migrasjon» om fo [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no

2

10   9

Integrering


Inkludering av individ eller av grupper (som minoriteter) på like vilkår i samfunnet, i en organisasjon eller ulike samfunnsområder som for eksempel utdanningssystem, arbeidsliv eller boligmarked. [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no

3

2   1

Gjenbosetting


Overføring av flyktninger for bosetting i et annet land. Brukes som regel i forbindelse med mottak av overføringsflyktninger. Man bruker også betegnelsen «kvoteflyktning»
Kilde: flyktninghjelpen.no

4

2   0

Asylmottak


Tilbud fra staten om bosted for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknaden. Etter vedtak er det vanlig at søkeren blir boende enda en periode i statlige mottak før bosetting i en kom [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no

5

1   0

Migrant


Individ som deltar i migrasjon – se «migrasjon».
Kilde: flyktninghjelpen.no

6

0   0

Ventemottak


Ventemottak er et innkvarteringstilbud for personer som har mistet retten til å bo i et ordinært mottak fordi de har fått endelig avslag på asylsøknaden. De som bor i et ventemottak får enkel fo [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no

7

0   0

Utvisning


Vedtak som innebærer at en utlending må reise ut av landet og bare unntaksvis kan komme tilbake, eller bare kan komme tilbake etter et visst tidsrom.
Kilde: flyktninghjelpen.no

8

0   0

Uttransportering


Utlendinger som ikke har opphold i Norge, plikter å forlate landet frivillig. Dersom utlendingen nekter å forlate Norge frivillig, kan politiet føre vedkommende ut av landet. Utlendingen har plikt [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no

9

0   0

Transittmottak


Midlertidig bosted for asylsøkere inntil de er intervjuet av myndighetene og har gjennomgått helsesjekk.
Kilde: flyktninghjelpen.no

10

0   0

Tilbakevendingsstøtte


Alle personer som har blitt innvilget oppholdstillatelse i Norge, men som likevel ønsker å vende tilbake til hjemlandet på permanent basis, har rett til en tilbakevendingsstøtte på 15 000 kroner. [..]
Kilde: flyktninghjelpen.no


For å vise alle 34 definisjoner, vennligst logg inn.