oaboligutleie.no

Website:https://www.krogsveen.no:443/
Oppstemmer mottatt10
Nedstemmer mottatt10
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (104)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

fellesgjeld


Gjeld tilhørende et borettslag, fordelt på de ulike enhetene. Hver andelshaver betjener sin andel av fellesgjelden gjennom betaling av husleie til borettslaget. Når en andelsleilighet skal selges, må andelen av fellesgjelden alltid oppgis.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

ideell andel


I boligsammenheng brukes ideell andel i to sammenhenger. Den ene sammenhengen er i forbindelse med boligsameier. I noen sameier eier hver enkelt eier en ideell andel av hele sameiet. Denne andelen er uten noen bestemt betegnelse på den enkelte boenhet, men kan være merket på tinglyste planskisser som definerer de enkelte boenhetene. Denne eieformen [..]
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

boligens tilleggsdel


Boder, oppbevaringsrom, tekniske rom, garasje, terrasse og andre åpne deler.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

borettslag


Lag som eier en boligmasse, f. eks. en bygård med leiligheter eller et boligfelt med eneboliger. Ved å kjøpe en andel i borettslaget, får du borett/leierett til en bestemt bolig i laget (jf. aksjeleilighet). Andelseierne sammen sitter som eiere av borettslaget. Hvert enkelt borettslag er en selvstendig juridisk enhet med eget styre og eget regnskap [..]
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

budrunde


Når en bolig har flere interesserte kjøpere, må megler administrere en auksjon. Selger har rett til å avslå et hvert bud, og er heller ikke bundet til å selge til det høyeste budet.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

festeavgift


Årlig leiebeløp for leie av tomtegrunn.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gjenboer


Bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pantobligasjon


En obligasjon, som har pant i et aktivum, f.eks. en fast eiendom, som sikkerhet for betalingen av kreditors tilgodehavende.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aksept


Bekreftende svar på et tilbud.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akseptfrist


Frist som budgiver fastsetter i sitt bud. Dersom et bud aksepteres av selger innen denne fristen er bindende avtale inngått mellom partene. Dersom et bud ikke aksepteres innen denne fristen, er budgiver ikke lenger bundet av sitt bud.
Kilde: oaboligutleie.no (offline)


For å vise alle 104 definisjoner, vennligst logg inn.