Betydning Borettslag
Hva betyr Borettslag? Her finner du 15 betydninger av ordet Borettslag. Du kan også legge til en definisjon av Borettslag selv.

1

1   0

Borettslag


Lag som eier en boligmasse, f. eks. en bygård med leiligheter eller et boligfelt med eneboliger. Ved å kjøpe en andel i borettslaget, får du borett/leierett til en bestemt bolig i laget (jf. aksjeleilighet). Andelseierne sammen sitter som eiere av borettslaget. Hvert enkelt borettslag er en selvstendig juridisk enhet med eget styre og eget regn [..]
Kilde: oaboligutleie.no

2

0   0

Borettslag


Borettslaget eier boligen. Du er andels-eier, og leier en leilighet av borettslaget, og er i tillegg medeier og kreditor i borettslaget (kilde: Aftenposten).
Kilde: storebrand.no

3

0   0

Borettslag


Lag som eier en boligmasse, f. eks. en bygård med leiligheter eller et boligfelt med eneboliger. Ved å kjøpe en andel i borettslaget, får du borett/leierett til en bestemt bolig i laget (jf. aksje [..]
Kilde: selvaagbolig.no

4

0   0

Borettslag


Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom (borett), jf. borettslagsloven § 1-1. Borettslaget er et eget rettssubjekt på [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5

0   0

Borettslag


Borettslag er et selskap som eier boliger. Den som bor i en borettslagsbolig eier ikke boligen men en andel i borettslaget. Eierandelen gir en rett til å bruke en bestemt bolig i borettslaget. Et typ [..]
Kilde: blog.penger.no

6

0   0

Borettslag


Beboere som i fellesskap eier og styrer et boligområde. Borettshaverne er andelseiere i borettslaget. Hver andel gir rett og plikt til å leie en bolig i laget. Et borettslag kan være tilknytt [..]
Kilde: boligabc.no

7

0   0

Borettslag


  housing cooperative
Kilde: huseierne.no

8

0   0

Borettslag


Dette er en offentlig selskapsform/organisasjonsform som er tildelt enheter ved Brønnøysundregistrene. For informasjon om hvilke enheter som er registrert under denne kategorien, logg deg inn på tj [..]
Kilde: forvalt.no

9

0   0

Borettslag


Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverve eller oppføre boligbygg. Regulering av borettslag skjer i lov om burettslag. Borettslagets organisasjonsnummer er en del av registerbetegnelsen til en borettsandel i grunnboken.
Kilde: statkart.no

10

0   0

Borettslag


Co-operative housing organization
Kilde: okkenhaug.com

11

0   0

Borettslag


er et selskap som eies av de som eier andeler i laget. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter.
Kilde: eiendomsmeglervest.no

12

0   0

Borettslag


Som selskapsform er borettslaget et ”lukket” samvirkeforetak hvor antallet medlemmer i utgangspunktet er gitt. Nye medlemmer i foretaket, dvs. nye eiere, kan bare overta andeler fra tidligere medlemmer i foretaket, dvs. tidligere eiere. Som samvirkeforetak skal borettslaget ivareta andelseiernes egeninteresse av å bo i borettslaget. Borettslag [..]
Kilde: eiendomsfag.no

13

0   0

Borettslag


En organisasjonsform der alle eier hver sin andelsleilighet, og sammen eier de borettslaget.
Kilde: polarlys.no

14

0   0

Borettslag


Et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom og forvalte eiendommen på vegne av fellesskapet.  
Kilde: usbl.no

15

0   0

Borettslag


Borettslaget eier boligen. Du er andelseier, og leier en leilighet av borettslaget, og er i tillegg medeier og kreditor i borettslaget.
Kilde: tux.aftenposten.no


Legg til betydningen av Borettslag
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Bonus Borteforsikring >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning