På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord!. Legg til betydning.

Nyeste betydninger
0   0

joule


Det er SI-enheten av arbeid eller energi, lik det arbeidet som utføres av en newtons kraft når dets søknadspunkt beveger seg en meter i kraftens retning, tilsvarende en 3600 av en watt-time.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

jippo


Det betyr ekstravagant eller intensiv publisitet eller forfremmelse. Det betyr å fremme eller publisere et produkt eller en ide intensivt, ofte overdriver fordelene.

"Hans første album slo butikkene midt i en storn av jippo."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Jinx


Det er en person eller ting som bringer uflaks. Det betyr også å bringe uflaks til, kast en ond stavelse på.

"Han betrakte henne som en jinx fordi hun hadde mistet mannen sin."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

jenke


Det betyr å inrette etter andre ting, tilpasse jenke åpningstidene etter kundenes ønsker. Det betyr å rette seg etter, tilpasse seg være villig til å jenke seg.

"Jeg er jenke til å innrømme mine feil."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Jernmangel


Jernmangel anemi er en vanlig type anemi, en tilstand der blod mangler tilstrekkelige sunne røde blodlegemer. Røde blodlegemer bærer oksygen til kroppens vev. Som navnet antyder, er jernmangel anemi på grunn av utilstrekkelig jern. Uten nok jern kan kroppen din ikke produsere nok av et stoff i røde blodlegemer som gjør at de kan bære oksygen, hemoglobin. Som et resultat kan jernmangel anemi gi deg trøtt og kortpustethet.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Janteloven


Det er en oppførselskode som er vanlig i de nordiske landene, som skildrer ting utorver det vanlige, er åpenbart personlig ambisiøst, eller ikke samsvarer, som uverdig og upassende.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

jakt


Det betyr å forfølge og drepe et vilt dyr for sport eller mat, å søke bestemt for noen eller noe. Det representerer en handling av jakt på ville dyr eller vilt.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   3

jamfør


Det uttrykke misnøye eller irritasjon om noe. Det vise også tilstand som man lider av en smerte eller et annet symptom på sykdom.

"Mannen begynte å jamfør på hodepine."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

jazz


Det er en type musikk av svart amerikansk opprinnelse som dukket opp i begynnelsen av 1900-tallet, preget av improvisasjon, synkopasjon og vanligvis en vanlig eller kraftig rytme. Messing og treblåsinstrumenter og piano er spesielt knyttet til jazz, selv om gitar og av og til fiolin også brukes, stiler inkluderer Dixieland, swing, bebop og gratis jazz.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Iveren


Det representerer entusiasme for å gjøre eller å ha noe, iver.

"Spilleren viste iver for å spille."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

iverksette


Det representerer et verktøy, redskap eller annet utstyr son brukes til et bestemt formål. Som et verb betyr det å sette en beslutning, plan eller avtale i kraft.

"Planen om å gjennomføre lover var vellykket."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

1   0

ivrig


Det betyr sterkt ønsker å gjøre eller ha noe. Det beskriver også en persons uttrykk eller tonehøyde ivrig foreventningsfull eller interessert.

"Mannen var ivrig etter å tilfredsstille."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   2

Internt


Det betyr med henvisning til den indre overflaten eller strukturen til noe, innsiden. I databehandling, det bruker hoverminnet i stedet for en disk eller båndstasjon.

"Ammunisjon er montert internt i skroget."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Iterated


Det utføre eller uttale gjentatte ganger, gjenta gjentatte bruk av en matematisk eller beregningsmessig prosedyre, bruke den hver gang til resultatet av den forrige applikasjonen, utføre iterasjon.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

item


Det representerer en individuell artikkel eller enhet, spesielt en som er en del av en liste, samling eller sett.

"Vi kjøpte alle elementene på dagsordenen."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Iterasjon


Det er gjentakelsen av en prosess eller uttale. Det er gjentakelse av en matematisk eller beregningsmessig prosedyre anvendt på resultatet av en tidligere søknad, typisk som et middel for å oppnå suksessivt nærmere tilnærminger til løsningen av et problem. Det er også en ny versjon av et stykke maskinvare eller programvare.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

iterative


Det betyr relatert til eller involvering av iterasjon, spesielt av en matematisk eller beregningsmessig prosess. I lingvistikk, det betegner en grammatisk regel som kan brukes gjentatte ganger. I grammatikk det er et annet uttrykk for hyppig.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

iskemi


Det er mangelfull tilførsel av blod til en kroppsdel som hjerte eller hjerne, som skyldes hindring av innstrømming av arterielt blod.

"Jeg kjenner noen som lider av iskemi."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

isotop


Det representerer hver av to eller flere former av samme element som inneholder like mange protoner, men forskjellige antall nøytroner i deres kjerner, og dermed forskjelling i relativ atommasse, men ikke i kjemiske egenskaper, spesielt en redioaktiv form av et element.

"Noen elementer har bare en stabil isotop."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   2

Isolasjon


Det er prosessen eller fakta om isolering. Det betegner også et sykehus eller en menighet for pasienter med smittsomme sykdommer. Det representereren forekomst av å isolere noe, spesielt en forbindelse eller mikroorganisme.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

islam


Det er muslimens religion, en monoteistisk tro betraktet som åpenbart gjennom Muhammed som Allahs profet. Det representerer den muslimske verden.

"Det er mange mennesker som bor i Islam verden."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Istid


Der er en isbre episode i en tidligere geologisk periode. Det representerer også serien glaciale episoder i Pleistocene perioden.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Irrelevant


Det beskriver noe som er ikke knyttet til eller relevant for noe.

"Du dro en irrelevant kommentar."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Irreversible


Det betyr ikke kunne bli fortrykt eller endret.

"Hun led irreversibel skade på helsen hennes."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Ironisk


Det betyr skjer på en måte som er i strid med det som forventes, og forårsaker vanligvis grufull fornøyelse på grunn av dette. Brukes eller preget av ironi.

"Hans munn buet inn i et ironisk smil."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

irritert


Det betyr viser eller føler seg litt sinne irritert.

"Jeg begynte å bli stadig mer irritert av hennes spørsmål."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

ironi


Det uttrykket for en mening ved å bruke språk som normalt betyr det motsatte, typisk for humoristisk eller ettertrykkelig effekt. Det antyder også en litterær teknikk, som opprinnelig ble brukt i gresk tragedie, hvor den fulde betydningen av et tegns ord eller handlinger er tydelig for publikum eller leseren, selv om det er ukjent for karakteren.

"Ironien er at jeg trodde han kunne hjelpe meg."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   1

institusjon


Det er en organisasjon grunnlaft for en religiøs, pedagogisk, profesjonell eller sosial formål, en etablert lov eller praksis.

"Den akademiske institusjonen er godt forberedt."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

1   0

innen


Det betyr identifisere agenten som utfører en handling, eller som indikerer midler til å oppnå noe.

"Malaria kand kontrolleres innen å angripe parasitten."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

1   0

insekt


Det er et lite ledd dyr som har seks bein og generelt et eller to par vinger, noe lite hvirvelløs dyr som en edderkopp eller kryss.

"Jeg så en insekt på vegen."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

innovasjon


Det representerer handlingen eller prosessen med innovasjon, en ny metode, ide, produkt.

"Innovasjon er avgjørende for den fortsatte suksessen til enhver organisasjon."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

inkrementell


Det er relatert til eller betegner en økning eller tillegg, særlig en av en serie på fast skala.

"Det er inkrementelle endringer i dagens system."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

interessent


I gambling, det betyr et uavhengig parti med hvem hver av de som gjør en innsats, legger inn penger eller tellere som er satset. Det betyr også en person med interesse eller bekymring i noe, spesielt en bedrift.
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

Immune


Det betyr resistent mot en bestemt infeksjon eller toksin på grunn av tilstedeværelse av spesifikke antistoffer eller sensibiliserte hvite blodlegemer.

"De var naturlig immun mot hepatitt B."

Det representerer også beskyttet eller unntatt, spesielt fra en forpliktelse eller virkningen av noe.

"De er immune fra rettslige skritt."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

impulsiv


Det betyr opptrer eller gjøres uten omtanke, opptrer som en impuls.

"De hadde gift som impulsive tenåringer."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

0   0

importere


Det betyr å bringe varer eller tjenester til et land fra utlandet for salg, for å introdusere en ide fra et annet sted eller en kontekst. Som et substantiv representerer det en vare, artikkel eller theneste innført fra utlandet til salg.

"Vi mottok bilig import fra Kina."
Alina Cristea1 - 18. september 2018

Side:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10