Betydning Risikoresultat
Hva betyr Risikoresultat? Her finner du 3 betydninger av ordet Risikoresultat. Du kan også legge til en definisjon av Risikoresultat selv.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikoresultat


Regnskapsuttrykk i forsikring. Angir den enkelte forsikrings andel av forskjellen mellom antatt og faktisk risikoforløp i det enkelte år.
Kilde: storebrand.no

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikoresultat


Resultat som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffen.
Kilde: klp.no

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Risikoresultat


Resultat som følge av at dødelighet og uførhet avviker fra det som er fastsatt i premietariffen.
Kilde: harduensak.no

<< Risikopremie Risikospredning >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning