Betydning NAV
Hva betyr NAV? Her finner du 24 betydninger av ordet NAV. Du kan også legge til en definisjon av NAV selv.

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

NAV


(Arbeids- og velferdsforvaltningen) utgjøres av Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten i kommunene (tidligere Aetat og trygdeetaten). NAV er egentlig ikke noen forkortelse. Før 1.6.2006 var NAV [..]
Kilde: korrekturavdelingen.no

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


Et nav er et knutepunkt i et datanett. På samme måte som navet i et sykkelhjul er et knutepunkt for alle eikene, er et nav i et nettverk en sentral node som knytter sammen andre noder eller datanett. [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Sosialtjenesten i kommunene og etaten vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid. Minstekravet til et NAV-kontor er: -økonomisk sosialhjelp fra kommunenhele -hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetate [..]
Kilde: helsekompetanse.no

4

4 Thumbs up   2 Thumbs down

NAV


NAV er forkortelse for netto andelsverdi (på engelsk Net Asset Value). NAV angir markedsverdien til én enkelt fondsandel.
Kilde: paretoforvaltning.no

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Et nav er et hjuls midtblokk som ofte har et hull for hjulakselen. I hjul med eiker er den ene enden av eikene festet i navet.
Kilde: no.wikipedia.org

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


1) Net Asset Value 2) Arbeids- og velferdsforvaltningen
Kilde: lederkilden.no

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


slik, på den(ne) måten; så (om måte el. tilstand, om grad); dermed; ale ~ ritjo skrik ikke slik; ~ álu sjaddá ofte blir det slik; jus ~ lij om så var; ~ guhkev så lenge; jf. de, vaj
Kilde: gtweb.uit.no

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Forkortelse af net asset value.
Kilde: danskebank.dk

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


NAV er en norsk komiserie fra 2012 og er en oppfølger av NRK-serien Etaten fra 2006. Serien ble sendt første gang på TVNorge 7. mars våren 2012 og er regissert av Ole Endresen.
Kilde: no.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Arbeids- og velferdsetaten er en norsk statlig etat under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etaten er en sammenslåing av tidligere Trygdeetaten og Arbeidsmarkedsetaten (Aetat). Etaten inngår, sam [..]
Kilde: oekonomi.no

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Høytrykknatriumlamper.
Kilde: trv.jbv.no

12

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. tidligere Aetat Servicesenter
Kilde: lokalstarten.no

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


slik, så, på denne måten
Kilde: gtweb.uit.no

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


Forkortelse af net asset value.
Kilde: ork.as

15

1 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


 Hjørne             
Kilde: verdalsbilder.no

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


felles myndighet i Norge for arbeidsmarked, sosialforsikringer og sosialtjenester 
Kilde: kunnskapsbanken.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


Hub
Kilde: andreasaudio.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NAV


(hub) - (1) - i datornät: se hubb;
Kilde: cstjanster.idg.se

19

0 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Netto Andels Verdi. Kursen per andel i et fond (ekslusive forvaltningshonorar)
Kilde: aksjebloggen.com

20

0 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Nav kan referere til:
Kilde: no.wikipedia.org

21

0 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Forkortelse af net asset value.
Kilde: danskebank.dk

22

0 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Arbeids- og velferdsforvaltningen sine nettsider. NAV skal bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme arbeid og aktiv virksomhet.
Kilde: startsiden.no

23

0 Thumbs up   1 Thumbs down

NAV


Benyttet forkortelse for det statlige organet Arbeids- og velferdsetaten. Denne etaten er en sammenslåing av det tidligere Aetat og trygdeetaten. NAV har ansvaret for gjennomføringen av arbeidsmarkeds-, trygde- og pensjonspolitikken. Etaten skal også forvalte arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven (med unntak av kapittel 5), og andre lover hvor oppga [..]
Kilde: harduensak.no

24

0 Thumbs up   2 Thumbs down

NAV


Kurs per andel i fondet fratrukket forvaltningshonorar.
Kilde: kortogkontant.no

<< NASDAQ Negotiabelt >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning