Betydning Database
Hva betyr Database? Her finner du 13 betydninger av ordet Database. Du kan også legge til en definisjon av Database selv.

1

1   0

Database


En database er strukturert samling av relaterte data, begrepet er vanligvis knyttet til elektroniske datasystemer. Et databasesystem skal kunne behandle store mengder data effektivt, motsetningsfritt [..]
Kilde: no.wikipedia.org

2

0   0

Database


(DB) Et program for arkivering av og søking i data. En database er som et arkivskap. Her lagres alle data bedriften har. Ut i fra databasen kan man lage programmer og websider som presenterer dataene [..]
Kilde: lederkilden.no

3

0   0

Database


Data samlet i et verktøy for å gjøre det lettere å bruke. Andersen Consulting har en database over alle (?) sine konsulent oppdrag og løsninger slik at andre i AC lettere kan lete etter tidligere [..]
Kilde: support.siteman.no

4

0   0

Database


En database er en samling av data. Begrepet brukes som regel om databasehåndterings-systemer, som er avanserte programmer for å lagre og presentere data på en strukturert måte. Ved hjelp av et dat [..]
Kilde: hardware.no

5

0   0

Database


Kombinasjonen av en systematisk samling av persistente data (dvs. data som er permanent lagret og ikke vil forsvinne når datamaskinn skrus av) som er koblet sammen samt en beskrivelse av dataenes struktur. Symbolet for en database er en sylinder:
Kilde: jbi.hio.no

6

0   0

Database


Strukturert samling av søkbar informasjon, lagret på elektroniske medier.
Kilde: byarkivet.oslo.kommune.no

7

0   0

Database


Et program som en kan arkivere data i som en siden kan søke i.
Kilde: kunnskapsbasen.com

8

0   0

Database


En strukturert samling av data, ofte mener vi en bestemt database hvor man finner vitenskapelige og faglige artikler om et bestemt emne.
Kilde: hig.no

9

0   0

Database


Strukturert samling av søkbar informasjon, lagret på elektroniske medier.
Kilde: arkivverket.no

10

0   0

Database


En samling data strukturert og organisert på en slik måte at det er enkelt å hente ut de dataene man ønsker. En database består av to elementer; poster og felter. Eksempler: En post kan være all [..]
Kilde: ibas.no

11

0   0

Database


En strukturert samling av data, ofte mener vi en bestemt database hvor man finner vitenskapelige og faglige artikler om et bestemt emne.
Kilde: www3.hig.no

12

0   0

Database


 en samling av logisk  beslektede data og en beskrivelse av disse, ment  for å møte informasjonsbehovet til en organisasjon. Et mål er program-data uavhengighet.  Det finnes 4 ulike modeller:  - Nettverksdatabaser - Hierarkiske databaser - Relasjonsdatabaser - Objektorienterte databaser
Kilde: bibfelles.hive.no

13

0   0

Database


En database består av data som samles inn i forbindelse med en undersøkelse og kan bestå av en sammenstilling av et større antall opplysninger. En database kan danne grunnlag for de resultater som fremkommer i et FoU-prosjekt.
Kilde: hioa.no

Legg til betydningen av Database
Antall ord:
Navn:
E-post: (* Valgfritt)

<< Cryptography DMZ >>
betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning