hioa.no

Website:http://www.hioa.no
Oppstemmer mottatt2
Nedstemmer mottatt3
Karma:-2 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (39)

1

1   0

kryptering


Informasjonen kodes på en slik måte at kun den som kjenner koden kan lese informasjonen.
Kilde: hioa.no

2

1   0

rådata


Data slik det foreligger i sin opprinnelige form, resultatet av originale observasjoner og aktiviteter i et prosjekt. Rådata kan omfatte bilder, film, maskinlesbare medier, dikterte observasjoner, dataregistreringer fra automatisert utstyr eller annet datalagringsmedium.
Kilde: hioa.no

3

0   0

anonymiserte opplysninger


Opplysninger er anonymiserte dersom navn, personnummer og andre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkeltperson (også dersom identifiseringen krever uforholdsmessig stor arbeidsinnsats eller uforholdsmessige store kostnader).
Kilde: hioa.no

4

0   0

autorisert/uautorisert tilgang


Godkjent tilgang/ ikke godkjent tilgang.
Kilde: hioa.no

5

0   0

avidentifiserte opplysninger


Opplysninger er avidentifiserte dersom navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn er erstattet med et nummer, en kode, fiktive navn eller lignende, som viser til en atskilt liste med de direkte personopplysningene. På denne måten kan opplysningene ikke knyttes til en enkeltperson uten å koble nummeret eller koden med listen.
Kilde: hioa.no

6

0   0

budsjettansvarlig


Budsjettansvarlig er den som har budsjettdisponeringsmyndighet for den enhet som prosjektleder tilhører (dekan/fakultetsdirektør/instituttleder).
Kilde: hioa.no

7

0   0

database


En database består av data som samles inn i forbindelse med en undersøkelse og kan bestå av en sammenstilling av et større antall opplysninger. En database kan danne grunnlag for de resultater som fremkommer i et FoU-prosjekt.
Kilde: hioa.no

8

0   0

databehandler


Databehandler behandler personopplysninger på vegne av den databehandlingsansvarlige. Det presiseres at en databehandler er en ekstern person eller virksomhet utenfor den databehandlingsansvarliges virksomhet.
Kilde: hioa.no

9

0   0

direkte personidentifiserbare opplysninger


 En person vil være direkte identifiserbar via navn, personnummer eller andre personentydige kjennetegn.
Kilde: hioa.no

10

0   0

forskningsansvarlig


I følge universitets- og høgskoleloven er det styret med rektor på styrets vegne som er det øverste ansvarlige organet på høgskolen. Høgskoledirektøren har det øverste administrative ansvaret. Høgskoledirektøren har derfor det øverste administrative ansvaret for den forskningen som foregår på HiOA og anses som forskningsansvarlig. Hø [..]
Kilde: hioa.no


For å vise alle 39 definisjoner, vennligst logg inn.