statkart.no

Website:http://www.statkart.no
Oppstemmer mottatt70
Nedstemmer mottatt22
Karma:47 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (176)

1.

14   5

Rekvirent


Rekvirent er den som sender inn dokumenter for tinglysing. Det er viktig at det kommer tydelig frem i tinglysingsdokumentene hvem som er rekvirent, slik at dokumentene og fakturaen blir sendt til rikt [..]
Kilde: statkart.no

2.

11   4

Ideell andel


En ideell andel vil si en bestemt brøkdel av eksempelvis en eiendom, ikke en fysisk avgrenset del. Dersom to personer eier en eiendom sammen kan de for eksempel eie en ideell halvpart hver.
Kilde: statkart.no

3.

10   4

Utsteder


Utsteder er den som gir fra seg en rettighet i det dokumentet som fylles ut, enten som selger eller gavegiver. Som regel vil utstederen være den samme personen som har grunnbokshjemmel til den eiendo [..]
Kilde: statkart.no

4.

6   3

Ekvidistanse


Den loddrette avstanden mellom to nabohøydekurver.
Kilde: statkart.no

5.

5   0

Hjemmelshaver


Den eller de personene som er tinglyst som eiere av en eiendom er hjemmelshavere og har grunnbokshjemmel til eiendommen. Hovedregelen er at ingen kan selge, pantsette eller tinglyse andre dokumenter s [..]
Kilde: statkart.no

6.

4   0

Topografi


Topografi er en beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
Kilde: statkart.no

7.

3   2

Målestokk


Angivelse av forholdet mellom avstander på kartet og tilsvarende avstander i terrenget. Eksempel: ved målestokk 1:50 000 tilsvarer 1 cm på kartet 50 000 cm (= 500 m) i terrenget.
Kilde: statkart.no

8.

2   0

Oppmålingsforretning


Oppmålingsforretning avholdes hos kommunen og går ut på å klarlegge og beskrive grenser og rettigheter i fast eiendom før matrikkelføring og eventuell tinglysing. Etter gjennomført oppmålingsf [..]
Kilde: statkart.no

9.

2   0

Festeavgift


Festeavgift er en årlig avgift for leie av tomtegrunn.
Kilde: statkart.no

10.

1   0

Vertikalbilder


Bilde tatt med spesialkamera som er montert i fly og tas tilnærmet lodrett ned mot bakken.
Kilde: statkart.no


For å vise alle 176 definisjoner, vennligst logg inn.