helsekompetanse.no

Website:http://www.helsekompetanse.no
Oppstemmer mottatt100
Nedstemmer mottatt51
Karma:50 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (82)

1

19   12

Ressurs


Ordet 'ressurs' er en forekomst i naturen som kan tilfredstille menneskelige behov, men vi må være i stand til å bruke den før den kan kalles en ressurs.  
Kilde: helsekompetanse.no

2

15   4

Livssyn


Ut i fra ordenes betydning er det i dagligtale mulig å forstå det som en overordnet og felles benevnelse om det et menneske tror på om livet og verden, om det fins noen høyere makt eller ikke, og [..]
Kilde: helsekompetanse.no

3

13   18

Forankring


Forankring av en plan betyr at de aktører som skal/må/bør ha ansvar og som er avhengig av å gjennomføre planen, tiltak m.m "eier planen", de har vært med på å; -utvikle innholdet -de [..]
Kilde: helsekompetanse.no

4

7   2

Prosedyre


Prosedyre er et fremmesord for framgangsmåte  
Kilde: helsekompetanse.no

5

7   0

Koordinator


Koordinator er tjenestemotakerens faste kontaktperson i planen. Koordinator har hovedansvaret for driften av den individuelle planen. I forskrift om individuell plan er dette den personen som "-t [..]
Kilde: helsekompetanse.no

6

6   0

Nettverk


Nettverk kan defineres som et nett av forbindelser. Et sosialt nettverk er et nettverk med venner og bekjente.  
Kilde: helsekompetanse.no

7

4   0

Samarbeid


Samarbeid er å arbeide sammen mot en felles målsetning  
Kilde: helsekompetanse.no

8

4   0

Lenke


En lenke viser seg i et nettsted eller dataprogram med annen farge enn det andre som står skrevet. Ved å klikke på tekseten blir man flyttet til dette området og får mer informasjon om det spesie [..]
Kilde: helsekompetanse.no

9

4   0

Forskrift


Utfyllende bestemmelser i en lov. Innholdet i en forskrift er juridisk bindende.  
Kilde: helsekompetanse.no

10

3   0

Tjenesteyter


Tjenesteytere er personer som er offentlig ansatt.  
Kilde: helsekompetanse.no


For å vise alle 82 definisjoner, vennligst logg inn.