byggemiljo.no

Website:http://www.byggemiljo.no
Oppstemmer mottatt33
Nedstemmer mottatt23
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (61)

1

8   6

Akkumulering


Uønsket oppsamling (opphoping) av stoffer i organismer. Opphoping av slike stoffer kan skje enten via forurenset næring, via luft/ vannopptak, eller begge veier. Se også biokonsentrering og bioakku [..]
Kilde: byggemiljo.no

2

7   5

Bioakkumulering


Opphopning av stoffer i en organisme ved opptak gjennom overflate og gjeller (biokonsentrering) og gjennom næring. Når høyerestående organismer lever av organismer med akkumulert forurensing, vil [..]
Kilde: byggemiljo.no

3

5   2

Arvestoff


(deoksiribonukleinsyre - DNA): I hver levende celle finnes dette lange makromolekylet som besitter den komplette arveinformasjonen til individet. Hver organisme har sitt individuelle DNA som fastlegge [..]
Kilde: byggemiljo.no

4

5   1

Alkalisk


(basisk): Vannløsning av stoffer som har pH-verdi høyere enn 7,0 (i motsetning til syrer som gir lav pH-verdi). Alkaliske stoffer smaker som oftest bittert og virker etsende og ødeleggende på biol [..]
Kilde: byggemiljo.no

5

2   3

Opprinnelig f


orbindelser som ikke er organiske (kommer fra dyr eller planter); d.v.s. stoffer av mineralsk opprinnelse. I dag omfatter begrepet alle kjemiske stoffer som ikke inneholder karbon, f.eks. metaller, mi [..]
Kilde: byggemiljo.no

6

2   0

Tiltakshaver


Den som bestiller og betaler bygget og står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad
Kilde: byggemiljo.no

7

1   0

Energiform


 Tilstand som energi kan opptre i, for eksempel kinetisk energi, potensiell energi, strålingsenergi og kjemisk bundet energi.
Kilde: byggemiljo.no

8

1   0

Bæreevne


 Kapasitet til å tåle påvirkning uten å gi målbare negative effekter.
Kilde: byggemiljo.no

9

0   1

Universell utforming


Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
Kilde: byggemiljo.no

10

0   0

Renere


produksjon: Konsept brukt i produksjons- og prosessindustrien for å redusere miljøbelastning fra forurensning og avfall. Forskjell fra økodesign er at det (ofte) ikke fokuseres på mulighetene til [..]
Kilde: byggemiljo.no


For å vise alle 61 definisjoner, vennligst logg inn.