Betydning Ideologi

Hva betyr Ideologi? Her finner du 9 betydninger av ordet Ideologi. Du kan også legge til en definisjon av Ideologi selv.

1.

19   7

Ideologi


En politisk ideologi kan sies å være en slags oppskrift på hvordan samfunnet bør styres. Den kan beskrives som en oppfatning eller en tanke som flere mennesker er enige i. En ideologi kan også beskrives som det folk mener er virkelig og sant.
Kilde: nrksuper.no

2.

22   11

ideologi


En ideologi er en helhetlig tanke om hvordan samfunnet bør utformes: konservatisme, liberalisme, sosialisme.
Kilde: kragerovgs.no

3.

14   5

Ideologi


En ideologi forteller hvilke verdisyn en organisasjon har om samfunnet og verden. Ideologien sier noe om hvordan man ønsker at verden/samfunnet skal være og hvordan man jobber med å påvirke samfunnet i retningen man ønsker.
Kilde: ungdom.fagforbundet.no

4.

8   5

Ideologi


Ideologi er et helhetlig tankesett av politiske eller filosofiske teorier om hvordan samfunnet bør styres. Spørsmål om hvordan samfunnet bør styres blir sett i lys av noen få grunnleggende ideer, og det må finnes en logisk sammenheng mellom disse. De fleste ideologier prøver å gi svar på sentrale spørsmål om hvordan samfunnet er og bør være, og hvilke virkemidler man må bruke for å endre samfunnet etter ideologien. Ulike ideologier konsentrerer seg om ulike ting, og ikke alle gir svar på de samme spørsmålene. Ordet ideologi kommer fra de greske ordene idea (tanke, idé) og logos (lære). En ideologi inneholder de viktigste synspunktene til en politisk gruppering eller et politisk parti. En ideologi kan bli sett på som en sammenhengende og omfattende visjon, som en måte å se på ting (komparativt verdenssyn), som en felles oppfatning (se nedenfor; Ideologi i hverdagssamfunnet) og flere filosofiske tendenser (se Politiske ideologier), eller et sett av ideer fremmet av en dominerende klasse i samfunnet for alle medlemmene av dette samfunnet. Ideologier er systemer av abstrakt tankegang som angår saker for allmennhet og er således konsepter som står sentralt for politikken. Underforstått sammenfiltrer hver eneste politiske tendens en ideologi om den framstår som et uforbeholdent tankesystem eller ikke.
Kilde: no.wikipedia.org

5.

5   5

Ideologi


Ideologi refererer til bevissthet om ytelse og presentasjon av.
anonym på 2016-11-17

6.

6   7

Ideologi


Helhetlige tanker om hvordan et samfunn bør være.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

7.

5   6

ideologi


(av gr. eidos eller idea, utseende, beskaffenhet, art, och logos, lära), en mångtydig och central term inom modern politisk- och samhällsteori. Ordet myntades av fransmannen Destutt de Tracy (1798) för att beteckna ett enhetligt system av ny och säker kunskap (i bildande syfte). Under 1800-talet genomgick termen en rad omvandlingar för att inom marxismen få den nästan motsatta betydelse som falsk eller förvrängd bild av världen. I sin moderna användning har ordet främst fått betydelsen samhällsåskådning innefattande såväl antaganden om världens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Används även som synonym till lära eller åskådning. (Jfr. världsåskådning).
Kilde: filosofia.fi

8.

6   8

ideologi


(av gr. eidos eller idea, utseende, beskaffenhet, art, och logos, lära), en mångtydig och central term inom modern politisk- och samhällsteori. Ordet myntades av fransmannen Destutt de Tracy (1798) för att beteckna ett enhetligt system av ny och säker kunskap (i bildande syfte). Under 1800-talet genomgick termen en rad omvandlingar för att inom marxismen få den nästan motsatta betydelse som falsk eller förvrängd bild av världen. I sin moderna användning har ordet främst fått betydelsen samhällsåskådning innefattande såväl antaganden om världens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Används även som synonym till lära eller åskådning. (Jfr. världsåskådning).
Kilde: filosofia.fi

9.

6   8

Ideologi


Tenkemåter og mønstre av ideer i et politisk system eller et livssyn som både vil forklare verden og si noe om hvordan den bør ordnes Imperialisme
Kilde: portal.fagbokforlaget.no


Legg til betydningen av Ideologi
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Isaac Newton Johan Sætre >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning