Betydning Aktør

Hva betyr Aktør? Her finner du 11 betydninger av ordet Aktør. Du kan også legge til en definisjon av Aktør selv.

1.

13   0

Aktør


Enkeltperson, gruppe, selskap eller organisasjon som har en hensikt og et mål med det de gjør. En kommersiell aktør ønsker å tjene penger på en tjeneste eller et produkt.
Kilde: dubestemmer.no

2.

0   2

Aktør


Den participant, der udfører handlingen eller forløbet i en materiel proces. Eks: "Peter spiller whist."Aktør kan både være et levende væsen, en ting eller et begreb.
Kilde: sdu.dk

3.

4   6

Aktør


Enkeltperson, gruppe, selskap, organisasjon som har formål med det de gjør. eks statoil, FN, Stortinget, mannegruppen ottar etc.
MAriiii på 2017-03-08

4.

0   2

Aktør


En aktør (fra latin āctor og fransk actour. På gresk har ἄκτωρ betydningen leder) er en person/gruppe som opptrer eller medvirker, en deltaker. Begrepet danner bakgrunnen for den engelske ordet actor, skuespiller. En rasjonell aktør er en betegnelse som brukes innen eksempelvis filosofi, [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5.

0   2

AKTØR


Medvirkende og handlende person på en scene, vanligvis brukt om en skuespiller.
Kilde: musikkordboken.no

6.

0   2

Aktør


Et begrep som brukes om mennesker eller grupper av mennesker som foretar beslutninger. Brukes også om stater og organisasjoner.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

7.

0   2

Aktør


Skuespiller. Handlende medvirkende person.
Kilde: spelhandboka.no

8.

0   2

Aktør


Aktør er et begrep som henspeiler til alle som har en interesse (stakeholder) i en relasjon. En aktør kan være enhver relevant person, gruppe, organisasjon, bedrift eller myndighetsorgan med en interesse for vannregionen/vannområdet/vannforekomsten, enten fordi de vil bli berørt (negativt eller [..]
Kilde: vannportalen.no

9.

0   2

Aktør


– deltakar, medspelar
Kilde: home.hib.no

10.

1   3

aktør


Aktør er en fellesbetegnelse på alle som prøver å påvirke en beslutning.
Kilde: kragerovgs.no

11.

0   2

aktør


alle aktørene på scenen var amatøreralle aktørene på scenen var amatører
Kilde: ordbok.uib.no


Legg til betydningen av Aktør
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Beneficium dattermann >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning