Betydning Aktør

Hva betyr Aktør? Her finner du 11 betydninger av ordet Aktør. Du kan også legge til en definisjon av Aktør selv.

1.

12   0

Aktør


Enkeltperson, gruppe, selskap eller organisasjon som har en hensikt og et mål med det de gjør. En kommersiell aktør ønsker å tjene penger på en tjeneste eller et produkt.
Kilde: dubestemmer.no

2.

0   1

Aktør


Den participant, der udfører handlingen eller forløbet i en materiel proces. Eks: "Peter spiller whist."Aktør kan både være et levende væsen, en ting eller et begreb.
Kilde: sdu.dk

3.

4   5

Aktør


Enkeltperson, gruppe, selskap, organisasjon som har formål med det de gjør. eks statoil, FN, Stortinget, mannegruppen ottar etc.
MAriiii på 2017-03-08

4.

0   1

Aktør


En aktør (fra latin āctor og fransk actour. På gresk har ἄκτωρ betydningen leder) er en person/gruppe som opptrer eller medvirker, en deltaker. Begrepet danner bakgrunnen for den engelske ordet actor, skuespiller. En rasjonell aktør er en betegnelse som brukes innen eksempelvis filosofi, psykologi, sosiologi og samfunnsøkonomi. Det vise [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5.

0   1

AKTØR


Medvirkende og handlende person på en scene, vanligvis brukt om en skuespiller.
Kilde: musikkordboken.no

6.

0   1

Aktør


Et begrep som brukes om mennesker eller grupper av mennesker som foretar beslutninger. Brukes også om stater og organisasjoner.
Kilde: radar1.cappelendamm.no

7.

0   1

Aktør


Skuespiller. Handlende medvirkende person.
Kilde: spelhandboka.no

8.

0   1

Aktør


Aktør er et begrep som henspeiler til alle som har en interesse (stakeholder) i en relasjon. En aktør kan være enhver relevant person, gruppe, organisasjon, bedrift eller myndighetsorgan med en interesse for vannregionen/vannområdet/vannforekomsten, enten fordi de vil bli berørt (negativt eller positivt) eller fordi de er en påvirker, tar bes [..]
Kilde: vannportalen.no

9.

0   1

Aktør


– deltakar, medspelar
Kilde: home.hib.no

10.

1   2

aktør


Aktør er en fellesbetegnelse på alle som prøver å påvirke en beslutning.
Kilde: kragerovgs.no

11.

0   1

aktør


alle aktørene på scenen var amatøreralle aktørene på scenen var amatører
Kilde: ordbok.uib.no


Legg til betydningen av Aktør
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Beneficium dattermann >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning