tagrepidag.no

Woonplaats:1
Oppstemmer mottatt34
Nedstemmer mottatt38
Karma:-5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (183)

1

8 Thumbs up   16 Thumbs down

forkynnelse


En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristberegningen.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

heftelse


Forpliktelse som særlig er knyttet til fast eiendom, biler og båter. Vanligvis pant som sikkerhetsstillelse i forbindelse med låneopptak eller utleggsforretning.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

forbrukerrådet


Forbrukerrådet er en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Forbrukerrådet behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandørene av varer og tjenester. Forbrukerrådet for Oslo, Akershus og Østfold, lokalisert i Sarpsborg, har spesielt ansvar for oppfølging av henvendelser angående inkassosaker.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

husholdning


Alle personer som bor sammen og som har felles kosthold.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

kredittkjøp


Kjøp hvor betalingen av kjøpesummen, eller deler av den, blir utsatt etter avtale.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

nettolønn


Det du får utbetalt av en arbeidsgiver etter at skatten er trukket fra. Bruttolønn minus skatt.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

7

2 Thumbs up   1 Thumbs down

pantelån


Langsiktig lån mot sikkerhet i fast eiendom, maskiner, varelager eller kundefordringer.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

8

2 Thumbs up   1 Thumbs down

rettslig inkasso


Fordringshaver eller inkassator søker å få oppgjør for et pengekrav ved å benytte det offentlige nams- og rettsapparat for tvangsinndrivelse.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

faste utgifter


Utgifter som vi på kort sikt ikke kan påvirke størrelsen av. For eksempel renter på lån og lisensavgift til NRK.
Kilde: tagrepidag.no (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

gjenpartsbrev


Når det forespørres om kredittopplysninger vedrørende privatpersoner skal det sendes gjenpartsbrev til vedkommende. Brevet skal vise hvem som har bedt om opplysningene og hvilke opplysninger som er gitt.
Kilde: tagrepidag.no (offline)


For å vise alle 183 definisjoner, vennligst logg inn.