gratisrettshjelp.no

Website:https://gratisrettshjelp.no/
Oppstemmer mottatt0
Nedstemmer mottatt1
Karma:0 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (17)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kreditor


selskapet eller personen som har krav på penger (bank, inkassoselskap, ol.)
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nedbetalingsordning


avtale mellom skyldner og kreditor om nedbetaling av hele gjelden. Avdragene betales over en viss periode og er overkommelig for skyldner.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

endelig oppgjør


Full nedbetaling av gjelden over ett eller få avdrag.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gjeldsordning


Avtale mellom skyldner og kreditor hvor skyldner betaler så mye han evner over en fastsatt tidsperiode. Etter at tidsperioden opphører slettes den resterende gjelden.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

betalingsutsettelse/berostillelse


at skyldner ikke trenger å betale på kravet over en avtalt periode. Kreditor vil i denne perioden ikke forsøke å inndrive kravet.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dividende


den prosentandel hvert krav utgjør av den samlede gjelden.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dividendeoversikt


En oversikt over all gjeld, fordelt på hovedstol, renter og omkostninger, dividendeoversikten viser også kravets dividende.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rentefrys


rentene stoppes for en periode slik at skyldneren kun betaler på hovedstolen. Det påløpet ikke nye renter i denne perioden.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

refinansiering


opptak av nytt lån for å dekke eldre gjeld. Ofte flere små krav med høy rente.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

saksnummer/kravsnummer/referanse


Et nummer som kreditor bruker for å skille de ulike krav fra hverandre.  Er det flere krav hos en kreditor vil disse ha forskjellige saksnummer.
Kilde: gratisrettshjelp.no (offline)


For å vise alle 17 definisjoner, vennligst logg inn.