detnor.no

Website:https://akerbp.com/
Oppstemmer mottatt29
Nedstemmer mottatt23
Karma:5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (72)

1

6   2

petroleumsvirksomhet


 -  All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip.
Kilde: detnor.no

2

5   5

letebrønn


 -  Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Kilde: detnor.no

3

2   0

betingede ressurser


 -  Utvinnbare petroleumsmengder som er påvist, men som det ennå ikke er tatt beslutning om og gitt tillatelse til å utvinne.
Kilde: detnor.no

4

2   4

forkastning


 -  Bruddflate som skiller mellom to bergartslegemer som er forflyttet i forhold til hverandre.
Kilde: detnor.no

5

2   1

ia-bedrift


 -  IA står for inkluderende arbeidsliv. En IA-bedrift har inngått en samarbeidsavtale med NAV. IA-avtalens overordnete mål er å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.
Kilde: detnor.no

6

2   4

lisens


 -  Dette er det samme som en utvinningstillatelse. En utvinningstillatelse er en konsesjon, dvs. en rettighet til å drive leting etter petroleumsressurser og deretter produksjon i et angitt geografisk område på norsk sokkel i et begrenset tidsrom. Konsesjonen gis av myndighetene ved Olje- og energidepartementet til ett eller flere kvalifiserte [..]
Kilde: detnor.no

7

2   2

oljereservoar


 -  Porøs bergartsformasjon, som oftest sandstein eller kalkstein, som inneholder utvinnbare mengder av petroleum og som lar seg produsere.
Kilde: detnor.no

8

1   0

brønn


 -  En brønn er et hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og ha ett eller flere endepunkt.
Kilde: detnor.no

9

1   1

hydrokarboner


 -  Kjemiske forbindelser med molekylkjeder bestående av karbon- (C) og hydrogenatomer (H). Olje og gass består av hydrokarboner.
Kilde: detnor.no

10

1   0

modne områder


 -  De modne områdene kjennetegnes ved kjent geologi og godt utbygd infrastruktur. Funnsannsynligheten er ofte relativt høy, men samtidig er også sannsynligheten for å gjøre store funn mindre. I disse områdene finnes det gjerne felt som er i en sen fase av sin levetid eller er nedstengte. De fleste nye prosjektene i modne områder ventes å være f [..]
Kilde: detnor.no


For å vise alle 72 definisjoner, vennligst logg inn.